Parmak baskısı ile örümcek yapma baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.