Altında üstünde kavramı çalışma sayfası etkinlikleri ile uçak altında üstünde mekanda konum kavramları çalışmaları etkinliği örnekleri kağıdı indirme, çıktı yazdırma. Free under and above worksheets download printable.