Beş küçük ördek
Beş küçük ördek
Badi badi yürüyerek
bir caddeye çıkmışlar
Sağa sola bakmışlar
İricesi karşıya geçmiş
Ötekiler seslenmiş
Vak viri viri vak vak
Vak viri viri vak vak

Beş Yeşil Şişe
beş yeşil şişe sallanıyor(sağ el sallanır)
içlerinden biri pat düştü yere(baş parmak içe kıvrılır)
dört yeşil şişe sallanıyor(sağ el sallanır)
içlerinden biri pat düştü yere(işaret parmak kıvrılır)

“DİĞER PARMAKLARDA SÖYLENİNCE KIVRILIR”

üç yeşil şişe sallanıyor(sağ el sallanır)
içlerinden biri pat düştü yere
iki yeşil şişe sallanıyor(sağ el sallanır)
içlerinden biri pat düştü yere
bir yeşil şişe sallanıyor(sağ el sallanır)
pat düştü yere
hiç yeşil şişe sallanmıyor

Bizim Evde Kedi Var
bizim evde kedi var
mutfakta fare arar
gel pisi pisi git pisi pisi tut pisi pisi

bizim evde köpek var
sokakta kemik arar
gel kuçu kuçu git kuçu kuçu tutu kuçu kuçu

bizim evde ördek var
bahçede böcek arar
gel badi badi git badi badi tut badi badi

BEŞ KÜÇÜK KIZ
Beş küçük kız uyandı………………(sağ elin parmakları avuç içinde)
Bu küçük kız yataktan atladı…(başparmak gösterilir)
Bu küçük kız pencereden baktı.(işaret parmağı gösterilir)
Bu küçük kız yüzünü yıkadı……(orta parmak gösterilir)
Bu küçük kız elbiselerini giydi….(yüzük parmak gösterilir)
Bu küçük kız çantasını aldı……..(serçe parmak gösterilir)
Beş küçük kız okula koştular……(parmakların hepsi açılır)

Dünyamız Renk Renk
Uzanırım yeşil çimenlere (eller ensede birleştirilir)
Bakarım mavi gökyüzüne (yukarıya doğru bakılır)
Görünce beyaz bulutları (parmaklarla dürbün yapılır)
Dalarım pembe hayallere (uyuma öykünmesi yapılır)

Arkadaşlarım yanıma gelince (yürüme öykünmesi yapılır)
Ortada sarı top dönünce ( işaret parmaklarıyla bir şey çevriliyormuş gibi yapılır)
Bir de ödevler bitince (eller birbirine vurulur)
Alırım kırmızı elma şeker (sevinilir

Cik ve Cak
Bu cik, (Sağ el kuş gagası gibi kapanır.) Uç uç cik, (Sağ el ile uçma hareketi yapılır.)
Bu cak. (Sol el kuş gagası gibi kapanır.) Uç uç cak. (Sol el ile uçma hareketi yapılır.)
Öt öt cik, cik cik cik, (Sağ el ile ötme hareketi yapılır.) Kon kon cik, (Sağ el ile konma hareketi yapılır.)
Öt öt cak, cak cak cak. (Sol el ile ötme hareketi yapılır.) Kon kon cak. (Sol el ile konma hareketi yapılır.)

İçimde tık tık bir ses var
İçimde tık tık bir ses var. (kalbe vurulur.)
İçimde hangi organ var?
tık tık tık tık tık tık kalp var (kalp gösterilir.)
İçimde gar gur bir ses var.(midede el gezdirilir.)
İçimde hangi organ var?
gar gur gar gur gar gur midem var(mide gösterilir.)
dışımda şap şap bir ses var(eller çırpılır.)
dışımda hangi organ var?
Şap şap şap şap şap eller var (eller sallanır)
dışımda rap rap rap rap bir ses var (ayaklar yere vurulur)
dışımda hangi organ var
rap rap rap rap ayaklar var (ayaklar yere vurulur)

SAAT
benim bir saatim var (iki el birleştirilir)
kulağıma koydum(kulağa götürülür)
tik tak tik tak tik tak
şimdi oyun başlayacak (iki el yanlara açılır)
şip şak şip şak şip şak (eller vurulur)

SAAT
Kolumdaki saat, (Bilek gösterir.)
Tık tık, tık tık ses çıkarır. (Baş çok hafif sallanır.)
Masadaki saat, (Parmaklar kenetlenip, kollar ileri doğru itilir.)
Tik tok, tik tok yapar. (İşaret parmağı sağa-sola sallanır.)
Duvardaki saat. (İşaret parmağı ile duvar gösterilir.)
Ding dong, ding dong der. (Baş iki yana salla)

PARMAK OYUNU
Bizler Yedi Cüceleriz. (7 parmakla gösterilir.)
1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 (Sırayla parmaklar gösterilir.)
Keskin gözlerimizle bakar, (Başparmak ve işaret parmakları yuvarlak yapılır, göze yerleştirilir.)
Kulaklarımızla çok iyi işitiriz.(İki el kulakların yanında işitme hareketi yapılır.)
Burnumuzla koku alırız.(Sağ el ile burun tutulur.)
Ağzımızla yemek yeriz,(Sağ el ile ağız tutulur, yeme hareketi yapılır.)
Parmaklarımızı şıklatır,(Parmaklar şıklatılır.)
Sonra da oynatırız.(Tüm parmaklar oynatılır.)

PARMAK OYUNU
Denizde balık,
Hop hop oynar.(Hoplama hareketi yapılır.)
Denizde balık,
Kulaç atıp yüzer.(Yüzme hareketi yapılır.)
Denizde balık,
Havalar soğuk(Üşüme hareketi yapılır.)
Üşümez misin minik balık?(İki el öne uzatılır avuçlar yukarı kaldırılır.)

PARMAK OYUNU
Çatlak patlak(2 el avuç içleri, çapraz birbirine vurulur.)
Çırpalım,
Çat pat çat pat(2 el birbirine vurulur.)
Şıklatalım,
Şik şak şik şak(2 el şıklatılır.)
Yürüyelim,
Rap rap rap rap(Ayaklarla yürüme hareketi yapılır

PARMAK OYUNU
İşte gece gökyüzü(Eller gökyüzü işaret edilir.)
Kocaman bir parlak ay(Ellerle daire yapılır.)
Işıl ışıl parlıyor,(Parmaklar oynatılır.)
Işıl ışıl parlıyor.
Sence başka neler var?(Soru sorma hareketi yapılır.)

PARMAK OYUNU
“Bir evde yaşayan beş kardeş varmış.(Beş parmak gösterilir.)
Birincisi benim büyüdüğümü görün, demiş(Baş parmak)
İkincisi ben ablamı çok severim, demiş.(İşaret parmak)
Üçüncüsü biz çok güzel geçiniriz, demiş.(Orta parmak)
Dördüncüsü oyunlar oynarız, demiş.(Yüzük parmak)
Beşinci parmak da biz birbirimize yardım ederiz, demiş.(Serçe parmak)

PARMAK OYUNU
Benim bir küçük bahçem var,
Onu çok dikkatli kazarım(Parmaklar tırmık gibi yapılır.)
Buraya çiçek tohumlarını ekerim(Ellerle tohum ekme öykünmesi yapılır.)
Yağmur yağacak,(Eller yukarıya kaldırılır, parmaklar aşağıya sallanır.)
Güneş açacak,(Eller başın üzerinde birleştirilir.)
Benim tohumlarım gittikçe büyüyecek,(Eller dizlerin üzerinde tutulur, sonra yavaş yavaş
yukarıya doğru kaldırılır.)
Çiçek açacak,
Kış gelecek, çiçeklerim tohumlarını saklayıp,
Kış uykusuna yatacaklar.(İki elin parmakları birleştirilir, kollar yavaş yavaş indirilir ve dizlerin
üzerine konur.)

PARMAK OYUNU
Havalar soğumaya başladı bırrr,(Eller göğüste çapraz yapılarak titrenir.)
Bazı hayvanların da uykusu geldi.(Esneme hareketi yapılır.)
Ayıcık uyumak için sallana sallana mağarasına gidiyor, (Kollar açılarak sallanır.)
Köstebek uyumak için kendisine yuva kazıyor, (Ellerle kazma hareketi yapılır.)
Yılancık girmiş yuvasına, kıvrılmış uyuyor.(Bir kol kıvrılarak baş yaslanır.)
Solucan da kazmış toprağı, yatmış yuvasına,(İki el birleştirilip uyuma hareketi yapılır.)
Uyudular kış boyunca.(Uyuma hareketi yapılır.)
Günler geçti, ilkbahar geldi, havalar ısındı.(Eller yanlara sallanır.)
Kış uykusuna yatan hayvanların hepsi bir bir uyandı(Kollar yanlara açılarak uyanma hareketi
yapılır.)

PARMAK OYUNU
Beş küçük sincap kardeş uyanmış.(Yumruk yapılan el açılır.)
Büyük sincap kardeş uyanmış,(Uyanma hareketi yapılarak baş parmak sallanır.)
“Günaydın kardeşlerim.” demiş.
Üçüncü sincap kardeş uyanmış, (Orta parmak sallanır.)
“Günaydın kardeşlerim.” demiş.
Dördüncü sincap kardeş uyanmış,(Yüzük parmağı sallanır.)
“Günaydın kardeşlerim.” demiş.
En küçük sincap kardeş uyanmış,(Küçük parmak sallanır.)
“Günaydın kardeşlerim.” demiş.
Bütün kardeşler hepsi birden banyoya koşmuşlar.(Parmaklar öne doğru hareket ettirilir.)
Ellerini, yüzlerini yıkamışlar, (El yüz yıkama öykünmesi yapılır.)
Saçlarını taramışlar, (Saç tarama öykünmesi yapılır)
Güzelce giyinmişler.
Birlik olup sofrayı kurmuşlar.
Yiyeceklerin hepsini yemişler.
Sonra da ormana dağılmışlar.
Cevizleri toplayıp yuvalarına dönmüşler.

PARMAK OYUNU
Şeker adam, şeker adam,
Burnu uzun lö lö lö.(Elle burun tutulur.)
Kaşları keman gıy gıy.(Elle keman çalınır gibi yapılır.)
Karnı davul güm güm. (Eller karına vurulur.)
Saçları flüt, düt düt düt. (Ellerle saçlar tutulur; dudak, flüt çalınır gibi büzülür.)
Yanakları elma, oh ne tatlı! (İki yanak okşanır.)
Şeker adam, şeker adam,
Şip şap şop şip şap şop. (Eller çırpılır.)

Fareler
Cadı gibi sipsivri tırnakları ( 10 parmak cadı gibi öne uzatılır)
Ne yaman işleri var ( iki el yana açılır)
Pis bıyıklı (bıyık gösterilir)
Çöp kuyruklu (kuyruk gösterilir.)
Kazma dişli (iki parmak diş gibi ağıza getirilir)
Kör fareler(gözler kapatılır)
Sürü sürü olmuşlar (iki el birleştirilir sağa sola hareket ettirilir.)
Okulumuzu basmışlar
Cadılar bunlar ( dizlere 1 kere vurulur)
Canavar bunlar ( tekrar dizlere 1 kere vurulur.)
İmdat imdat imdat imdat komşular (dizlere her hecede vurulur, hızlı söylenir)
Daha sonra cadılar ile başlayan kısım tekrar edilir ve mutlu son.

ÜÇ TOP
Bu bir top ( Bir elin işaret parmağı ile baş parmağı birleştirilir.)
Bu da bir top ( İki elin bütün parmakları karşılıklı birleştirilir.)
Ve işte kocaman bir top daha (Kollar başın üstünde daire yapılarak birleştirilir.)
Haydi sayalım toplarımızı
Bir…iki…üç… (Birinci, ikinci, üçüncü, hareketler sırasıyla yapılır.

BENİM EVİM
İşte benim evim (iki el parmakları uç uca getirilir)
Bu bacası(işaret parmağı ile yapılır)
Buda kapısı (baş parmaklar açılır)
Buda kapıda zil(sol parmak bastırılır)
Zır zır diye ses çıkarır
Kapıya geleni bize haber verir
Evimin içinde ,kocaman bir saat var, (baş saat olur)
Tik tak,tik tak …diye çalışı r ( baş ve eller sağa sola sallanır)
Bazen zır….. diye ses çıkartır
Hemen sustururum.(baş parmakla buruna bastırılır)
Benim küçük kedim var.(sağ el parmakları yerde gezdirilir)
Miyav miyav diye bağırınca süt veririm
Lıkır lıkır sütünü (içme hareketi yapılır)
Bende musluğu açarım
Şır şır şırr… diye su akar
Akınca ellerim yıkarım (yıkama hareketi yapılır)
Evim tren istasyonuna çok yakındır
İşte bak tren geliyor
Bip ,bap (araba kullanılır gibi yapılır)
Şimdide araba geçiyor
Hav…. hav…. hav….
Buda bizim küçük fino (el ile küçük işareti yapılır)
Evimin kapısını kapatayım (kapı kapama işareti yapılır)
İçeriye girmesin
Hoşçakalın çocuklar (el sallanır)

PARMAK KAÇ
Baş parmağım, baş parmağım nerdesin? (İki el arkaya saklanır.)
Buradayım (İki elin baş parmağı önde karşılıklı tutulur.)
Nasılsın efendim? ( Bir elin baş parmağı diğer baş parmağa doğru eğilerek hareket ettirilir.)
Teşekkür ederim. (Diğer baş parmak hareket ettirilir.)
Parmak kaç, parmak kaç (Önce sağ el, sonra sol el sıra ile arkaya saklanır.)
İşaret parmağım…
Orta parmağım…
Yüzük parmağım…
Serçe parmağım…şeklinde parmak oyunu tamamlanır.

ŞAP ŞAP
Şap şap diye, elleri çırparım. (Eller iki kez çırpılır.)
Pat pat diye, başlara vuralım. (Sırayla başın iki yanına vurulur.)
Haydi sessizce, kolumuzu saralım. (Kollar kavuşturulur.)
Elleri çırpalım. (İki kere eller çırpılır.)

ÖRDEK AİLESİ
Bu baba ördek, (baş parmak gösterilir)
Bu anne ördek, (diğer eldeki baş parmak gösterilir)
Bunlar da yavrular, (Elin diğer parmakları gösterilir)
Vak, vak diyorlar, (iki el üst üste konulur, gaga yapılır)
Derede yüzüyorlar.( yüzme hareketi yapılır)
Bir balık görünce, (el alına konularak, izleme hareketi yapılır)
Yakalayıp yiyorlar.( eller hızla vurulup, yakalama ve yeme hareketi yapılır)

YENİ YIL
Ben eski yılım (sağ baş parmak)
Adım 2014
Çok çalıştım, yoruldum.
Görevimi yeni yıla bırakıp gidiyorum. (eller sallanır.)

Merhaba (sol baş parmak)
Ben yeni yılım.
Adım 20011
Çok neşeliyim heyecanlıyım, (eller vurulur.)
Beraber çalışalım. (eller birbirinin etrafında döndürülür.)
Bir yaş daha büyüyelim. (bir parmak gösterilir.)

Güle güle 2014 (Sağ el sallanır.)
Hoş geldin 2015 (alkışlanır.)

Şeker Çocuk
şıklat şıklat şıklat şıklat şıklat (parmaklar şıklatılır)
patlat patlat patlat patlat patlat (eller bırbırıne vurulur)
döndür döndür döndür döndür döndür (kollar döndürülür)
salla salla salla salla salla (kollar saga sola sallanır)
kollarını bagla arkana yaslan (kollar bağlanır ve arkaya yaslanılır)
şeker bir çocuk ol..

BARDAKLAR
On tane bardak (On parmak gösterilir.)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (Parmaklar sayılır.)
Beşi büyük bardak (Sağ ile beş parmak gösterilir.)
Beşi küçük bardak (Sol el ile gösterilir.)
Hepsininde altı yuvarlak (Sağ ve sol el işaret ve baş parmakları ile
yuvarlak yapılır.)

BÜYÜYORUZ
Kücük bir kız bebek (Sol el parmakları açılır,serçe parmak tutulur.)
Büyüdü,abla oldu. (Yüzük parmak tutulur.)
Büyüdü,anne oldu (Orta parmak tutulur.)
Dedem ve ninem (İşaret ve baş parmaklar tutulur.)
Çok yaşlılar, ama cok tatlılar (İki elle yanaklar tutulur.)
Küçük bir erkek bebek, (Sağ el parmaklar açılır serçe parmak tutulur.)
Büyüdü,ağabey oldu. (Yüzük parmak tutulur.)
Büyüdü,baba oldu. (Orta parmak tutulur.)
Dedem ve ninnem (İşaret ve baş parmak tutulur.)
Çok yaşlılar,ama cok tatlılar. (İki elle yanaklar tutulur.)

Sevgiyle Büyüyorum
Küçücük bir bebektim.
Uyurken ninni dinlerdim (Uyuma hareketi yapılır.).
Merakla etrafımı keşfettim (Etrafı inceleme hareketi yapılır.).
Bastım 6 yaşına (6 tane parmak gösterilir.),
Çıktım keşif yoluna.
Bu yolda en çok sevgi çıktı karşıma (El, kalbe götürülür.).
Büyüyorum sevgiyle bu güzel zamanda.

Soguktandır
O o o oni

kulaklarım doniyi(kulak gösterilir)
ateşte çay kayniyi(elle kaynama hareketi yapılır)
burnım koku almiyi(burun gösterilir)
odam kireç tutmiyi(eller yukarı kaldırılır)
acep nedendir?

ÖRÜMCEK AİLESİ
Anne örümcek Baba örümcek ve yavru örümcek birlikte ormanda gezintiye çıkmışlar Karşılarına kocaman bir ağaç çıkmış
Baba örümcek demişki:
_Ben bu ağaca çıkabilirim.
Başlamış tırmanmaya
Çıkmış çıkmış çıkmış çıkmış
Ağacın tam ortasına geldiğinde
Yağmur yağmaya başlamış, şıp şıp şıp şıp
Sonra rüzgar esmiş,vuuuuuuuuu
Sonra da dolu yağmış dım dım dım dım dım
Baba örümcek düşmüş.

Anne örümcek demişki:
_Ben bu ağaca çıkabilirim.
Başlamış tırmanmaya
Çıkmış çıkmış çıkmış çıkmış
Ağacın tam ortasına geldiğinde
Yağmur yağmaya başlamış, şıp şıp şıp şıp
Sonra rüzgar esmiş,vuuuuuuuuu
Sonra da dolu yağmış dım dım dım dım dım
Anne örümcek de düşmüş

Daha sonra çocuk örümcek demişki:
_Ben bu ağaca çıkabilirim.
Başlamış tırmanmaya
Çıkmış çıkmış çıkmış çıkmış
Ağacın tam ortasına geldiğinde
Yağmur yağmaya başlamış, şıp şıp şıp şıp
Sonra rüzgar esmiş,vuuuuuuuuu
Sonra da dolu yağmış dım dım dım dım dım
Ama çocuk örümcek düşmemiş neden?
_Çünkü yemeklerini bitiriyormuş,sütünü içiyormuş,yiyeceklerden enerjisini aldığı için güçlü ve kuvvetliymiş Ve bu yüzden düşmemiş.
Yoluna devam etmiş.Çıkmış çıkmış çıkmış
Ağacın en tepesine ulaşmış
Anne ve babasına bakıp el sallamış,Sonra gülmüş,Sizleri çok seviyrum diye bağırmış.
Sonra başlamış ağaçtan inmeye.iinmiş inmiş.Tam ortasına geldiğinde biraz dinlenmiş.
İnmiş inmiş inmiş.
.Annesi ve babasının ellerinden tutmuş evlerine gitmek için yola koyulmuşlar

ROKETE BİNELİM
Rokette binelim (eller başın üstünde üçgen şeklinde birleştirilir)
Aya gidelim (iki el ile daire şekli yapılır)
acele et yoksa kalırsın yaya ( koşma öykünmesi yapılır)
10-9-8-7 ( parmaklarla sayma yapılır)
tüm motorlar tam gaz ileri (kollar önce geriye sonra hızlıca ileri doğru itilir)
6-5-4-3 ( parmaklarla sayma yapılır)
Geri dönmek artık çok güç ( kafa iki tarafa sallanır)
2-1-0 fırla giderek küçülüyor aşağıda Dünya ( baş parmaklar yukarı doğru harket ettirilir küçülüyorda aşağı doğru)
giderek küçülüyor aşağıda Dünya
giderek küçülüyor aşağıda Dünya
Giderek giderek giderek

PİNOKYO
Benim güzel tahtacığım (elinde bi tahta tutuyomuş hareketi)
Senden kukla yapacağım (sağ işaret parmağı sallanır)
Testereyle keseceğim gırç gırç gırç diye (kesme hareketi yapılır)
Çivilerele çakacağım çak çak çak çak çak diye (çivi çakma hareketi)
çıplak olmaz giydirelim (iki el kullanılarak olmaz hareketi yapılır)
Bi elbise diktirelim (elbise dikme hareketi)
Bi pantolon bir de şapka (önce ayaklar sonra baş gösterilir)
Oldu sana bir kukla
pi pi pinokyo
İsmi de olsun pinokyo

Tombul Ayı
Tombul ayı uyuyor (uyuma hareketi yapılır)
Gerildi koca kolları (gerilme hareketi yapılır)
Kış uykusunda horluyor (horlama hareketi yapılır)
Başladı yürümeye (yürüme hareketi yapılır)
Nasıl oluyor da acıkmıyor (eller bele konur)
Çıkmayın sakın yol üzerine(Parmak ile uyarma hareketi yapılır)
İşte tombul ayı uyanıyor (uyanma hareketi yapılır)

BİR HAFTADA YEDİ GÜN VAR
bir haftada yedi gün var (yedi parmak açılır gösterilir)
günler günleri kovalar (eller biri önde biri arkasında parmaklar yürüyor)
haydi haydi bakalım (eller yana açılıp öne doğru kapatılarak çağırma yapılır)
yatıp yatıp kalkalım (eller üst üste koyularak yatma hareketi yapılır)
günlerimizi sayalım ( parmakları sayma hareketi)

yattım kalktım pazartesi
yattım kalktım salı
yattım kalktım çarşamba
yattım kalktım perşembe
yattım kalktım cuma
yattım kalktım cumartesi
yattım kalktım pazar

bir haftada yedi gün var (yedi parmak açılır gösterilir)
göstersin yediyi parmaklar (parmaklar oynatılır)
beş gün çok çok çalışırız (beş parmak gösterilip, çok çok işareti yapılır)
iki gün tatil yaparız (iki parmak gösterilip, eller yanaklara götürülür)
bir haftada yedi gün var (yedi parmak açılır gösterilir)
şimdi günleri tekrar say
pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar

Hatice Deniz TÜRKMENOĞLU

POSTACI
oooo postacı (parmak ağıza sokulur ve seri şekilde yuvarlak çizilir)
kolundaki çantayı (kola istenilen şekil verilir. Not: yaratıcı çalışma desteklenmiştir)
ayağındaki ayakkabıyı (ayakkabılar havaya fırlatılır)
başındaki şapkayı (ayakkabılardan korunmak için eller başın üstünde şapka yapılır)
boşver de bunları (yüze umursamaz bir smiley ifadesi verilir örnek: ssaassrrre )
getirdin mi mektupları (çocuklar birbirlerinin yakalarına yapışıp hesap sorarlar
getirmediysen mektupları (hesap sormanın şiddeti artırılır)
terket hemen buraları (bir çocuk hedef seçilerek diğer çocuklar tarafından dışarı atılır )

Çiçekler
Bir sırada beş küçük çiçek varmış. (Beş parmak gösterilir)
Birincisi benim büyüdüğümü görün, demiş. (Baş parmak gösterilir)
İkincisi biraz güneşe ihtiyacım var, demiş. (İşaret parmak)
Üçüncüsü büyümek güzel, demiş. (Orta parmak)
Dördüncüsü yağmuru hissetmek güzel, demiş. (Yüzük parmak)
Beşinci parmak da aynı fikirdeyim, demiş. (Serçe parmak)
Bir sırada beş güzel çiçek varmış. (Beş parmak aynı anda gösterilir)
Rüzgâr estiği zaman başlarını sallarlarmış. (Parmaklar hareket ettirilir

Beş Küçük Arı Kardeş
Bir akşam arı kardeşler, uyumak için yatmışlar (El yumruk yapılarak açık olan diğer elin üstüne konulur.).
Sabah olunca (Her parmak konuşturulurken ses değiştirilir.)
Birinci arı kardeş uyanmış, “Günaydın kardeşlerim.” demiş (Başparmak açılarak hareket ettirilir.).
İkinci arı kardeş uyanmış, “Günaydın kardeşlerim.” demiş (İşaret parmağı açılarak hareket ettirilir.).
Üçüncü arı kardeş uyanmış, “Günaydın kardeşlerim.” demiş (Orta parmak açılarak hareket ettirilir.).
Dördüncü arı kardeş uyanmış, “Günaydın kardeşlerim.” demiş (Yüzük parmağı açılarak hareket ettirilir.).
Beşinci arı kardeş uyanmış, “Günaydın kardeşlerim.” demiş (Küçük parmak açılarak hareket ettirilir.).
Hep birlikte ellerini yüzlerini yıkamışlar, giyinmişler,
Kahvaltı etmişler ve bal toplamak için kırlara uçup gitmişler (Beş parmak hareket ettirilerek uçma hareketi yapılır.).
Uçmuşlar, uçmuşlar… Bir de ne görsünler (Çocuklara bakılır.)?
Birbirinden güzel, mis kokulu bir sürü çiçek varmış karşılarında.
Bu çiçeklerin her biri, mis gibi kokuyormuş.
Hemen onlardan bal özü toplamaya başlamışlar.
Menekşeye konmuşlar (Çocuklardan birinin kafasına dokunulur. Beş parmak, çocuğun kafası üzerinde hareket ettirilir.).
Ardından papatyaya… / Ondan sonra güle… / Laleye… / Sümbüle konmuşlar.
Çiçeklerden bal özlerini topladıktan sonra onlara, “Hoşça kalın, teşekkür ederiz.” deyip uçmuşlar, oradan ayrılmışlar.

Parmak oyunu bitiminde öğretmen, “Okulumuzda, sınıfımızda huzurlu ve mutlu yaşamamız için uymamız gereken birtakım kurallar vardır. İlk kuralımız, “selamlaşma” kuralıdır. Sabah okula geldiğimizde öğretmenimize, arkadaşlarımıza “Günaydın!” demek, başımızla selam vermek, gülümsemek, akşam ayrılırken “Hoşça kal.”, “İyi akşamlar.” demek, birimiz konuşurken diğerinin dinlemesi, birbirimizden bir şey isterken “Lütfen.”, “Alabilir miyim?” gibi ifadeler kullanmak, hayatımızı kolaylaştıran davranışlardır.” diyerek onları bilgilendirir; okul ve sınıf kuralları hakkında sohbet edilir

ŞAPKA
Çarşıya gittim ( Yürüme hareketi )
Şapka beğendim ( Beğenme hareketi )
Başıma geçirdim ( Şapka takma hareketi )
Çok büyük oldu ( Eller baş hizasında iki yana açılır )
Önümü göremedim ( Gözler kırpıştırılarak öne doğru bakılır )
Uff, puff ( Eller açılır ve yüz mimikleri yapılır )
Şapkaların yüzünden
Yuvarlandım düştüm. ( Kollar makara şeklinde sarılır veya yuvarlanıp düşme hareketi yapılır )

Sabun Köpüğü
sabun küpüklerinden bir balon yaptım.(ayakta el yıkama hareketi yapılır)
bir üfledim 5 balon..(sağ el parmakları öne uzatılr)
bir üfledim 10 balon.(sol el parmakları öne uzatılr)
uçtu uçtu balonlar yukarı uçtu.(eller yukarı doğru uzatılır)
düştü düştü balonlar aşağı düştü.(çocuklar aşağıya doğru eğilir)
booooooommmmmmm…….(el çırpılır)

VARDİ KARA
vardi kara geliyor(sağ elin iki parmağı çocuğun kolunda gezdirilir.)
tasasından ölüyor
tasalanma a böcek
yavruların gelecek(“gelecek” derken çocuk gıdıklanır.)

Parmaklarım
Baş parmağım neredesin?
Burdayım efendim.
Nasılsın efendim?
Teşekkür ederim.
Parmak kaç! (Parmak arkaya saklanır)
Sıra ile işaret, orta, yüzük, serçe parmaklara da sorulur.

Aç Kapa
Aç kapa, aç kapa (Avuçlar dışa dönük eller açılıp kapanır).
Elleri çırpalım oy (Eller çırpılır).
Aç kapa aç kapa.
Kucağına koy (Kucakta kavuşturulur).
Yavaş yavaş parmaklar tırmansın (Parmaklar yukarı doğru tırmandırılır).
Ağzını aç ama (Ağız açılır).
Sakın elini koyma (Eller arkaya saklanır

SALYANGOZ HASTA OLACAK
Salyangoz hasta olacak
Annesi ona çok kızacak
Annesi aşçı ımh ımh
Babası dişçi ah ah
Ablası manken ıhm ıhm
Abisi boksör güm güm
Kardeşi yaramaz nanikkk

BALİNA
Benim canım sıkıldı
Çantamı aldım,mayomu giydim cuuup denize atladım
Yüzdüm ( 8 defa )
O da neee (şaşırma hareketi yapılır ) kocaman bir balina
Haaam dedi beni yuttu
Ben bu balinanın karnından nasıl çıkıcam
Düşün ( 8 defa )
Bulduumm
En iyisi ben bir yılan olayım fııısss (eller yılan gibi kıvrılır )
Olmadı balina ağzını açmadı (eller iki yana açılır )
Nasıl çıkıcam
Düşün (8 defa)
Bulduumm (parmak şıklatılır )
En iyisi ben bu balinayı gıdıklayayım ( burada çocuklar gıdıklanır )
Balina ağzını açtı
Yüzdüm ( 8 defa ) ( hızlı bir şekilde yüzme hareketi yapılır )
Hemen oradan uzaklaştım balinadan kurtuldum

MESLEKLER
Ben berberim
traş ederim (işaret parmağı ile orta parmak makas gibi hareket ettirilir.)
ben terziyim .giysi dikerim.(baş parmak ile işaret parmağı iğne tutarmış,dikermiş gibi hareket ettirilir. ben yazarım.yazı yazarım.(yazı yazma hareketi) ben koşucuyum,koşarım .(iki parmak ile koşma hareketi) ben pilotum,uçarım.(elin parmakları açık,uçma hareketi) ben sunucuyum,konuşurum.(parmak uçları birleştirilip,açılır) ben de sizi izliyorum,keyfimden oynuyorum!(iki elin parmakları şıklatılır.) Çocukların severek oynadığı bir parmak oyunu.Ayrıca oynarken de öğreniyorlar.[/align][/font][/size]
ben bir ağacım
Bu taraf uzun dalım(sağ kol uzatılır)
Bu taraf kısa dalım(sol kol uzatılır)
Bu tarafıma karga konar Gak gak gak der(sağ el sağ omuza dokundurulur)
Bu tarafıma serçe konar Cik cik cik der(sol el sol omuza dokundurulur)
Gak gak gak Cik cik cik gak gak gak cik cik cik (her iki el sırayla hızlı bir şekilde omuzlara dokundurulur)

ÇIT PIT
Eve geldim lambayı yaktım (el ile kulak memesi çekilir)
çıt yanmadı
öbür lambayı yaktım çıt (diğer el ile diğer kulak çekilir)
o da yanmadı
sigortayı gevşettim gevşettim gevşettim (el ile burun çevrilir)
bir tel kopardım pıt (saçtan bir tel koparma hareketi yapılır)
sardım sardım sardım (burna sarma hareketi yapılır)
lambayı yaktım cıt yandı (kulak çekilir)
öbür lambayı yaktım çıt oda yandı

Ben büyüyünce trafik polisi olacağım
Şapkamı takıp düdüğümü çalıp
yayalara yolları açacağım
ben büyüyünce trafik polisi olacağım
Şapkamı takıp düdüğümü çalıp
kurallara uymayanlara ceza yazacağım.

Zürafa
Hayvanat bahçesine gittim (parmaklarla yürüme hareketi yapılır)
başımı yukarı çevirdim (baş yukarı kaldırılır)
birde ne göreyim
upuzun bir boyun (sağ kol yukarı kaldırılır)
Çok şaşırdım (yüze şaşırmış ifadesi verilir)
döndüm maymuna baktım
boynu kısa mı kısa (kol yarım kaldırılır)
merdivene tırmandım (tırmanma hareketi yapılır)
uzun boynuna yakından baktım
hemen tanıdım
bu bizim zürafa

Çiftçi
Ben bir çiftçiyim. Buğday tohumlarını tarlaya ekiyorum.(Tarlaya tohum savurma hareketi yapılır.)
Yağmur yağıyor.(Eller kaldırılarak yağmur yağma hareketi yapılır.)
Tohumlar buğday fidanı olup büyüyor.(Yere çömelerek tohum gibi filizlenme ve büyüme
Hareketİ yapılır.)
Başakları çıkan buğdaylar, çiftçiler tarafından toplanıyor.(Orakla ya da makine ile buğday
toplama öykünmesi yapılır.)
Tohumları çıkartılmak üzere makineye atılıyor.(Öbek öbek kucaklanarak makineye atma öykünmesi yapılır.)
Makineden çıkan buğday taneleri çuvallara dolduruluyor.(Çuvala doldurma hareketi yapılır.)
Değirmene götürülüyor.(Çuval taşıma öykünmesi yapılır.)
Buğdaylar değirmende öğütülüyor(Değirmen çevirme hareketi yapılır.)
Çuvallara doldurulup fırıncı amcaya satılıyor. (Alışveriş öykünmesi yapılır)

GİDİYORUM GİDİYORUM.
Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor /2 ( Gitme yürüme hareketi )
Birde baktım ki ayakkabımın bağı çözülmüş ( Biraz şaşkın bir şekilde aykkabıya doğru bakılır )
Ben hiç durur muyum? /2 ( Kendisini işaret eder )
Bağlayıverdim, bağlayıverdim, bağlayıverdim, bağlayıverdim. /2 ( Eğilerek ayakkabıyı bağlama hareketi yapılır )

Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor /2
Bir de baktım ki ayakkabımın üstü kirlenmiş
Ben hiç durur muyum? /2
Sili siliverdim, siliverdim, sili siliverdim, siliverdim /2 ( Eğilerek silme hareketi yapılır )

Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor /2
Bir de baktım ki herkes susmuş ( Bakarak susma işareti yapılır )
Ben hiç durur muyum? /2
Susuverdim, susuverdim, susuverdim, susuverdim. /2 ( İşaret parmağı ile susma hareketi yapılır )

Sayılar
Gürbüz bir parmak (Başparmak gösterilir.),
Ne hoştur sayı saymak.
İşte bunlardan iki (İki parmak gösterilir.).
İkilim var iki teki (On parmağa kadar aynı hareketler yapılır.).
Şimdide üç oldular. / Azıcık çoğaldılar
Dört oldu bunlar bakın, / Şaşmayın siz sakın.
Beş kardeş ne güzeldir. / Hepsi de bir eldedir.
Bunlar da oldu altı,
Parmaklar sevgiyle çoğaldı.
Altı bir daha yedi, / Daha sayma, bitmedi.
Bunlar da sekiz kardeş, / Hepsi ikiz kardeş.
Şimdi dokuz oldular, / Ne kadar çoğaldılar.
Parmaklarım on oldu, / Eller parmakla doldu.
Sevgiyle sarmaş dolaş oldu (İki el birleştirilir.)

MIRNAV KEDİLER
Mırnav mırnav iki kedi (işaret parmaklar karşılıklı hareket ettirilir.)
Biri çıkmış üst odaya (işaret parmağıyla yukarı çıkma hareketi yapılır)
Biri inmiş alt odaya (diğer elin işaret parmağıyla aşağı inme hareketi yapılır.)
Biraz sonra buluşmuşlar ( parmaklar buluşturulur)
mırıl mırıl konuşmuşlar (parmaklar hareket ettirilir.)
-Ben bir fare yakaladım (sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)
-Ben tabakları yaladım (sol elin işaret parmağı hareket ettirilir)
Aman demişler çok yorulduk (bir kez el şıklatılır.)
İşte orda bir koltuk ( koltuk…vb gösterilir)
Hemen koşmuşlar oraya( makara sarma hareketi yapılır.)
Uyumuşlar doya doya (uyuma hareketi yapılır.)
EV sahibi çıkagelmiş,
Kalkın miskin kediler demiş.

Mırnav mırnav mırnav,2 kedi 2 kedi
Biri çıktı üst odaya
Biri indi alt odaya
Biraz sonra buluştular
Mırnav mırnav konuştular
Ben tabakları yaladım
Ben bir fare yakaladım
Off dediler
Çok yorulduk
İşte koltuk
Uzandılar yan yana
Uyudular kana kana
Uyusun benim kediciklerim
Hadi,uyansın benim kediciklerim,miyaav.

Beş Küçük Arı Kardeş
5 küçük arı kardeş bir ağaçta yaşarmış
Bir sabah uyanmışlar
Birisinin sesi çok kalınmış
-günaydın arı kardeşlerim demiş(ses kalınlaştırılır ve baş parmak gösterilir)
Birisinin sesi çok inceymiş
-günaydın arı kardeşlerim demiş(ses inceltilir ve işaret par.gösterilir)
Birisinin sesi çok gürmüş
-günaydın arı kardeşlerim demiş(bağırarak konuşulur ve orta parmak gösterilir)
Birisinin sesi çok kısıkmış
-günaydın arı kardeşlerim demiş(Ses kısılır ve yüzük par.gösterilir.)
Birisi de kekemeymiş
-günaydın arı kardeşlerim demiş(kekelenerek konuşulur ve serçe par.gösterilir.)

Trafik
Benim bir arabam olsa(Sandalyeye oturup,direksiyonu çevirme hareketi yapılır)
Arabama oturup direksiyonu tutarım
Sağ ayağımla gaza basarım(Gaza basma hareketi yapılır)
Sol ayağımla frene basarım(frene basma hareketi yapılır)
Şimdi düz yolda gidiyorum(araba sesi çıkarılır)
Sol dönüyorum
Sağa dönüyorum
Hızlı gidiyorum
Yavaş gidiyorum
Düüüüttttttttttttt…
Çekilin yoldaaannnn…