SAYILAR
Birdir bir, içeriye gir
İkidir iki, Arkamdaki tilki
Üçtür üç, üzüm suyu iç
Dörttür dört, dön kapıyı ört
Beştir beş, işte sana eş
Altıdır altı, telefon çaldı

SAYILAR
Bir bir bir
Gel koluma gir
İki iki iki
Dağdaki tilki
Üç üç üç
Devede hörgüç
Dört dört dört
Üstümü ört
Beş beş beş
Japon kardeş
Altı altı altı
Dedemin atı
Yedi yedi yedi
Bıyıklı kedi
Sekiz sekiz sekiz
Sarı sarı ikiz
Dokuz dokuz dokuz
Evde yokuz
On on on
Gel kafama kon

SAYILAR
Bir bir daha iki,
Benim adım tilki.
İki iki daha dört,
Üşüdüm üstümü ört.
Dört dört daha sekiz,
Bu pastanın adı markiz.
Sekiz, dokuz, on…
Gökyüzü rengarenk balon

SAYI
1, gel de cebime gir
2, nerde çorabımın teki
3, bu okuldan ayrılması güç
4, gel de üzerimi ört
5, oynayalım kardeş kardeş
6, nerde kaldı kahvaltı
7, yemeğimi kimler yedi
8, bu okulda kimler ikiz
9, alsana kocaman topuz
10, gel de başıma kon

RAKAMLAR
Uzun uzun urgan
Leblebi sultan
Ne yersin?
Yemiş
Ne içersin süt
Ne dökersin?
Lokma
Gönderdiğim süt geldi mi?
Geldi
Gelin hanım içti mi?
İçti
Kaç kaşık içti?
1-2-3-4-5
Akşam oldu oyun bitti herkes evine gitti

SAYILAR
Birdirbir içeri gir
İkidir iki arkandaki tilki
Üçtür üç üzüm suyu iç
Dörttür dört dön kapıyı ört
Beştir beş işte sana eş
Altıdır altı nerde kaldı kahvaltı
Yedidir yedi yemeğimi yedi
Sekizim seksek
Dokuzum durak
Onum oturak

SAYILAR
1 aklımı başımdan aldı.
2 davulumu çaldı.
3 mindere yayıldı kaldı.
4 bilmem ki nerde kaldı.
5 göründü salınarak.
6 geldi zıplayarak.
7 neler neler yedi.
8 bana neler dedi.
9 koştu uzaklardan
10 kurtuldu tuzaklardan
11 biraz sersemledi.
Eyvah, eyvah!
12, 13, 14, 15;
Hepimizi sobeledi.
Bütün akıllı çocuklar,
Bu söylediklerimi ezberledi.

SAYILAR
Çiçek beyaz, Yaprak sarı.
İn aşağı, Çık yukarı
1’i getir, 2’yi götür.
3’ü alla, 4’ü pulla
5’in yanına, 6’yı yolla.
7’yi hoplat, 8’i zıplat
9’un elini tut, 10’u çatlat.

SAYILAR
Bir, iki, üç, dört, beş
Altı, yedi, sekiz, dokuz, on
Kırmızı balon
Git komşunun damına kon
Sarı limonnn.

SAYIŞMA
Elim elim epelek
Elden çıkan topalak
Topalağın yarısı
Yedi koyun derisi
II il ılgıdı
Ilgıdıdan kalgıdı
Şu oturan kuş mudur
Kanadı gümüş müdür
Çek şunu, çıkar şunu
Kazanalım oyunu

KAÇSIN SEN
Kaçsın sen? Bir
Sen içeriye gir.
Kaçsın sen? İki
İşte çorabının teki.
Kaçsın sen? Üç
Seni durdurmak çok güç.
Kaçsın sen? Dört
Giy beyaz bir tişört.
Kaçsın sen? Beş
Oynayın kardeş kardeş.
Kaçsın sen? Altı
Yap güzel bir kahvaltı.
Kaçsın sen? Yedi
Seni yaramaz kedi.
Kaçsın sen? Sekiz
Sana yaramaz deriz.
Kaçsın sen? Dokuz
Seninle birlikte mutluyuz.

TOPLANMA
Tik tak, bana bak.
Öğretmenini seven çocuk.
Köşeni topla çabuk.

ÜÇGEN
Ben bir üçgenim
Dilimlenmiş yaş pastaya benzerim
Üç kenar, üç köşe
Haydi sen de çizmeyi dene!

KARE
Ben bir kareyim
Mendile benzerim
Dört kenar, dört köşe
Bana derler kare.

DAİRE
Ben, bir daireyim.
Hiç köşem yok benim.
Haydi çocuklar gelin,
Beni çizerek öğrenin.

KÖŞE
Köşe, köşe, bu köşe.
Köşe, köşe, şu köşe.
Herkes seçsin bir köşe.
Hemen koyulsun işe.
İşler çabucak bitsin.
Öğretmen şaşırsın bu işe.

KON KON SAYILAR
1.2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Bahçeye kon
Bahçedeki kazlar yumurtlamazlar
Şimdiki kızlar laf anlamazlar
Doktor geldi tıktık elinde ıbrık
Biz bu ilaçlardan bıktık bıktık bıktık bıııııkkktttıııkkk.

BİR-İKİ
Bir iki dik kulaklı miki
Üç ile dört üzerini ört
Beş altı kuşlar kanatlı
Yedi ve sekiz sizi severiz
Dokuzla on, omzuma kon

BİR SAYISI
1 rakamadır benim adım
Rakamların başlangıcıyım
1 inek 1 tavşan
1 köpek 1 tavuk
Haydi hep birlikte
Oyun oynayalım

BİR
Bir eli alnında siper,
Sayılara gülümser.
Ne yan gelip yatar,
Ne bire bin katar.
Sayıların ilkidir,
Adı birdir, bir.

İKİ
Saatini kurmuş,
Diz çöküp oturmuş.
Gece gündüz okur,
Sırtı biraz kambur.
Ne karga ne tilki,
Adı ikidir, iki.

ÜÇ
Sayıları sayarken
Karşıma çıkar birden.
Ne aslan ne kaplan,
Burma bıyıklı tavşan.
Tutması güç mü güç;
Adı üçtür, üç.

DÖRT
Bir eli belindedir,
Oyunlarda ebedir.
Hey aman da aman,
Fır döner her zaman.
Adı dörttür, dört;
Kuş gibi öt.

BEŞ
Sayıların şişmanı,
Çokta tatlıdır canı.
Ev kuşu, dev kuşudur;
Baş köşede oturur.
Adı beştir, beş;
Oyunlarda eş.

ALTI
Dandini de dandini,
Kuyruğu yandan kedi.
Eğri büğrü duruşu,
Tepeli sıfır doğrusu.
Adı altıdır, altı;
Eder kahvaltı.

YEDİ
Yerlere kadar eğilir,
Yalan dolan değildir.
Yere göğe kayamaz,
Sayılara doyamaz,
Adı yedidir, yedi;
Yemeğimi yedi.

SEKİZ
Yapışık iki sıfır,
Sıkı sıkı sarılır.
Dere tepe sekerek,
Bulur yağlı börek.
Adı sekizdir, sekiz;
İki tonton ikiz.

DOKUZ
Aman ne çıtı pıtı,
Çevir bak sanki altı.
Kafası bilgi dolu,
Sayıların doktoru.
Adı dokuzdur, dokuz;
Kuyruğu topuz.

SIFIR
Top olsa tutulmaz,
Simit olsa yutulmaz.
Fısıl fısıl fısıldar,
Sayılara sayı katar.
Adı sıfırdır, sıfır;
Zıpır mı zıpır.

ON
Biri etten oğlan,
Biri çöpten oğlan.
Ne üçtür ne beştir,
Bir ile sıfır eştir.
Adı ondur, on;
Git başına kon.

SAYIŞMA TEKERLEMELERİ 1
Çift sıra olalım
Eşimizi bulalım
Topu atıp havaya
Ebemizi vuralım.

SAYIŞMA TEKERLEMELERİ 2
Oooo!..
Seçene meçene
Bakma gelip geçene
Oyun için en iyi
Ebeyi biz seçene…

SAYIŞMA TEKERLEMELERİ 3
Oooo!..
Piti piti
Karemela sepeti
Terazi lastik
Cimnastik..

SAYIŞMA TEKERLEMELERİ 4
Leylek leylek havada
Yumurtası tavada
Söyle gelsin ot yesin
Ot yemezse et yesin
E-be-mi-zi
tez seçsin..

SAYIŞMA TEKERLEMELERİ 5
Oooo!..
Eveleme geveleme
Devekuşu kovalama
Çengi çember
Miski amber
Tazi tuzi
Ortaya çıksın
Peri kızı

SAYIŞMA TEKERLEMELERİ 6
Oooo!..
Ahmedi medi
Kuyruklu kedi
Bir sıçan tuttu
Yalamadan yuttu.

SAYIŞMA TEKERLEMELERİ 7
Oooo!..
Kim oturdu
İt oturdu
Yongalandı
Yola düştü
Senin eşin
Bana düştü

BİRİNCİ
İnci, minci
Kim birinci
Çarşıdan aldım
Pirinci
Benim babam
Birinci

ELLERİM PARMAKLARIM
Sağ elimde beş parmak,
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.