Parmak baskısı ile dünya baskı etkinliği yapımı baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.