Küçük Tırtıl Parmak Oyunu
Küçük tırtıl bir gün gezmeye çıkmış
Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır
Bir ağaç görmüş başlamış tırmanmaya
Takır da takır, takır da takır
Karnı acıkmış ağaçtan bir yaprak almış başlamış yemeye
Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır
Karni doymuş mutlu olmuş başlamış oynamaya
Şıkır da şıkır, şıkır da şıkır
Çok yorulmuş uykusu gelmiş başlamış uyumaya
Mışıl da mışıl, mışıl da mışıl.

Ninem Parmak Oyunu
Benim bir ninem var
Gözünde gözlük (Ellerle gözlük yapılır)
Basında sarık (Eller bastadır)
Bir elinde baston (Baston tutar gibi)
2 elinde eldiven(Eller gösterilir)
Ninemin bir ineği var
Ninem her sabah erkenden kalkar (Gerinme hareketi)
İneğini sağar fış fış ta fış fış (Sağma hareketi)
Sütü tencereye döker (Döker gibi)
Bir güzel kaynatır (Tencere karıştırır gibi)
Fokor fokur fokurdatır (Eller fokurdama hareketi yapılır)
Bir bardağa boşaltıp (Dökme hareketi)
Afiyetle içer (İçer gibi)
Benim ninem çok sağlıklıdır (Eller yukarıda yumruk yapılır)