Parmak baskısı ile renkli ışıklandırma baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.