Ayak baskısı ile güzel renkli ayak resimleri baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.