Nereden Gelirsin

Nerden gelirsin?
Zikzak kalesinden.
Ne gezersin?
Açlık belasından.
Nerde yattın?
Beyin konağında.
Altına ne serdiler?
Perde.
Desene kupkuru yerde.
Bıyıkların neden yağ oldu?
Bıldırcın eti yedim.
Bıldırcın yağlı mıydı?
Gökte uçarken gördüm.
Saçların neden ağardı?
Değirmenden geldim.
Değirmen dönüyor mu?
Zımbırtısını duydum.
Ayakların neden ıslandı?
Çaydan geçtim.
Çay derin miydi?
Köprüyü dolaştım,
İşte geldim sana ulaştım.

DEDE

Altı kere altı otuz altı
Dedemin sakalı yolda kaldı
Sakalını aldı dereye attı
Dedem sakalsız kaldı

EV

Evli evine
Köylü köyüne
Evi olmayan
Sıçan deliğine

CAM

Bir cam
İki cam
Üç cam
Dört cam
Beş cam
Altı cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam.

Eveleme develeme
Evvel altı elma yedi
Seren sekiz serçe dokuz
Tarmanın topu kara
A devenin çatı kara

EBE

Ebe ebe nerede
Su doldurur derede
Dere boyu çalılık
Derede olur balık
Şu ebe de ne alık
Oltamı attım,
Balığı tuttum.
Balık suya dalamaz,
Ebe beni bulamaz.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi
Bunu kim dedi,
Diyen dedi on yedi,
Yağlı böreği kim yedi?

Patlıcan

Patlıcan var patlıcan,
Patlasın senin kocan.
Şisko şisko biberler,
Arabaya bindiler.
Elmalar yedi buçuk,
Onu yedi, bir çocuk.
Patlıcandan bıktım,
Ben oyundan çıktım!
PİTİ PİTİ
Ooooopiti piti
Kremanın sepeti
Terazi lastik jimnastik
Biz size geldik bitlendik
Hamama gittik temizlendik
Dik Dik Dİk
Son dersimiz matematik

ÜŞÜDÜM

Üşüdüm üşüdüm,daldan elma düşürdüm,
Elmamı yediler,bana cüce dediler
Cücelikten çıktım,ablama vardım,ablam hasta,çorbası tasta
alçık balçık sen bu oyundan çık.

KEDİ

İğnem düştü yakamdan,kedi geldi arkamdan,
Gelme kedi gelme,annem bakıyor balkondan.

TEK TEK TEKERLEME

Tek tek tekerleme,üstü kaymak şekerleme,
Dereye düşme çok soğuk, söyle bana çarçabuk.

SAKSAĞAN

Saksağan sek sek,kuyruğu tümsek
Kuyruğuna binelim bizim köye gidelim

MISTIK

Mustafa, Mıstık,
Arabaya kıstık,
Üç mum yaktık,
Seyrine baktık.

OYUN

Oooo..
İğne battı
Canımı yaktı
Tombul kuş
Arabaya koş
Arabanın tekeri
İstanbul un şekeri
Hop hop
Bundan başka
oyun yok.

ÖRDEK

Çık çıkalım çayıra
Yem verelim ördeğe
Ördek yemi yemeden
Ciyak miyak demeden
Aldım baktım kimi çıkardım

LEYLEK

Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Gel bizim hayata,
Hayat kapısı kilitli,
Leyleğin başı bitli.

TOP

Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top

Karnım aç
Karnına kapak aç
Değirmene kaç
Değirmenin kapısı kitli
Heybaşı bitli

Nacak sapına
İki kes
Bir sana
Biri de bana

Incık, mıncık
Sen dur, sen çık

İçinde bülbül benim olsa
İki kardeşim olsa
Biri ay biri yıldız
Biri oğlan biri kız

BÖREK

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi,
Yağlı böreği kim yedi?

KOMŞU

Komşu komşu huu…
Sırtındaki ne?
Arpa
Kaça sattın
Kırka
Eve ne aldın?
Hırka
Çocuğa ne aldın ?
Halka

Şıpşıp Hanım

Şıpşıp hanım,
Evde durmaz.
Onu arayan,
Evde bulamaz
Gezer durur,
Bana uğramaz.
Şıpşıp hanım!
Şıpşıp hanım!
Evde otur,
Biraz canım.

Kurbağa

Vırak vırak
Ben bir minik kurbağayım
Beni bırak
Çık dışarı
Arkana bak
Benim evim dere boyu
Her tarafı çamur dolu
Eğer peşime düşersen
Şaşırırsın sağı solu
Vırak vırak
Beni bırak
Git evine
Keyfine bak

Ülkü DUYSAK

Teke

Ormana gittim seke seke.
Ardımdan gelmiş bizim teke.
Dolanmış ince bir ipe.
Dolanır da dolanır.
İpi koparır,
Otlara dadanır.

Fare

Ben bir küçük fareyim.
Ortalıkta gezerim.
Kedileri görünce,
Hemen fırlar giderim.

Yine bir gün mutfakta,
Geziyordum hoppala.
Kuyruğum sıkıştı kapana.
Kapandan fırladım tavana.
Tavan yarıldı vah, vah, vah!
Canım yandı ah, ah, ah!

Ülkü DUYSAK

ARMUT

Armut dalda bir iki,
Tek tek saydım on iki
Hay Mahmut, Mahmut,
Bal gibi tatlı armut
Armudu taşlayalım,
Cümbüşe başlayalım

AYVA

Sarı sarı sarkar,
Düşerim diye korkar
Ne bakla, ne baklava;
Ayvadır canım ayva
Hopla haydi hopla,
Daldan ayva topla

CEVİZ

İki dokuz, bir on sekiz,
Say bak pek çok ceviz
Dışı kütük, içi katık,
Gece gündüz taşıdık
Vereyim de bir tabak,
Ne tatlıdır ye bak

ÇİLEK

Alçacık dalı var,
Dalında balı var
Al çilek, bal çilek,
Yemesem üzülecek
Vitamini boldur
Tabağını doldur

ELMA

Elma dalını eğmiş,
Eğmiş de yer değmiş
Dilim dilim soyarım,
Bir tabağa koyarım
Elma yiyen allanır,
Ağzı dili ballanır

İNCİR

Dal ucunda torbacık,
İçi dolu helvacık
Yemesi ballı incir al,
Ağzına bal akar bal
Yaş incir, kuru incir,
Tadını yiyen bilir

KARPUZ

Dışı yeşil, içi kırmızı,
Meyvelerin yıldızı
Dilimledim ince ince,
Yiyelim oyundan önce
Şeker karpuz kan mı kan,
Yemeyen çıksın oyundan

KESTANE

Kara kara kayacık,
İçi dolu mayacık
Pazarda getirdim,
Kor ateşte pişirdim
Kebap oldu kestane,
At ağzına bir tane

KİRAZ

Alçacık tepesi var,
Kırmızı küpesi var
Dal ucunda al kiraz,
Ağzımızda bal kiraz
Sepet sepet getirdim,
Herkeslere yedirdim

PORTAKAL

Sarıdır, zerdali değil,
Suludur, şeftali değil
Dal ucunda portakal,
Yerden alma, daldan al
Portakal dilim dilim,
Yiyelim de yiyelim

FINDIK

Tombul tombulcuk,
İçi katık, dışı kabuk
Kilitli sandık açılsın,
Fındıklar saçılsın
Hem besler, hem ısıtır,
Yiyelim çıtır çıtır

ŞEFTALİ

Al yanak, tombul yanak,
Dal ucunda bir yumak
Tadı şeker şeftalicik,
Ne olur ye bir tanecik
İçi sulu , dışı tüylüdür,
Meyvelerin gülüdür

ÜZÜM

Eğri büğrü dalı var,
Şeker şerbet balı var
Süzüm süzüm süzülüyor,
Ben yemesem üzülüyor
Yüzü gözü altın üzüm,
Sevilmez mi iki gözüm

Renklerin Oyunu

Kırmızı yola çıkmış
Sarıya rastlamış
Sıkı sıkı sarılırken
Turuncu olmuşlar birden
Mavi onlara katılmış
Bu işe çok şaşırmış
Sarıya dokununca
Yeşil çıkmış ortaya
Kırmızıyla maviyan yana olunca
Mor olmuş ortada
Bu işe bayılmışlar
Renklerin oyunuyla
Coşup oynamışlar.

Dişçi

Dişçi dişçi,
Canım dişçi.
Dişçinin koltuğu cici.
Çalışıyor iki işçi.

Bizimkinin fırçası yok.
Dişleri çürümüş haberi yok.
Git dişçiye çaresi çok.

Ah,dişim!
Vah,dişim!
Nerde kaldı benim dişçim?

Kertenkele

Gel hele,gel hele!
Kuyruğu kopuk kertenkele.
Kim kopardı kuyruğunu?
Hadi kuyruğunu yenile.

Ülkü DUYSAK

Çubuk

Elimde var çubuk;
Ak çubuk,
Kara çubuk,
Kısa çubuk,
Uzun çubuk,
Güzel çubuk,
Çirkin çubuk,
Hangisini istersen,
Gel elimden al çabuk!

Ülkü DUYSAK

SAYILAR

Bir bir bir
Gel koluma gir
İki iki iki
Dağdaki tilki
Üç üç üç
Devede hörgüç
Dört dört dört
Üstümü ört
Beş beş beş
Japon kardeş
Altı altı altı
Dedemin atı
Yedi yedi yedi
Bıyıklı kedi
Sekiz sekiz sekiz
Sarı sarı ikiz
Dokuz dokuz dokuz
Evde yokuz
On on on
Gel kafama kon

Bu Ne Güzel Dünya

Ha ha Hasan.
A a Ali.
Nerde kaldı Veli?
Söz dinlemeyen çocuklar,
Eder beni deli.

Ce ce Cemil.
Se se Sevil.
Al sana bir çember,
Hiç durmadan çevir.

Be be Berna.
De de Derya.
İçi oyun dolu,
Bu ne güzel dünya.

Ülkü DUYSAK

Şapka

Çarşıya gittim,
Şapka beğendim,
Başıma geçirdim,
Çok büyük oldu,
Önümü göremedim.
Uf puf
Şapkanın yüzünden
Yuvarlandım düştüm.

OKULA BAŞLADIM

Eş eş eş
Yaşım beş
Kalem aldım
Defter aldım
Silgi aldım
Okula başladım
Seninle tanıştım

SIRA

Dizil dizil dizilelim
El ele verelim
Sıramızı bilelim
Kimseyi itmeden
Önüne geçmeden
Sıraya girelim

RAKAMLAR
uzun uzun urgan
leblebi sultan
ne yersin?
yemiş
ne içersin süt
ne dökersin?
lokma
gönderdiğim süt geldi mi?
geldi
gelin hanım içtimi?
içti
kaç kaşık içti?
1-2-3-4-5
akşam oldu oyun bitti herkes evine gitti

İyilik Sağlık

Yok yok.
Ne var ne yok?
Armut var,
Elma yok.
Kiraz var,
Çilek yok.
Yok yok.
Ne var ne yok?
Kavun var,
Karpuz yok.
Üzüm var,
İncir yok.
Yok yok.
Ne var ne yok?
Ne olsun işte,
İyilik sağlık.

Ülkü DUYSAK

Niyazi

Bizim Niyazi,
Damdan düşmüş,
Başı şişmiş.
Miş de miş.
Kim demiş?
Niyazi demiş.

Ülkü DUYSAK

TERZİ CELAL

Terzi Celal
Makası almış
İğneyi almış
İpliği almış
Kumaşı sermiş
Makasla kesmiş
İğneyle dikmiş
Evirmiş çevirmiş
Pantolonu giymiş

EŞREF

Eşref Eşref
Başında fes
Alamıyor nefes
Eşref üşüttü
Yatağa düştü
Eşref durur mu?
Durmaz.
İlacını içer mi?
İçmez.
Yemeğini yer mi?
Yemez.
Sütünü içer mi?
İçmez.
Eşref’in hastalığı
Hiç geçmez.

Patlıcan

Can can cemo can.
Para versin amcan.
Alalım bir kilo patlıcan.
Patlıcan da bir can.
Patlıcanı oyalım.
İçine pirinç koyalım.
Dolma yapıp yiyelim.
Bir güzel doyalım.

Ülkü DUYSAK

Sayılar

1 aklımı başımdan aldı.
2 davulumu çaldı.
3 mindere yayıldı kaldı.
4 bilmem ki nerde kaldı.
5 göründü salınarak.
6 geldi zıplayarak.
7 neler neler yedi.
8 bana neler dedi.
9 koştu uzaklardan
10 kurtuldu tuzaklardan
11 biraz sersemledi.
Eyvah,eyvah!
12,13,14,15;
Hepimizi sobeledi.
Bütün akıllı çocuklar,
Bu söylediklerimi ezberledi.

Ülkü DUYSAK