Ayak baskısından traktör baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.