TIRTIL
tırtılın canı çok sıkılmış
başlamış gezinmeye
tıkır da tıkır tıkır da tıkır tıkır da tıkır(parmaklar kolun üzerinde gezdirilir.)
orda bir ağaç görmüş
başlamış tırmanmaya
tıkır da tıkır tıkır da tıkır tıkır da tıkır(parmaklar kolun üzerinde gezdirilir.)
karnı acıkmış,ordan bir dal koparmış
başlamış yemeye
çıtır da çıtır çıtır da çıtır çıtır da çıtır(yeme hareketi yapılır.)
karnı doymuş,keyfi yerine gelmiş(eller başın arkasına konur.)
başlamış oynamaya
şıkır da şıkır şıkır da şıkır şıkar da şıkır(parmaklar şıklatılıp,oynanır.)
uykusu gelmiş,başlamış uyumaya
mışıl da mışıl mışıl da mışıl mışıl da mışıl(gözler kapanır,eller başın
altına yastık yapılır.)

Ben bir ağacım ( Öykünme )
Ben bir ağacım ( Ayakta, eller yanda, dik durulur )
Dallarım var benim (kollar, başın yukarısına kaldırılır, avuçlar kapatılır )
Dallarım BİR çiçek açtı ( Bir parmak açılır )
Dallarım İKİ çiçek açtı ( ikinci parmak açılır )
Dallarım ÜÇ çiçek açtı ( üçüncü parmak açılır )
Dallarım DÖRT çiçek açtı ( dördüncü parmak açılır )
Dallarım BEŞ çiçek açtı ( beşinci parmak açılır )
Dallarım ALTI çiçek açtı ( altıncı parmak açılır )
Dallarım YEDİ çiçek açtı ( yedinci parmak açılır )
Dallarım SEKİZ çiçek açtı sekizinci parmak açılır )
Dallarım DOKUZ çiçek açtı dokuzuncu parmak açılır )
Dallarım ON çiçek açtı ( onuncu parmak açılır )
Bir rüzgar çıktı Yukarıdaki kollar, bedenle birlikte öne doğru eğilir, sağa sola sallanır ; rüzgardan sallanan ağaç öykünmesi yapılır )
Vuvvv… vuuuvvv.. vuuuuvv… ( sesle rüzgar öykünmesi yapılır )
Yağmur yağdı ; şıp şıp şıp ( parmaklarla yağmur öykünmesi yapılır )
Tüm çiçekler döküldü ( parmaklar, kollar indirilir )
Çöpçüde geldi süpürdü(süpürme hareketi)

Beş Yeşil Şişe
beş yeşil şişe sallanıyor(sağ el sallanır)
içlerinden biri pat düştü yere(baş parmak içe kıvrılır)
dört yeşil şişe sallanıyor(sağ el sallanır)
içlerinden biri pat düştü yere(işaret parmak kıvrılır)

“DİĞER PARMAKLARDA SÖYLENİNCE KIVRILIR”

üç yeşil şişe sallanıyor(sağ el sallanır)
içlerinden biri pat düştü yere
iki yeşil şişe sallanıyor(sağ el sallanır)
içlerinden biri pat düştü yere
bir yeşil şişe sallanıyor(sağ el sallanır)
pat düştü yere
hiç yeşil şişe sallanmıyor

Öğretmen Öğrenci
İnsanların özelliklerini belirten aşağıdaki sözlerin her dizesi söylendikçe, o dizede belirtilen insan tipi, öğretmen ve çocuklar tarafından, el, kol, beden devinimleri ve yüz mimikleriyle canlandırılmalıdır.

Öğretmen : Boyu uzun insan nasıl olur ?
Çocuklar : Böyle olur ( öykünerek gösterirler )

Öğretmen : Boyu kısa insan nasıl olur ?
Çocuklar : Şöyle olur ( öykünerek gösterirler )

Öğretmen : Şişman insan nasıldır ?
Çocuklar : Şişman insan böyledir ( öykünerek gösterirler )

Öğretmen : Zayıf insan ( sıska insan ) nasıldır ?
Çocuklar : Şöyledir ( öykünerek gösterirler )

Öğretmen : Üzüntülü insanın yüzü nasıldır ?
Çocuklar : Böyledir ( yüz mimikleriyle öykünerek gösterirler )

Öğretmen : Neşeli insanın yüzü nasıldır ?
Çocuklar : Şöyledir ( yüz mimikleriyle öykünerek gösterirler )

Öğretmen : Yağmur yağarken insanlar nasıl gider ?
Çocuklar : Çabuk çabuk giderler ( parmak devinimleriyle öykünerek gösterirler )

Öğretmen : Tembel insanlar nasıl davranırlar ?
Çocuklar : Ağır ağır davranırlar ( ağır ağır beden ve el, kol devinimleriyle )

Öğretmen : Çalışkan insanlar nasıl davranırlar ?
Çocuklar : Canlı canlı, çabuk çabuk davranırlar ( el, kol, beden devinimleriyle )

AÇIP-KAPA
Açıp-kapa, açıp-kapa ( Avuçlar dışa dönük eller iki kez açılıp kapanır.)
El çırpalım, biraz da oynayalım. (Eller çırpılır, daha sonrada parmaklar havada şıklatılır.)
Açıp kapa, açıp kapa (eller açılıp, kapatılır.)
Kucağına koy (Eller kucakta kavuşturulur.)
Yavaş yavaş parmakların tırmansın (Parmaklar göğüsten yukarı doğru yürütülür.)
Ağzını da aç ama (Ağız açılır.)
Sakın elini koyma (Eller arkaya saklanır.)

PARMAK KAÇ
Baş parmağım, baş parmağım nerdesin? (İki el arkaya saklanır.)
Buradayım (İki elin baş parmağı önde karşılıklı tutulur.)
Nasılsın efendim? ( Bir elin baş parmağı diğer baş parmağa doğru eğilerek hareket ettirilir.)
Teşekkür ederim. (Diğer baş parmak hareket ettirilir.)
Parmak kaç, parmak kaç (Önce sağ el, sonra sol el sıra ile arkaya saklanır.)
İşaret parmağım…
Orta parmağım…
Yüzük parmağım…
Serçe parmağım…şeklinde parmak oyunu tamamlanır.

ÜÇ TOP
Bu bir top ( Bir elin işaret parmağı ile baş parmağı birleştirilir.)
Bu da bir top ( İki elin bütün parmakları karşılıklı birleştirilir.)
Ve işte kocaman bir top daha (Kollar başın üstünde daire yapılarak birleştirilir.)
Haydi sayalım toplarımızı
Bir…iki…üç… (Birinci, ikinci, üçüncü, hareketler sırasıyla yapılır.

ÇAL KAPIYI
Çal kapıyı (Alına vurularak kapı çalma hareketi yapılır)
Bak pencereden (Gözlerin önünde parmaklar gözlük gibi birleştirilir.)
Çevir mandalı (Baş ve işaret parmağı ile burun bükülür)
Gir içeriye (İşaret parmağı ile ağız gösterilir.)
Al bir sandalye (Kulak memelerinden biri tutulup çekilir.)
Otur şuraya (Diğer kulağın memesi çekilir.)
Nasılsın? Bugün Ayşe, Fatma (Bir elle çene tutulur)

KARDEŞİMİN TOPU
Kardeşimin bir topu var (İki elin bütün parmakları karşılıklı birleştirilerek top yapılır.)
Yumuşacık, yuvarlak (Parmaklar esnetilir.)
Bir de çekici var (Bir el yumruk yapılıp sallanır)
Bak vuruyor yavrucak (İki el yumruk yapılır, üst üste vurulur.)
Borazanı düt..düt.. diye.
Öttürür de öttürür. (Eller boru gibi yapılıp, ağza götürülür.)
Bazen de ceee yapıp,
Herkesi güldürür. (İki el ile yüz kapanıp, açılır.)

SAR MAKARAYI
Sar, sar, sar makarayı (iki el döndürülerek sarma hareketi yapılır.)
Çöz, çöz, çöz makarayı (eller ters yönde döndürülerek çözme hareketi yapılır.)
On kilo pekmez (iki elin parmakları öne doğru uzatılıp gösterilir.)
Yala, yala bitmez (iki el sıra ile ağza götürülerek yalama hareketi yapılır.)
Beşi sana, beşi bana (bir el öne uzatılır, diğer el göğse konulur.)
Ayşe… (eller üç kez alkışlanır.)
Fatma… (üç kez alkışlanır.)
Boncuk… (üç kez alkışlanır.)
Aslan geliyor, kaplan geliyor (eller ve kollar sıra ile yana açılır.)
Çekilin yoldan tıp… (kollar birbirine kenetlenip, bağlanır ve sessiz durulur.)

ALİ İLE AYŞE
Ali ile Ayşe karşılıklı evlerde oturuyorlarmış. (Baş parmaklar avuç içinde yumruk yapılarak, yumruklar karşılıklı tutulur.)
Bir gün Ali evden dışarı çıkmış. (Baş parmak yumruk içinden dışarı çıkartılır.)
Tepeye tırmanmış, tepeden aşağı inmiş.(El yukarı kaldırılıp, indirilir.)
Sağına bakmış, kimse yok. (Baş parmak sağa doğru hareket ettirilir.)
Soluna bakmış kimse yok. (Baş parmak, sola doğru hareket ettirilir.)
Önüne bakmış, arkasına bakmış, kimse yok. (Baş parmak öne ve arkaya doğru hareket ettirilir.)
Canı sıkılmış, evine geri dönmüş. (Baş parmak avuç içinde saklanıp, yumruk yapılır.)
Ertesi gün Ayşe evden dışarı çıkmış. (Diğer elin baş parmağı yumruk içinden dışarı çıkarılır. )
Tepeye tırmanmış, tepeden aşağı inmiş. (El yukarı kaldırılıp, aşağı indirilir. )
Sağına bakmış, kimse yok. (Baş parmak sağa doğru hareket ettirilir.)
Soluna bakmış, kimse yok. (Baş parmak sola doğru hareket ettirilir.)
Önüne bakmış, arkasına bakmış kimse yok. (Baş parmak öne ve arkaya doğru hareket ettirilir.)
O da evine girmiş. (Baş parmak, avuç içinde saklanıp, yumruk yapılr.)
Bir başka gün Ali ve Ayşe aynı anda dışarı çıkmışlar. (İki elin baş parmakları, yumruk içinden dışarı çıkartılır.)
Tepeye tırmanmışlar, tepeden aşağıya inmişler. (İki el, yukarı kaldırılıp, indirilir)
Arkalarına, önlerine bakmışlar kimse yok. (İki el yana doğru hareket ettirilir.)
Yanlarına bakmışlar kimse yok. (İki el yana doğru hareket ettirilir.)
Diğer yana bakmışlar, birbirlerini görmüşler. (İki elin baş parmağı karşılıklı tutulur.)
Nasılsın Ali? İyiyim Ayşe demişler. (Baş parmaklar karşılıklı hareket ettirilir.)
Birbirlerini yanaklarından öpmüşler. (İki baş parmak birbirine değdirilerek öpme hareketi yapılır.)
Elele tutuşup, oynamaya gitmişler. (Baş parmaklar birbirine yapıştırılır, diğer parmaklar oynatılır.)

AÇIP-KAPA
Açıp-kapa, açıp-kapa ( Avuçlar dışa dönük eller iki kez açılıp kapanır.)
El çırpalım, biraz da oynayalım. (Eller çırpılır, daha sonrada parmaklar havada şıklatılır.)
Açıp kapa, açıp kapa (eller açılıp, kapatılır.)
Kucağına koy (Eller kucakta kavuşturulur.)
Yavaş yavaş parmakların tırmansın (Parmaklar göğüsten yukarı doğru yürütülür.)
Ağzını da aç ama (Ağız açılır.)
Sakın elini koyma (Eller arkaya saklanır.)

PARMAK KAÇ
Baş parmağım, baş parmağım nerdesin? (İki el arkaya saklanır.)
Buradayım (İki elin baş parmağı önde karşılıklı tutulur.)
Nasılsın efendim? ( Bir elin baş parmağı diğer baş parmağa doğru eğilerek hareket ettirilir.)
Teşekkür ederim. (Diğer baş parmak hareket ettirilir.)
Parmak kaç, parmak kaç (Önce sağ el, sonra sol el sıra ile arkaya saklanır.)
İşaret parmağım…
Orta parmağım…
Yüzük parmağım…
Serçe parmağım…şeklinde parmak oyunu tamamlanır.

ŞAP ŞAP
Şap şap diye, elleri çırparım. (Eller iki kez çırpılır.)
Pat pat diye, başlara vuralım. (Sırayla başın iki yanına vurulur.)
Haydi sessizce, kolumuzu saralım. (Kollar kavuşturulur.)
Elleri çırpalım. (İki kere eller çırpılır.)

BİR KUŞ VARMIŞ
Bir kuş varmış.
Baş parmak tutmuş. (Sağ elin baş ve işaret parmağı ile sol elin baş parmağı tutulur.)
İşaret parmağı kesmiş. (Aynı hareket yapılarak işaret parmağı tutulur.)
Orta parmak pişirmiş. (Orta parmak tutulur, daha sonra yemek karıştırma hareketi yapılır.)
Yüzük parmak yemiş. (Yüzük parmak tutulur, sonrasında yeme hareketi yapılır.)
Serçe parmak gelmiş. (Serçe parmak tutularak sallanır.)
Hani bana, hani bana demiş.

BEDENİM
El çırpmak için iki elim var, (iki el çırpılır.)
Koklamak için burnum, (koklama hareketi yapılır.)
Düşünmek için başım, (baş sallanır.)
Nefes almak için ciğerlerim, (nefes alınır.)
Görmek için gözlerim, (gözler gösterilir.)
İşitmek için kulaklarım var, (kulaklar gösterilir.)
Benim işte böyle,
Güzel bir bedenim var. (beden gösterilir.

ÖRDEK AİLESİ
Bu baba ördek, (baş parmak gösterilir)
Bu anne ördek, (diğer eldeki baş parmak gösterilir)
Bunlar da yavrular, (Elin diğer parmakları gösterilir)
Vak, vak diyorlar, (iki el üst üste konulur, gaga yapılır)
Derede yüzüyorlar.( yüzme hareketi yapılır)
Bir balık görünce, (el alına konularak, izleme hareketi yapılır)
Yakalayıp yiyorlar.( eller hızla vurulup, yakalama ve yeme hareketi yapılır)

VÜCUDUM
Baş, gövde, bacaklar, (Vücudun bölümleri sırasıyla gösterilir.)
Hepsi benim vücudumda var. (Vücut bütün olarak gösterilir.)
Ona iyi bakarım,
Her gün spor yaparım.( Kollar omuz hizasında açılıp kapanır.)
Yararlı besinlerle, (Yeme hareketi yapılır.)
Vücuduma sağlık katarım. (Pazular gösterilerek güçlü olma hareketi yapılır.)

İKİ EV
Tepede iki ev var,(İki el yumruk yapılır öne uzatılır.)
Bu evde Ayşe oturur, ( Sağ el yumruk yapılır öne uzatılır ve baş parmağı çıkarılır.)
Bu evde Fatma oturur, (Sol el yumruk yapılır öne uzatılır ve baş parmağı çıkarılır.)
Bir gün Ayşe evden çıktı, (Sağ elin baş parmağı gösterilir.)
Tepeye tırmandı, (Eller yukarı kaldırılır.)
Tepeden aşağıya indi. (Eller aşağıya indirilir.)
Bir o tarafa, bir bu tarafa baktı. (Sağ elin baş parmağı sağa sola hareket ettirilir.)
Fakat kimseleri göremedi,
Küçük evine girdi, (Sağ elin baş parmağı avuç içine saklanır.)
Ertesi gün Fatma evinden çıktı, (Aynı sözler ve hareketler tekrarlanır.)
Bir başka gün Ayşe ve Fatma, (İki elin baş parmakları kaldırılır.)
Evlerinden çıktılar.
Tepeye tırmandılar,tepeden indiler, (Eller yukarı aşağı hareket ettirilir.)
Ve birbirlerini gördüler.(Baş parmaklar karşılıklı tutulur.)
Ayşe Fatma’ya “Günaydın, nasılsın ?” dedi.
Sonra kol kola girdiler
Ve okula gittiler.
(Sınıftaki çocukların isimleri kullanılarak, değişiklik yapılabilir. )

ÖRÜMCEK KARDEŞ
Örümcek kardeş duvara, (Parmaklar üst üste konur, serçe parmaktan başlanarak parmak uçları oynatılır.)
Tırmandı tırmandı,
Yağmur yağdı yağdı, (Parmaklarla yağmur yağması hareketi yapılır.)
Örümcek kardeş ıslandı, (Eller büzülüp, çene altına yapıştırılır.)
Güneş açtı açtı, (Kollar yarım daire şeklinde, yukarıda açılır.)
Örümcek kardeş kurudu,
Yavrularını toplayıp
Uykuya daldı. (Avuç içleri birleştirilip, yanağa konur.)

ASKERLER
Askerler hep dizi dizi. (Parmaklar açılarak eller yan yana konulur.)
Nöbet bekler.
Bazen çırpar ellerini, (Eller çırpılır.)
Şarkı söyler.
Bir de ufacık, (Bir elin yumruğu sıkılır ve işaret parmağı kaldırılır, öteki el açık olarak üstüne konur.)
Şemsiyesi var.
Gece olunca da,
Beşiğinde yatar.(Sol el sağ kola bebek gibi konup, sallanır.)

ATLAR
Atlar yavaş yavaş ormanda gidiyor, (Eller dizlere vurulur.)
Atlar hızlandı, (Eller dizlere hızlı hızlı vurulur.)
Taşlığa geldi, (Eller göğse vurulur.)
Çimenliğe geldi, (Avuç içleri birbirine sürtülür.)
Bataklığa geldi, (Ağızdan, dil damağa vurularak lak lak diye ses çıkarılır.)
Atlar patikadan atlıyor, (Eller havaya kaldırılıp, hızla dizlere doğru indirilerek, vurulur.)
Hooop güm.

BENİM EVİM
İşte benim evim (iki el parmakları uç uca getirilir)
Bu bacası(işaret parmağı ile yapılır)
Buda kapısı (baş parmaklar açılır)
Buda kapıda zil(sol parmak bastırılır)
Zır zır diye ses çıkarır
Kapıya geleni bize haber verir
Evimin içinde ,kocaman bir saat var, (baş saat olur)
Tik tak,tik tak …diye çalışı r ( baş ve eller sağa sola sallanır)
Bazen zır….. diye ses çıkartır
Hemen sustururum.(baş parmakla buruna bastırılır)
Benim küçük kedim var.(sağ el parmakları yerde gezdirilir)
Miyav miyav diye bağırınca süt veririm
Lıkır lıkır sütünü (içme hareketi yapılır)
Bende musluğu açarım
Şır şır şırr… diye su akar
Akınca ellerim yıkarım (yıkama hareketi yapılır)
Evim tren istasyonuna çok yakındır
İşte bak tren geliyor
Bip ,bap (araba kullanılır gibi yapılır)
Şimdide araba geçiyor
Hav…. hav…. hav….
Buda bizim küçük fino (el ile küçük işareti yapılır)
Evimin kapısını kapatayım (kapı kapama işareti yapılır)
İçeriye girmesin
Hoşçakalın çocuklar (el sallanır)

ALİ HAYVANAT BAHÇESİNDE
Ali yatağında gözleri kapalı uyuyormuş (gözler kapatılır)
Horoz p..üüüü üüüü diye ötmüş
Ali kalkmış giyinmiş (giyinme hareketi yapılır)
Hayvanat bahçesine gitmek için yola çıkmış (sağ el parmakları sol el üzerinde gezdirilir)
Yürümüş yürümüş başını kaldırıp bakmış (baş yukarı kaldırılır)
Uçan kuşları,gökyüzünü,güneşi görmüş (taklidi hareketleri yapılır)
Ve yoluna devam etmiş
Yol kavşağına gelmiş (avuç ortasına gelinir)
Karşıya gecmek için sağına bakmış (baş sağ tarafa çevrilir)
İnsanların arabaların uzak at arabasının
Geldiğini görmüş.beklemiş
Soluna bakmış bakkal dükkanlarını,
Manavları görmüş
Arabalar geçince hızla karşıya geçmiş,(avuç ortasından serçe parmağa geçilir)
Hayvanat bahçesine çok yaklaşmış
Merdivenlerden çıkmış,ıh ıh ıh (parmaklardan çıkılır)
Hayvanat bahçesi kapısından içeri grimiş
Miyav ……diye miyavlıyan kedileri ,
Hav…… diye havlıyan köpekleri,
A…..iiii diye eşekleri,fili aslanı,
Deveyi, geyiği,balık ve horozları görmüş
Yorulmuş dinlenmek için çimlere uzanmış (eller başın arkasında kenetlenir)
Gözlerini kapatmış,artık hiçbirşey görmüyormuş (gözler kapatılır)

UÇAK
Ben tombul bir uçağım (sağ elin içi sol elin üzerine konur)
Göklere havalanırım (eller ilk şekliyle yukarı doğru itilir)
Uçarak dolaşırım (ellerle uçma hareketi yapılır)
Bulutların altından (eller alttan üstten aynı şekilde geçer)
Üstünden geçerim
Yavaşça yere inerim (eller yere indirilir)

TREN
Çuh…çuh…çuh… (iki el üst üste konarak öne ve arkaya hareket ettirilir)
Tren köprüden geçiyor
Yokuştan aşağı iniyor (parmaklar dirseğe konur ve aşağı doğru indirilir)
Çuh..çuh..çuh…
Tern geri dönüyor,
Yukarı çıkıyor (parmaklar bilekten dirseğe doğru süratle çıkarılır)

ASKERLER
Askerler silah takar, (silah takma hereketi yapılır)
Şapkasıda var (sağ el ile başın üstü tutulur)
Geceleri nöbet tutar (kıpırdamadan durulur)
Saygıyla selam çakar (selam verilir)

ARABA GELDİ
Araba geldi (sağ elin işaret parmağı ile alın.yanaklar ve çeneye dokunulur
Durakta durdu (sağ elin işaret parmağı ile burun dokunulur)
Düüüt….. (buruna bastırılır)

KÜÇÜK KIRLANGIÇ
Bir küçük kırlangıç varmış (iki el birleştirilerek daire yapılır)
Bir yuvada yaşarmış (elle yuva yapılır)
Havada uçarmış (ellerle uçma hareketi yapılır)
Ağaçların dalına konarmış (ağaca konma hareketi yapılır)
Bir gün solucanı yakalamış (yakalama hareketi yapılır)
Sonrada böceği
Fakat beni yakalayamadı (işaret parmağı göğse değdirilir sonra iki yana sallanır)

HİNDİ
Bir küçük,iki küçük (parmaklar teker teker sayılır)
Üç küçük hindi
Dört küçük ,beş küçük
Altı küçük hindi
Yedi küçük,sekiz küçük
Dokuz küçük hindi
On tane hindi (tüm parmaklar gösterilir)

YAVRU ARI
Anneme bir yavru arı götürüyorum (eller karşılıklı ve içinde arı varmış gibi yapılır)
Çok sevinecek (gülümsenir)
Anneme bir yavru arı götürüyorum
Kim bilir ne diyecek? (omuzlar kaldırılır)
Uffff….beni soktu….(acı parmak açılır ,eller silkelenir)

BALONCU AMCA
Hey hey baloncu amca (sağ elin baş parmağı oynatılır)
Hey hey hey baloncu amca
Efendim canım ne istedin ?(sağ elin baş parmağı oynatılır)
Annem,babam,ağabeyim,kardeşim (sağ elin diğer parmakları sıra ile kaldırılır,indirilir)
Balon istiyor balon istiyor
Hemen vereyim hemen vereyim(sağ elin baş parmağı oynatılır)
Al bu sana (iki baş parmak uçları birbirine değdirilir)
Bu annene (iki işaret parmağının uçları birbirine değdirilir)
Bu babana (iki orta parmağının uçları birbirine değdirilir)
Ağabeyine ve kardeşine (sol elin yüzük ve serçe parmakları,diğer elin aynı parmaklarına değdirilir)

SAYILAR
İşte küçük bir ağaç (iki bilek birleştirilip,avuç ve parmaklar açılır)
Onu biraz suladım(sulama hareketi yapılır)
Sarı yapraklarını
Ellerimle topladım(işaret ve baş parmak ile tutma hareketi yapılır)
Bir kitap arasında (iki avuç açılıp,içleri birbirine değdirilir)
Özen ile sakladım
Yapraklarım kurudu
Kağıda yapıştırdım (yapıştırma hareketi yapılır)
Yaptığım yeni resmi
Duvarlarıma astım (asma hareketi yapılır)

YENİ YIL
Yeni yıl gelince ayşe altı yaşına bastı (altı parmak gösterilir)
Ayşenin babası ,yeni bir takvim aldı (iki el açılarak gösterilir)
Birçok yaprakları var (parmaklar açılıp kapanır)
Hergün bir gününü işaretlersem (parmakla işaret edilir)
Gelecek yeni yılda takvimimiz bitecek (iki el birbirine sürtülür)
Yaşım yedi olacak (yedi parmak gösterilir)
Boyum uzayacak (eller yukarı kaldırılır)
Bende okula gideceğim ( işaret ve orta parmaklar diz üzerinde yürütülür)

HAMSİ
Hamsi denizde yüzüyor (iki elin avuç içleri birleştirilerek hareket ettirilir)
Kayalıktan geçiyor (diğer el yumruk yapılır,üzerinde geçirilir)
Balinayı görünce (diğer elin dört parmağı birleştirilir,baş parmağı ağız gibi açılıp kapanır)
Hızla uzaklaşıyor (iki elin avuç içleri birleştirilerek hızla hareket ettirilir)

SAYILAR
Gürbüz baş parmak (baş parmak gösterilir)
Ne hoştur sayı saymak
İşte bunlardan iki (iki parmak gösterilir ve on parmağa kadar aynı hareketler yapılır)
İkinin var iki teki
Şimdide üç oldular
Azıcık çoğaldılar
Dört oldu bunlar bakın
Şaşmayın siz sakın
Beş kardeş ne güzeldir
Hepside bir eldedir(bir el gösterilir)
Bunlarda oldu altı
Parmaklar ne çoğaldı
Altı bir daha yedi
Daha sayma bitmedi
Bunlarda sekiz kardeş
Hepsi ikiz kardeş (parmaklar ikişer ikişer gösterilir)
Şimdi dokuz oldular
Ne kadar çoğaldılar
Parmaklarım on oldu
Eller parmakla doldu (iki el birlikte gösterilir)

KAR TANELERİ
Kar taneleri havada uçuşuyor (iki elin parmakları açılıp hareket ettirilir)
Rüzgar esince hızla kaçıyor (el sallanarak yüz serinletilir)
Vuu..vuuu….
Elde sıkınca top oluşur (iki elle kartopu yapma hareketi yapılır)
Al sana bomba (sağ el ile kartopu atma hareketi yapılır)

Nerede Bizim Ellerimiz
Nerde bizim ellerimiz (eller arkaya saklanır)
Yok yok bizim ellerimiz (bu kısım yavaşça söylenir)
İşte burda burda burda bizim ellerimiz
İşte burda burda burda bizim ellerimiz (hızlıca söylenerek eller çırpılır)

Nerde bizim ayaklarımız (ayaklar saklanır ve yavaş söylenir)
Yok yok bizim ayaklarımız
İşte burda burda burda bizim ayaklarımız (ayaklar saklanır)
İşte burda burda burda bizim ayaklarımız (hızlıca söylenerek ayaklar yere vurulur)

Nerde bizim çocuklarımız (çocuklar sandalyelerinin üstünde ters dönüp diz üstüne otururlar saklanır gibi)
Yok yok bizim çocuklarımız
İşte burda burda burda bizim çocuklarımız
İste burda burda burda bizim çocuklarımız (hızlıca söylenerek öğretmen çocukları ek tek gıdıklar ve çocuklar otururlar)

Nerde bizim öğretmenimiz(öğretmen arkasını dönüp eliyle kafasını kapatır)
Yok yok bizim öğretmenimiz
İşte burda burda burda bizim öğretmenimiz
İşte burda burda burda bizim öğretmenimiz (hızlıca söylenerek çocuklar öğretmeni gıdıklarlar)

Bir kuş varmiş
Bir kuş varmış.
Baş parmak tutmuş. (Sağ elin baş ve işaret parmağı ile sol elin baş parmağı tutulur.)
İşaret parmağı kesmiş. (Aynı hareket yapılarak işaret parmağı tutulur.)
Orta parmak pişirmiş. (Orta parmak tutulur, daha sonra yemek karıştırma hareketi yapılır.)
Yüzük parmak yemiş. (Yüzük parmak tutulur, sonrasında yeme hareketi yapılır.)
Serçe parmak gelmiş. (Serçe parmak tutularak sallanır.)
Hani bana, hani bana demiş.

Ben bir ağacım
Bu taraf uzun dalım(sağ kol uzatılır)
Bu taraf kısa dalım(sol kol uzatılır)
Bu tarafıma karga konar Gak gak gak der(sağ el sağ omuza dokundurulur)
Bu tarafıma serçe konar Cik cik cik der(sol el sol omuza dokundurulur)
Gak gak gak Cik cik cik gak gak gak cik cik cik (her iki el sırayla hızlı bir şekilde omuzlara dokundurulur)

Cafer ağaca çıkmış,in Cafer in Cafer
Cafer çukura düşmüş,çık Cafer çık Cafer
Cafer altına yapmış,pis Cafer kötü**Cafer
Cafer sütünü içmiş aferin Cafer güzel cafer

sağ ayağım öndedir oda şimdi geride
sol ayağım öndedir oda şimdi geride
bacakları açalım,elleri yere saçalım
eller şimdi popoda,bugi bugi yapalım