Baskı tekniği ile inek renklendirme baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.