Yayılan hastalıklardan özellikle koronadan korunabilmek için insanlarla mesafelerimizi korumalıyız. Belli bir mesafede durmalıyız. Bunun için boyama sayfası etkinliği.