Parmak baskısı ile şirin hayvanlar baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.