El çevrelerini çizerek çeşitli hayvanlar yapma etkinliği çalışmaları ve çalışması örnekleri.