Baskı tekniği ile korsan yapımı baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.