Dolmabiber kullanarak güzel şekil baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.