Parma baskısı ile tırtıl baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.