Pipet baskı etkinliği baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.