DRAMA ÖRNEKLERİ 1

KÖŞELER
Öğretmen sınıfın her köşesine bir isim verir. Şaşkın köşesi, yorgun köşesi, korkmuş köşesi, yalnız köşesi, neşeli köşesi gibi isterseniz bu köşelerin isimlerini mevsimler yada meslek isimleri ile değiştirebilirsiniz.
Öğretmen çocuklara şöyle der._ şimdi ben hangi köşenin ismini söylersem oraya gideceksiniz ve o köşenin ismi nasılsa öyle davranacaksınız . ” çocuklara komut verilir. Köşeyi güzel canlandıran çocuklar alkışlanır.

TANIŞMA TOPU OYUNU
Yere oturulur. Bir küçük top ya da top şekil verilen kağıt oyun aracıdır. Kendi ismini elinde top olan oyuncu söylerken, bir taraftan grup oyuncularından birinin gözünün içine bakarak topu ona doğru fırlatır. Bütün oyuncular oyuna katıldıktan sonra oyunda değişiklik yapılarak bu defa kimin ismi hatırlanıyorsa onun ismi söylenerek top ona atılır.
– Farklı hareket, jest ve mimiklerle kendini tanıtma oyunu ile devam edilir. Örneğin : İsmini ritmik hareketlerle söylerken ellerini şıklatma, el çırpma, ayağa kalkarak selam verme, kollar ile hareketlerle isim söyleme gibi…
– İkişer eş olunur. Basit cümlelerle eşine herkes birbirini tanıtır.
– Dörtlü grup oluşturulur. Eşler karşılıklı değiştirilir. Bir az önce eşinden dinlediklerinin kendine ait bilgilermiş gibi yeni eşine anlatır

DUYDUKLARINI HATIRLAMA
(Dönüt verme) Grup lideri ve tüm grubun diğer üyelerine son duyduğu kişiye ait özellikleri kendi özellikleri
– gibiymiş gibi anlatma çalışması ile dikkat geliştirme, doğru hatırlama ve algılama çalışması yapılır.

RESİM ÇEKELİM
Bulunulan mekana ait 3 fotoğraf çekilmesi istenir. Resmini çeken oturur. Mekanı anlatan dip notlar ve neden o mekanın fotoğrafının çekildiği fotoğrafçılar tarafından açıklanır. (Mekana uyum, dikkat ve güven çalışmasıdır.)

İNSAN RESİMLERİ ÇEKELİM
Ayağa kalkılır. Gruptan 3 kişinin fotoğrafının çekilmesi istenir. Bu işlem yapılırken başka fotoğrafçıların kimin resmini çektiklerinin anlamaması gerekmektedir. Neden o kişilerin resimlerinin çekildiği fotoğrafçılar tarafından açıklanır. (Sosyometri)

KAYNAŞMA ÇALIŞMASI
Bir ebe seçilir. Herkes mekana dağılır. Ebe bir diğer kişiyi ebelemek isteyince en yakınındaki kişi ile sırt sırta verilir. El ele tutuşulur ya da kol kola girilir. Böyle bir pozisyonda ebe onu yakalayarak ebe yapamaz. (Bireylerin birbiri ile yakınlaşmasına yarar.)

NEFES ÇALIŞMASI
Derin derin, sık sık nefes alıp verilir. Ritimli nefes alınıp verilir. Çiçek koklanır. (Hayali) Doğum günlerinin olduğunu düşünülmesi istenir. Derin bir nefes alınır. Öne doğru belden 90’ açı yapılarak öne eğilerek nefes verilir. (Mum söndürür gibi.)

PAYLAŞMA, BİREYİ İKNA ETME ÇALIŞMASI
İkili eş olunur. Eşlerden biri eline para alır. O para onundur. Diğerinin amacı o parayı elde etmektir. Çünkü o para onun için hayati önem taşımaktadır. Eş çeşitli yollar kullanarak parayı elde etmeye çalışacaktır. Oyun rol değişimi ile devam eder.
Değerlendirme : Oyun sonunda neler hissedildiği, parayı elde etmek için hangi yollara başvurulduğu değerlendirilir.

KURT – KUZU OYUNU
Daire olunur. El ele tutuşulur. Kurt halkanın dışına çıkar. Kuzu içerde kalır. Değişiklik : Kuzunun halkanın dışına çıkması yasaktır. Kurdun içeriye girmemesi gerekir. Girdiğinde kuzunun yakalanmama şansı yoktur. (Üstün dayanışma sağlamak için uygulanabilecek oyundur.) Yine oyunun sonunda değerlendirme yapılır. Kuzunun yakalanma nedenleri ve yakalanmaması için nelerin yapılıp –yapılmaması gerektiği tartışılır.

NELER GÖRDÜM
Pencereden dışarıya belirli bir süre bakılır. Eğer grup üyeleri yazı yazmayı biliyorsa kağıda not tutabilir. Bilmiyorlarsa gördüklerini akılda tutarlar. En fazla kimin not tuttuğu araştırılır. Okuması istenir. Ya da parmakları ile sayarak söylerler. Diğer üyelerin söylenenden farklı olarak gördüklerinin neler olduğu araştırılır. Bir sonraki birey önceden söylenmiş nesneyi söylememeye özen gösterir. Değerlendirme : Söz almayanlardan neden söz almadıkları sorulur. Ortak görüşün olduğundan bahsederek söz almama nedenini açıklar. Farklı özelliklerin görüldüğü bunun aynı yere bakıldığı halde neden farklı şeyler görülmüş olabileceği tartışılır. (Bakılan nesneyi fark edebilme, ayrıntıyı bulma çalışması.)

NESNEYİ DOKUNARAK TANIMA OYUNU
İçi görünmeyen torbaya herkes bir nesne koyar. Diğer üyelere göstermez. Ya da lider bu seçimi kendisi önceden yaparak hazırlar. Oyuncular çember olarak yan yana yere oturur. Lider herkesin gözlerini kapamasını ister. Sıra ile oyuncuların eline, belirli sayıdaki nesneler verilir. Oyuncu dokunarak tanımaya çalıştığı nesneyi sağında oturan arkadaşına uzatır. En son oyuncuya gelen nesne, lider tarafından alınarak tekrar torbaya koyar. Oyuncular tahmin yürüterek nesnenin adını söylerler. Adı söylenmeyen nesne olup olmadığı, kaç tane nesneye dokundukları sorulur. Poşet yere boşaltılır. Görmeleri sağlanır. Yanıtlarının doğru olup olmadığına yine kendileri karar verirler. (Tanımlama, algılama, düzgün cümle kurma becerilerini geliştirme oyunudur.)

YENİ BİR ÖYKÜ OLUŞTURMA
Üçlü gruplar oluşturulur. Yerdeki nesnelerden birini, oluşturulan grupların liderleri seçerek gruplarına geri dönerler. Nesne ile ilgili bir öykü oluşturulur. Roller paylaşılır. Nesneyi, seyredenlerin tanımasını sağlayacak öykü dramatize edilir. (Sosyal gelişim: Sorumluluk alma, aldığı sorumluluğu yerine getirme, bireyler arası iletişim ve estetik duyguların gelişimi.)

MENDİL KİMDE
Yan yana bitişerek minderlere oturulur. Dizler hafif bükülür. Eller dizlerin altında tutulur. Ebe seçilir. Çemberin ortasına geçer. Ebe gözlerini kapatır. Lider mendili çocuklardan birinin eline verir. Ebe gözünü açar. Oyuncular ebeye hissettirmeden mendili elden ele dolaştırırken yakalanan yeni ebe olur.

ELLERİMDEN BENİ TANI
Ayakta durulur. Eş seçilir. Eşler birbirinin ellerini dokunarak, bakarak incelerler. Bir süre sonra halka olunur. Ebe ortaya geçer. Gözlerini kapatır. Herkes yer değiştirir. Oyuncular ellerini ebeye uzatırlar. Ebe, dokunarak eşini bulmaya çalışır. (Algı geliştirme.)

EV – KİRACI OYUNU
Üçlü gruplar oluşturulur. İki çocuk el ele tutuşur. (ev olurlar.) Bir çocuk, iki çocuğun oluşturduğu halkanın ortasına geçer. Bu kiracıdır. 1 – 2 çocuk evsizdir. Bunlar ebedirler. Lider: ‘’1-2-3 kiracılar ev değiştir ‘’ deyince ebe ya da ebeler boşalan evlere girmeye çalışır. Açıkta kalanlar yeni ebelerdir. (Düşünme, çabuk karar verme, kaynaşma çalışmasıdır.)

NE KADAR DİKKATLİYİM
Serbest dolaşılır. Gezerken arkadaşlar incelenir. Liderin komutu ile durulur. En yakınında ya da arkada bulunan arkadaşla eşleşilir. Sırt sırta durulur. Görmeden eşini tarif eder. (Saç biçimi, rengi, kıyafeti, çorap, ayakkabı vb…) Sonra diğer eş tarif ederek oyun sürer. En iyi tarif eden eşli grup tespit edilir.

HAMUR OYUNU
Oyuncular halka şeklinde yere oturur. Bir ebe ortaya geçip oturur. O HAMURDUR. Oyuncular hamura tek hareketle şekil verirler. Hamur değiştirilerek oyuna devam edilir.
– Hamura bu defa duygu anlatacak biçimde durma pozisyonları oyuncular tarafından verilir.
– Son kez iki hamur seçilir. İki hamur birbirleri ile bütünleştirilecek şekilde yine tek hareketle oyuncular hamura şekil verirler. (Grupta kız – erkek kaynaşması için kullanılabilecek oyundur.)

LİDER NE YAPIYOR
Oyun; eşarp, oklava, 2lt’ lik pet şişe ile oynanabilir. Halka olunur. Oyuncular sağa dönerler. Ellerinde bu araçlardan birini alırlar. (Aynı araç istenmelidir.) En öndeki oyuncu liderdir. Lider oklava ile hangi hareketi yaparsa arkasındaki oyuncuda onun önündeki oyuncuya bakarak aynı hareketi yapmaya çalışır. (Lider hareketleri yaparken bir taraftan da sağa doğru yürür.) Oyun lider değişimi ile devam eder.

SİHİRLİ EL
A ve B eş olur. A, B ‘nin sihirli elidir. A sihirli eli ile, eşinin herhangi bir yerine dokunur. O bölge sihirlidir. (Mıknatıs çekimi gibi.) Elini nasıl, nereye hareket ettirirse B vücudunun o bölgesini elin hareketi doğrultusunda yapmaya çalışır. Bu kez B sihirli el olur. Teybe klasik müzik konur. Oyun bu şekilde sürdürülür. (Hedef davranış: Başkalarının liderliğini kabullenme, mıknatısın da aynı şekilde çektiğini oyunla kavratabilme.)

FARE OYUNU
Halka olunur. Lider gruba yerde fare olduğunu söyler. Fare ayaklarının altından geçen zıplar.

GÜVEN YÜRÜYÜŞÜ
Eş seçilir. Kol kola girilir. Eşlerden biri gözlerini kapatır. Diğer eşin gözleri açıktır. Gözü açık olan eşini gezdirirken eşinin başkalarına ve çevredeki nesnelere çarpmasını engelleyerek gezdirir. Eşler rol değiştirir. Oyuna böyle devam edilir.
A) Eş gezdirirken değişiklik yapılabilir. Örn: avuç içleri teması ile yürüyüş, kollar arkada tutularak yürüyüşler gibi…
B) Eşler ortak bir ses seçerler. Eşler ayrılır. Ebe olan eşini sesinden tanımaya çalışır.
(Bu oyun da kaynaşma çalışmasıdır. Başkalarına güven duymayı geliştirir.)

ÇAMURA BATMA OYUNU
Oyun alanına oyuncular dağılır. Ebe seçilir. Ebe oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakalanan çamura batmış olur. Ayağını açarak bekler. Oyunculardan biri ayağının arasından ebeye yakalanmadan geçerse, onu çamurdan çıkarmış olur. Ebenin amacı herkesi çamura batırmak, çamurdan çıkarılmayı engellemektir. Bunu başarınca yeni ebe seçilerek oyuna devam edilir

DUŞ ÇALIŞMASI
Ebe, halkanın ortasına geçip oturur. Gözlerini kapatır. Oyuncular sıra ile ebenin yanına giderek parmak uçları ile ona dokunur. Ebe değiştirilerek oyun sürer. (Rahatlama çalışması)

LİDERİ BUL
Oyuncular dağınık şekilde ayakta dururlar. Ebe dışarı çıkar. Lider seçilir. Lider hem gezinir, hem de değişik hareketler yapar. (Farfara filli oyunundaki gibi) Oyuncular liderin yaptığı hareketleri yaparlarken ebe lideri bulmaya çalışır. DEĞERLENDİRME :Büyük yaş gruplarınca oynanması daha uygundur. Liderin gezerek hareket yapması oyunu güçleştirir. Okul öncesi çocuğunun lideri bulabilmesi zordur. Çok dikkat gerektirir.

EŞİNE RESİM ÇİZDİR
Eşleşilir. Kağıt alınır. Ayşe eline kalem alır. Gözünü kapatır. Ahmet Ayşe’ nin elini tutarak ona bir resim (yüz) çizdirir. Yeni bir kağıt alınarak roller değiştirilir. Yapılan resimler değerlendirilir. Çizilen yüz ifadeleri incelenir. Resimler; mutlu, üzgün gibi yüz ifadelerine göre gruplandırılır. Kalem tutanlara gerçekte böyle bir ifade taşıyan resim mi çizmek istedikleri sorulur. Neden çizemedikleri tartışılır. (Bu çalışma başkalarının yönlendirmesine göre; lideri izleme, lider olma davranışını geliştirmeye yönelik bir çalışmadır.)

MASKE YAPIMI
Bir dosya kağıdı dikey olarak ikiye katlanır. Yüze tutularak göz oyukları, çene, dudaklar, burun yeri belirlenir. Yüz ovaline uyacak şekilde elle yırtılarak şekil verilir. Boyalar kullanılarak özgün bir maske oluşturulur. Maskeler ortaya konulur. Yüz ifadeleri değerlendirilir. Birbirine benzeyenler benzeyiş özelliklerine göre gruplandırılır. Maskeler alınır. Kulakların bulunduğu yere birer paket lastiği takılır. Oyuncu maskesini takar. Oluşturduğu karakteri, hareketlerle canlandırır. Seyredenler yorumlama yaparak kimi, neyi canlandırdığını bulmaya çalışırlar. (Şımarık çocuk, palyaço, kedi gibi…)
Maskelerle rolün gerektirdiği hareketle poz verilir. (Toplu olarak)
Fotoğraf çekilir. Gruplar oluşturulur. Roller paylaşılır. Senaryo oluşturulur. Doğaçlama yapılarak karakterler canlandırılır.

FIRÇA ÇALIŞMASI
Ayakta kollar yana açılarak birbirine değmeyecek şekilde durulur. Hayali resim; avuç içi ile, dirseklerle, ayaklarla, dizlerle, baş ile yapılır.

LASTİK OLALIM
Yere sırt üstü yatılır. Kollar baş hizasında gerilir. Ayaklar gerilir. Tüm vücut gerilir. Lider : – Bir lastiksiniz. İki ucunuzdan sizi çekerek gerdim. Şimdi bırakıyorum. ‘’ der. Bırakınca eller vücut yanına getirilir. Vücut gevşetilir. Birkaç kez tekrarlanır. (Rahatlama çalışmasıdır.)
• Lider esner, hapşırır, öksürür, ellerini çırpar, parmaklarını şıklatır, karnı ağrıyormuş gibi yapar… Oyuncular hareketlere uygun sesler çıkarırlar.
• Kağıt dağıtılır. Oyuncular, duydukları seslerden hangisinden etkilendiyse onun resmini yapar. (Sesleri dikkatle dinleme, sesleri hatırlama, anlamlandırma, duygularını resim yolu ile anlatma)

MEYVE SEPETİ
Halka şeklinde minderlere oturulur. Meyve isimleri verilir. Bir ebe seçilir. Lider örn elma dediğinde elmalar yer değiştirirken ebe kendisine yer bulmaya çalışır. ‘’Meyve Sepeti ‘’ dediğinde bütün meyveler yer değiştirir. (Pasif bireyi, girişken yapmayı amaçlayan bir oyundur.)

ŞİK – ŞAK OYUNU
Halka şeklinde minderlere oturulur. Lider oyunla ilgili ön açıklamayı yapar. (İki kez ellerle dize vurulur. İki kez eller çırpılır. El şıklatılır. 1. şıklatmada kendi ismini, 2. şıklatmada arkadaşının ismini söyle.) Şaşıran oyundan çıkar.

ETKİNLİK ADI : Ormandaki tuzaklar
YAŞ : 5–6
SÜREÇ : Tüm sınıf
B.A.D.A. AMAÇ : Verilen bir problem durumunu çözebilme
KAZANIM :Probleme çeşitli çözüm yolları söyleme
MATERYAL :Tuzak hazırlamak için ip, su birikintisi için mavi karton ve renkli fon kartonlarından hazırlanmış çiçekler.
Öğretmen daha önceden kartlara resimler hazırlamıştır. Bu resimler nesnenin nerede bulunduğunu gösteren şekildedir. Örneğin; köpeğin kulübenin içinde olması, vazonun masanın üstünde bulunması, tavuğun kümesin dışında olması vb. bu resimler büyük kartlara hazırlanır ve öğrencilere tek tek gösterilir. Öğrenciler resme bakarak varlıkların nesnelerin neresinde bulunduğunu söylerler. Nesnenin nerede bulunduğunu doğru söyleyen çocuk diğer arkadaşları tarafından alkışlanır. Etkinlik böyle devam eder daha sonra rahatlama çalışmalarına geçilir.

ETKİNLİK ADI : Nerede?
B.A.D.A. AMAÇ : mekanda konum kavramıyla ilgili yönergeleri uygulayabilme
KAZANIM : nesnenin mekandaki konumunu doğru olarak söyleme(Altında üstünde, önünde arkasında, içinde dışında, sağında solunda , yakınında uzağında)
YAŞ :5–6
MATERYAL : Büyük boy kartlar

Öğretmen ‘Evet çocuklar şimdi ben Kral Aslanın yaşadığı ormana onu aramaya gidiyorum. (Bir tane aslan seçilir ve o bir köşede uyuyordur.)Benimle gelmek ister misiniz? Çok eğlenceli bir orman gezisi olacak. Yalnız çok dikkatli olmalıyız! Ormanda bazı tuzaklar olabilir! Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Birde çok sessiz olmamız gerekiyor! Aslana yakalanmamaya dikkat edeceğiz. Haydi, şimdi sessizce beni takip edin bakalım. Öğretmen daha önceden sınıfın bir köşesine tuzaklar hazırlamıştır. Tuzakların hazırlanmış olduğu bölüm orman olarak kabul edilir. İlk tuzak bir su birikintisi. Öğretmen : ‘Heeee oda ne bir su birikintisi. Eyvah! Çocuklar bu bir tuzak olabilir bunu geçmek için ne yapabiliriz?’ Diye sorar. Çocuklar cevap verir: ‘üstünden atlayalım.’ Tüm sınıf üstünden atlayarak orman gezisine devam ederler. Biraz sonra karşılarına bir tuzak daha çıkar. Bu tuzağın sadece bir işareti vardır. Öğretmen bu tuzağı ip bağlayarak hazırlamıştır. Öğretmen çocuklara tekrar sorar: ‘Eyvah çocuklar yine bir tuzak daha. Şimdi bunu nasıl geçeceğiz?’ İp biraz yukarıdan bağlıdır. Çocuklar cevap verir: ‘İpin altından geçelim.’ Hepsi birden ipin altından geçerler. Ormanda geziye devam ederler. Derken… karşılarına güzel bir çiçek bahçesi çıkar. Öğretmenin hazırlamış olduğu renkli fon kartonlarla yapılmış olan çiçekler yerdedir. Hepsi birden çiçekleri toplarlar. Daha sonra aslana ulaşırlar. Aslan olan çocuk yerinde uyumuş numarası yapıyordur. Çocuklar çiçekleri toplarken ses çıkarmışlardır. Bu arada aslan uyanıp çocukları yakalamaya çalışır. Çocuklar aslana yakalanmamak için kaçarlar. Aslanın yakaladığı çocuk ebe olur. Bu sefer aslan yakalanan çocuk olur.

ETKİNLİK ADI : Kim aldı? Nerede olabilir?
YAŞ : 5–6
SÜREÇ : Tüm sınıf

Öğretmen bütün sınıfın gözlerini kapamasını ister. Söylediği şeyleri zihinlerinde canlandırmalarını ister. Öğretmen: ‘Çok dağınık bir odanız var ve siz bu odada en sevdiğiniz bir arkadaşınızla oyun oynuyorsunuz. Bazen oyuncakları eşyaların arasında kaybediyorsunuz. Şimdi de bir oyuncağınızı kaybettiniz. Acaba nerede olabilir? Bir düşünün bakalım.’ Der ve çocuklara düşünmeleri için birkaç dakika süre verir. Daha sonra çocuklar gözlerini açarlar ve zihinlerinde canlandırdıkları düşüncelerini anlatırlar. (Oyuncakları nerede aradıkları, nerede buldukları tartışılır.)

ETKİNLİK ADI :Ufak lastik toplarla alıştırmalar
P.A. AMAÇ :Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme
KAZANIM 1- Farklı pozisyonlarda atılan nesneleri kollarıyla yakalama
2- Çeşitli nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atma
3- Hareket halindeki nesneleri durdurma
4- Farklı büyüklüklerdeki topu belli bir ritimle zıplatma
MATERYAL :Top, ip, kutular
SÜREÇ :Tüm sınıf bireysel ve grup çalışmaları

– Top bir elle yerde sıçratılır, el değiştirilerek oynanır.
– Topla beraber sıçyarak oynanır.
– Top yukarı atılır, bu sırada el çırpılır ve top yere düşmeden tutulur.
– Top, sol ve sağ elle yerde sıçratılarak oynanır.

İkili Olarak;
– Toplar karşılıklı atılır ve tutulur(tek elle, iki elle)
– Eşler karşılıklı durur, top yerde sıçratılarak atılır ve tutulur.

Topu Belli Hedeflere Fırlatma;
– İşaretlenmiş hedeflere, (duvara, ağaç gövdesine vb.) nişan alınarak fırlatılır.
– Karşıya konmuş hedeflere (lobutlar, kutulat) nişan alınarak fırlatılır.

Çizgiler Arasında Top Yuvarlama;
– Paralel çizilmiş çizgiler arasından top yuvarlanarak çıkartılır.
Hareketlerin ardından tüm sınıfın katılabileceği, top getirme oyunu oynanır.

ETKİNLİK ADI : Şimşek kart tekniğinden yararlanılarak hikaye anlatma ve hikayenin canlandırılması.
S.D.A. AMAÇ : Başkalarının duygularını fark edebilme.

KAZANIM : Başkalarının sıkıntı ve mutluluklarını paylaşma.
MATERYAL : Şimşek kart

Çocuklar yarım daire şeklinde yere otururlar. Öğretmen karşılarına geçer elindeki şimşek kartlarını çocuklara doğru tutarak, resimde gelişen olayları çocuklara anlatır. Daha sonra anlattığı bu hikâyeyi çocuklardan canlandırmasını ister. Tüm sınıfın katılabileceği bir canlandırma olabilir.

YUMOŞ, ASLAN VE ARKADAŞLARI
Güneşli ve renkli bir bahar sabahıydı. Etraftaki kuş cıvıltıları insana adeta mutluluk verir gibiydi. Çalıların arasında bir kıpırtı oldu. Çiçeklerin arasından bir top yuvarlanarak çimenlerin üzerinde durdu. Ardından yumoş fırladı. Kendini oyuna öyle bir kaptırmıştı ki etrafındaki ağaçları, taşları görmüyor onlara çarpıyordu ama yinede oyununu bırakamıyordu. Bu oyun çok eğlenceli olmalı ki yumoşun keyfine diyecek yoktu. Derken; top birden yumoşun patileri arasından bir ok gibi fırladı. Top o kadar hızlıydı ki yumoş nereye gittiğini göremedi. Sağına baktı soluna baktı topu yok. Başını öne eğerek ormanda aramaya başladı. Yürüdü yürüdü… Taşların altına, çalılıkların arkasına baktı ama topu bulamadı. Biraz ilerledi ve ileriye baktı. Eyvah! Oda ne? Top bir aslanın pençelerinin arasında. ‘Bunu gören yumoş korkulu gözlerle aslana bakıyordu. Yavaş yavaş geriye yürümeye başladı. Oradan kaçmayı planlıyordu. Bunu anlayan aslan yumoşun ardından seslendi: ‘Dur gitme, topunu mu arıyorsun. O burada benim yanımda ona bir şey olmadı. Benden niye bu kadar korkuyorsun. Hem istersen topunla beraber oynayabiliriz. Bunu duyan yumoş çok sevindi ve neden olmasın ki’ diye düşündü. Sonra aslanla birlikte oynamaya başladılar. Bunu gören ormandaki diğer hayvanlarda yumoş ve aslanın oyununa katıldı. Bütün orman halkı artık aslan ile arkadaş olmuştu.

ETKİNLİK ADI: B.A.D.A.
AMAÇ : Mekanda konum kavramı ile ilgili verilen yönergeleri uygulayabilme
KAZANIM : Nesnenin mekandaki konumunu doğru olarak söyleme. (Altında, üstünde, yanında, arasında, ortasında, ötesinde, içinde, dışında, sağında, solunda, yakınında, uzağında, v.b)
MATERYAL : Çocuklar daire olarak otururlar. Öğretmende çocukların arasına katılır. Şu yönergelerde bulunur: ‘Yumoş topunu kaybettiğinde onu nerede aramıştı? Nerelere bakmıştı? Top yumoşun elinden nasıl fırlamıştı? Baktığı yerlerde topu bulamayınca çok üzülmüştü. Sizlerde bir oyuncağınızı ya da çok sevdiğiniz bir şeyi kaybedince üzülür müsünüz? Onu ararken nerelere bakarsınız?

ETKİNLİK ADI : Karda eğlence
S.D.A AMAÇ : Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
KAZANIM : Gerektiğinde lideri izleme
YAŞ : 5-6
SÜREÇ : Tüm sınıf grup çalışması
— Öğretmen yüksek sesle anlatır.(Çocuklar hareketleri istedikleri gibi canlandırır.)
— Kar yağıyor, bahçeye çıkmak için giyinelim.(Palto, çizme ve eldiven giyme hareketlerini taklit etme.)
— Her taraf karla kaplı, haydi karda yürüyelim.(Ayak kaldırarak ve dizleri bükerek yürüme.)
— Kardan adam yapalım.(Yere eğilme, karı avuçlama ve kardan adam yapma.)
— Üşüdük ısınalım.(Zıplama, kolları hareket ettirme, elleri birbirine sürtme.)
— Şimdi de kartopu oynayalım.(Kartopu yapıp birbirine atma.)
— Karları kürekleyerek yol açalım.(Kürekle karları iki tarafa atma.
— Sınıfa dönme zamanı geldi içeri girelim.

ETKİNLİK ADI : Balonlu köpek
B.A.D.A. AMAÇ : Verilen bir problem durumunu çözebilme.
KAZANIM : Probleme çeşitli çözüm yolları bulabilme.
MATERYAL : Balonlar (Farklı renklerde olabilir.)

1- Bir kız (Ayşegül)
2- Köpek (Cin)
3- Başka bir köpek
4- Kuşlar

Evvel zaman içinde Ayşegül küçük bir kız varmış. Ayşegül’ün birde cin adında bir köpeği varmış. Cin oyun oynamayı çok severmiş. Cin’le Ayşegül her gün gezmeye çıkarlarmış. Bir gün yine gezerlerken bir baloncu görmüşler. Baloncunun kırmızı, mavi, sarı balonları varmış. Cin balonları çok sevmiş. Ayşegül onun balon sevdiğini bilirmiş. Hep kardeşine balon alırmış ama Cin’e hiç balon alınmamış. İlk kez o gün Cin’e balon almış, ipini ağzına vermiş. ‘Haydi, artık seninde bir balonun var.’ demiş.

Cin çok sevinmiş. Balonuyla zıplaya zıplaya giderken başka bir köpek ona ‘ Aman ne güzel balonun var. Kim aldı? Hav hav.’ Demiş. Cin’de cevap vermek için ağzını açınca balonun ipi kaçmış, balonda uçup gitmiş. Cin ‘Ayşegül’ün bana aldığı balonu kaçırdım, yakalayın… Hav hav…’ diye bağırmış, ama balon yükselip gözden kaybolmuş…

Cin kulübesine dönmüş, başını ayaklarının üstüne yaslayıp üzgün bir şekilde düşünmeye başlamış. Onun bu halini gören kuşlar yadırgamışlar. ‘ Ne oldu bizim neşeli Cin’e, bugün çok üzgün diye şaşırmışlar. Cin başından geçenleri onlara anlatmış. O zaman kuşlar ‘ Üzüldüğün şeye bak’ şimdi biz gider buluruz.’ Demişler ve balonu aramaya başlamışlar.

Az sonra içlerinden biri görmüş balonu. İpini sallaya sallaya uçuyormuş. Hemen kuş yanaşmış. Balonun üstünde bir dolanmış sonra gagasını balona değdirmeden ipini yakalamış. Gagasıyla ipi sıkıca tutarak, çeke çeke getirmiş. Cin sevincinden ne yapacağını şaşırmış. Bütün hafta balonuyla dolaşmış. Hiç tasmasından çıkarmamış.

Öğretmen hikâyeyi bitirdikten sonra bir kız (Ayşegül), köpek (Cin), kuş ve baloncu seçer. Hikayeyi canlandırmalarını ister

ETKİNLİK ADI : Hayvanlar ve bakımı
S.D.A AMAÇ : Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorunluluk alabilme.

KAZANIM : Canlıların bakımını üstlenme ve koruma.
Hikâyeye bağlantılı olarak hayvanlardan bahsedilir. Hayvan hakkında konuşma yapılır. Ev hayvanları ve kümes hayvanları hakkında tartışma yapılır.
Sorular sorulur.

P.A. AMAÇ : Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme.
KAZANIM : Sözel yönergelere uygun olarak yürüme.(Yavaş, hızlı, taklit yürüyüş vb.)
YAŞ : 5-6
SÜREÇ : Tüm sınıf grup çalışması.
AYI YÜRÜYÜŞÜ
Gövde öne bükülür, avuçlar yere değdirilir, baş yukarı kaldırılır.
LEYLEK YÜRÜYÜŞÜ
Kollar öne uzatılır, öne adım atılırken dizler karına çekilerek yürünür.
KARGA YÜRÜYÜŞÜ
Dizer bükülür, ellerle ayak bilekleri tutulur, adım atılarak yürünür.
KAZ, ÖRDEK YÜRÜYÜŞÜ
Dizler bükülür, kollar yana açılır. Sağa sola yalpa yaparak yürünür.
MAYMUN YÜRÜYÜŞÜ
Dizler yarım bükülür, gövde hafifçe öne eğilir, kollar yana sarkıtılır ve yürünür.
TAVŞAN YÜRÜYÜŞÜ
Dizler bükülür, eller yere konur. Ayaklardan hız alınır ve ileri doğru sıçranır.
KEDİ KÖPEK YÜRÜYÜŞÜ
Eller yerde, sırt kamburlaştırılmış, sessizce yürünür.

ETKİNLİK ADI : Müzikli hikaye
‘Karga ile tilki’nin hikayesi anlatılır. Ardından daha önce öğretilmiş olan hırsız karganın şarkısı söylenir. (Bir gün bir hırsız karga hah hah hah hah ha ha ha / Bir parça peynir çalmış hah hah hah ha ha ha / Uçmuş bir dala konmuş hah hah hah ha ha ha / Oradan geçen bir tilki hah hah hah ha ha ha / şen sesinle öt demiş hah hah hah ha ha ha / Bizim karga gag demiş hah hah hah ha ha ha / Peyniri tilki yemiş hah hah hah ha ha ha) şarkısıyla birlikte sözlerine uygun olarak canlandırılır.

ETKİNLİK ADI : Telsiz telefon
S.D.A. AMAÇ : Başkalarıyla ilişkileri yönetebilme.
KAZANIM : Grup etkinliklerinde grubun görüş ve amaçlarını benimsediğini gösterme.
MATERYAL :Öğretmen : Ben başta oturan iki takım yanındaki arkadaşına bu cümleyi gizlice aktaracağım. Böylece yanlışsız olarak sonraki oyuncuya kadar ilerleyecek der. Bundan sonra öğretmen üç sözcüğü geçmeyen bir cümleyi başta bulunan iki takım oyuncusunun kulaklarına yavaşça söyler. Böylece bütün çocuklar öğretmenin mesajını kulaktan kulağa son oyuncuya kadar gönderirler. En sondaki iki oyuncuda duydukları cümleyi yüksek sesle öğretmene söylerler. Oyun sonunda başarılı olan öğrenci alkışlanır. Yanlış söylenen cümle eleştirilir ve nerde bozulduğu araştırılır

ETKİNLİK ADI : Kurbağa ve leylekler
P.A. AMAÇ : Denge gerektiren hareketleri yapabilme.
KAZANIM : Zemin üzerine çizilen değişik şekiller üzerinde yürüme.
MATERYAL : Tebeşir veya ip
SÜREÇ : Tüm sınıf grup çalışması
Oyun yerine iç içe iki büyük daire çizilir. İki gruba ayrılan çocukların bir bölümü leylek olur ve büyük dairenin dışında sıralanır. Diğerleri kurbağa olur ve orta daireye dağılır. En içteki daire göl ve bataklık alanıdır. Oyuna başlama;
Leylekler büyük dairenin dışında (leylek yürüyüşü ile) LAK LAK LAK diye gezinmeye başlarken kurbağalarda (kurbağa sıçraması ile) KUVAK KUVAK KUVAK sesleriyle dolaşırlar. Öğretmenin;
– Karnınız aç mı? Sorusuna, leyleklerin;
– Aç! Demesi üzerine kurbağalar da yakalanmamak için hemen sıçrarlar. Bu sırada göle kaçamayıp leyleklere yakalanan kurbağalar leylek olurlar ve oyuna yeniden başlanır.

NOT: Leylekler hiçbir zaman göle(bataklığa) girmemelidir.

ETKİNLİK ADI : Rüzgar ve ağaçlar
S.D.A. AMAÇ : Estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme.
KAZANIM : Müziğe uygun özgün hareketler yapabilme.
MATERYAL : CD çalar yada bir müzik aleti.
Rüzgar ve ağaçlar; müziğe uyarak rüzgarda ağaçların sallanmasını taklit:
Gövde ağacı, kollar dalları, el ve parmaklarda yaprakları temsil eder. Müzik hafif ve ağır çalınırken, rüzgar hafiftir. Yalnız dal ve yapraklar ağır ağır sallanır. Sağa sola dönerler. Müzik kuvvetlenip çabuklaşınca ağacın gövdesi de hafifçe sallanmaya başlar. Bu esnada dal ve yaprakların hareketi daha kuvvetli ve çabuk olur.

ETKİNLİK ADI : Neler hissettiniz?
S.D.A. AMAÇ : Duygularını fark edebilme.
KAZANIM : Duygularını müzik, dans vb. yollarla ifade etme.
Bir önceki yapılan çalışmanın tartışması yapılır. Çocuklara bazı sorular sorulur:
– Bir ağaç oldunuz, müzik yavaş çalarken ve hızlı çalarken neler hissettiniz?
– Sizde bir ağaç olmak ister miydiniz? Hangi ağaç olmak isterdiniz?
– Bir ağaç sonbaharda veya yazın ne gibi duygular hissedebilir?
– Ağaçlar sonbaharda neden yapraklarını dökerler? Gibi sorular sorulur.

ETKİNLİK ADI: Aç-kapa
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
Kazanım 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
YAŞ: 5-6
Kavram: Açık-kapalı
MATERYAL: —
SÜREÇ: Öğretmen yönergesi doğrultusunda grup yavaşça yürürken , öğretmen ‘bacaklarını kapa‘ deyince herkes hızlıca bacaklarını kapar. Oyun hızlanır bacaklarını aç, bacaklarını kapa, ellerini aç, ellerini kapa diye komutlar verilerek oyuna devam edilir. Şaşıran çocuk hangi durumda şaşırdıysa o şekilde bekler. Oyun bittikten sonra öğretmen ellerimizi kocaman açalım yanımızda en yakın olan arkadaşımıza sarılalım kollarımızı kapayalım der. Sonra el ele tutuşalım şarkısıyla halka olunur.

ETKİNLİK ADI: Aç kapıyı bezirgan başı
Amaç 6- Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanım 9- Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.
Kazanım 10- Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
MATERYAL:-
SÜREÇ: Öğretmen bir oyun oynayacaklarını söyler ve oyunu anlatır: “Çocuklar iki kişi bezirgan başı olur ve karşılıklı durup iki ellerini tutup köprü yaparlar. Diğerler arkadaşlarımız ise arkaya sıraya geçecek ve el ele tutuşan iki kişinin altından geçecek Geçerken de tek tek her geçecek çocuk “Aç kapıyı bezirgan başı “Kapı hakkı ne verirsin? Ne alırsın? “Arkamdaki yadigar olsun” diye daha önce öğrendiğimiz şarkımızı söylüyoruz. Sonra sırayla bezirganların açtığı kapıdan geçmeye başlarlar, bu arada bezirganlarda “1 sıçan, 2. sıçan, 3. kapan” tekerlemesi bittiğinde bezirganlar da ellerini yukarı kaldırarak geçirirler veya geçirmek istemediklerini, ellerini kapayacaklar. Yakalanan arkadaşımız artik bu bezirganlardan birinin yerini alacak, diye oyunu anlattıktan sonra öğretmen de çocuklarla oyunu oynar. Oyun böyle tüm çocuklar gecene kadar ve herkes bir kere bezirgan olana kadar sürer. Oyun bittikten sonra öğretmen dinlenmeleri için minderlerine oturmalarını söyler.

ETKİNLİK ADI: BA
Amaç 4-Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanım 4-Varlıkların şeklini söyler.
Amaç 5- Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanım 9- Eş nesnelere örnek verir
MATERYAL: Çeşitli resimler
SÜREÇ: Öğretmen çeşitli resimler gösterir açık kapı ,kapalı kapı, açık pencere, kapalı pencere, açık kutu, kapalı kutu, açık dolap, kapalı dolap, açık telefon, kapalı telefon, açık televizyon, kapalı televizyon vb.. resimleri gösterir ve çocukların resimlerdeki durumları söylemelerini ister. Çocuk açık kapalı şeylere örnek verir ve sınıfta açık ve kapalı olan şeyler söylenir.

ETKİNLİK ADI: Sessiz film
Amaç 4- Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanım 1-Kendiliğinden bir işe başlar.
Kazanım 2-Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
YAŞ: 5-6
Kavram: Eski-Yeni
MATERYAL: Resim
SÜREÇ: Grup , yarım çember biçiminde oturur. Öğretmen, gruptan isteyen bir kişiyi yanına çağırıp kulağına (eski kazak, yeni telefon vb.)sözcükler söyler; ondan ses kullanmadan canlandırmasını ister. Oyun bitiminde çocuklara daha önceden hazırlanan resim (içine yayı fırlamış koltuk, güzel bir sandalye, ayağı kırık bi masa, güzel
bir çerçeve, yırtık perdeler, temiz bir halı vb..) gösterilir. Bu resmin içinden eski ve yeni eşyaları bulmaları istenir. Sonra sınıftaki eski yeni eşyalar bulunur.

ETKİNLİK ADI: Kıyafet giyme oyunu
Amaç 2- Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanım 2- Giysilerini yardımsız çıkarır.
Kazanım 3- Giysilerini yardımsız giyer.
Kazanım 5- Giysilerini katlar
MATERYAL: Kıyafetler
SÜREÇ: Öğretmen daha önceden sınıfa eski ve yeni kıyafetler getirir ve kıyafetler bir kutuya konulur. Öğretmen çocuklarla “el ele tutuşalım” şarkısını söyleyerek bir halka olur. Çocuklar 2 gruba ayrılır. Müzik açıldığında kutudan yeni kıyafetleri giyecekler yeniyi, eski kıyafetler giyecek olanlar da eski kıyafeti bulup giyerler. Müzik durduğunda oyun biter. Hangi grup en fazla kıyafet giymiş ise o grup alkışlanır. Oyun bitiminde çocuklar çıkardıkları kıyafetleri katlarlar ve yerdeki minderlere geçerler.

ETKİNLİK ADI: DA
Amaç 4- Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanım 2- Sohbete katılır
Kazanım 5-Söz almak için sırasını bekler.
MATERYAL: —-
SÜREÇ: Çocuklarla eski ve yeni kıyafetler, eşyalar (vb.) hakkında konuşulur.. Eskiyen kıyafetlerimizi ne yaptığımızı, yeni kıyafetlerimizi nasıl kullanmamız gerektiği, Eski eşyaları ne yaptığımız vb. şeyler hakkında konuşulur, Öğretmen soru sorar, konuşmak isteyen çocuklar söz alarak ve arkadaşının sözün bitirdikten sonra konuşması istenir.

ETKİNLİK ADI: Resme göre yürüme
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanım 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
YAŞ: 5-6
Kavram: Hızlı-yavaş
MATERYAL: Çeşitli kartlar
SÜREÇ: Çocuklar halka şekline getirtilir. Yerde ters duran kartlardan birini alarak aynı karttan en yakınında olanın yanına giderek kol kola girilir. Müzik açıldığında karttaki resmin simgelediği hıza göre yürürler. Müzik kapandığında kartlar yere ters şekilde bırakılır ve bu uygulama bir kaç defa tekrarlanır. En son olarak herkes yerdeki kartlardan birini alarak iki gruba ayrılır el ele tutuşurlar ve grupların hızına uygun şekilde dönerler. Öğretmenin komutuyla halka olunur ve öğretmen şimdide fırça olalım ve sağa sola doğru yavaş yavaş hareket edelim der ve esas çalışmaya geçilir.

ETKİNLİK ADI: Vücudumuzla resim yapma
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanım 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
Amaç 5- Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanım 4- Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
MATERYAL: Kendi vücudumuz
SÜREÇ: Resim kağıtlarımız yerlerimizde yavaş yavaş kağıtlarımıza doğru koşuyoruz, şimdi yavaşlıyoruz, şimdi tekrar hızlanıyoruz.
Şimdi kağıda yerimizde zıplaya zıplaya ulaşalım, şimdi boyamaya başlayalım. Şimdi kollarımızla yavaş yavaş boyayalım, şimdi ellerimizle hızlı hızlı boyayalım. Şimdi parmaklarımızla yavaş yavaş boyayalım, şimdi ayaklarımızla boyayalım. Şimdi topuklarımızla hızlı hızlı boyayalım, şimdi sırtımızla yavaş yavaş boyayalım, Şimdi burnumuzla boyayalım, şimdi saçlarımızla boyayalım. Şimdi oturalım ve (…) diyerek rahatlama çalışmasına geçilir.

ETKİNLİK ADI: Yaprak
DİL ALANI
Amaç 4- Kendini sözel olarak ifade edebilme.
Kazanım 6- Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
MATERYAL: —-
SÜREÇ: Gözlerimizi kapayalım. Minik birer yaprak olduğumuzu düşünelim. Yavaş bir rüzgar esiyor. Rüzgar gitgide hızlanıyor. Artık dalda duramıyorsunuz. Hızla esen rüzgar sizi daldan kopardı ve uçurmaya başladı. Dağları, nehirleri aştınız, hızlıca uçuyorsunuz. Aniden rüzgar kesildi ve yavaş yavaş gökyüzünde süzülüyorsunuz. Nereye konmak isterdiniz? (…)

ETKİNLİK ADI: BA
AMAÇ -4 Algıladıklarını hatırlayabilme.
KAZANIM -4 Varlıkların şeklini söyler.
YAŞ: 5-6
Kavram: Kolay-zor
MATERYAL: Çeşitli resimler
SÜREÇ: Çamaşırı elinde yıkayan bayanla makinada yıkayan bayan, evini el süpürgesiyle süpüren bayanla elektrikli süpürgeyle süpüren bayan resimleri vb. resimler çocuklara gösterilir. Hangilerinin kolay hangilerinin zor olduğu çocuklara sorulur. Çocuklardan da kolay ve zor olan şeyleri söz alarak söylemeleri istenir ve söylediklerini canlandırmaları için çocuğa fırsat tanınır. Her çocuk istediği kolay ve zor olan hareketi canlandırır. Öğretmen de bir canlandırma yapar çocukların bilmesini ister. Çocuklar bilince de onlara güzel bir oyun oynayalım mı çocuklar diye sorar. Ve öğretmen çocuklara; “şimdi sizinle “Bul ve Yan Yana Koy” oyunu oynayacağız diyerek oyuna geçerler.

ETKİNLİK ADI: Bul ve yan yana koy
AMAÇ -5 Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
KAZANIM -1 Varlıkları bire bir eşleştirir.
MATERYAL: Kartlar
SÜREÇ: Öğretmen çocuklara; “şimdi sizinle “Bul ve Yan Yana Koy” oyunu oynayacağız. Torbadan herkes bir kart seçecek. Seçtiğiniz karttaki özelliğe göre ne yapmanız gerektiğine karar vereceksiniz. Bunun için arkadaşlarınızın ellerindeki kartları inceleyerek onlardan yararlanacaksınız. Örneğin, sizin elinizde çektiğiniz kartta halter kaldıran adam resmi var. Sizin, diğer arkadaşlarınızın kartlarını inceleyip halter kaldıran adam resmini bulmanız ve resmi bulunca arkadaşınızdan isteyerek yere yan yana koymanız gerekiyor” diyerek oyunu anlatır. Öğretmen oyunu çocuklara anlattıktan sonra elindeki torbayı sallayarak “Haydi kartı çek, bul ve yan yana koy” diyerek oyunu başlatır. Çektiği karta uygun olarak resimleri yan yana getiren çocuğa öğretmen resimlerin benzer ve farklı yönlerini, kolay zorluk bakımından değerlendirmelerini sorar. Oyun çocukların ilgisi doğrultusunda devam eder. Oyun bitiminde çocuklar minderlere geçerler.

ETKİNLİK ADI: DA
Amaç -4 Kendini sözel olarak ifade edebilme
KAZANIM -5 Söz almak için sırasını bekler.
SÜREÇ: Öğretmen oyunda kullandı kartları çocuklara göstererek resimler hakkında konuşma yaparlar. Çocuklar sırayla resimde gördükleri zor mu kolay mı onları tartışırlar.

ETKİNLİK ADI: Yönergelerle yürüme PMA
Amaç 1-Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanım 4-Sözel yönergelere uygun olarak yürür
Amaç 5- Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanım1-Farklı zeminler üzerinde yürür
YAŞ: 5-6
Kavram: Yaşlı-genç
MATERYAL:–
SÜREÇ: Grup çember olur , liderin yönergesine göre yaşlı ve genç insan olarak yürümeye başlar. Lider : ‘Yaşlı insanın çamurda, sıcak kumlarda , topallayarak , buz üzerinde , robot gibi , cam kırıklarının üzerinde , pisliklerinin arasında , ezilmiş domateslerin üzerinde , ayaklarında topuklu ayakkabı ile , huzurlu , korkmuş , neşeli , sinirli , vb. yönergeler le ve yine genç insanın çamurda, sıcak kumlarda , topallayarak , buz üzerinde , robot gibi , cam kırıklarının üzerinde , pisliklerinin arasında , ezilmiş domateslerin üzerinde , ayaklarında topuklu ayakkabı ile , huzurlu , korkmuş , neşeli , sinirli , vb yönergelerle yürümesi istenir. En iyi taklit yapan çocuğu arkadaşları seçer ve bugünkü tüm etkinliklerimizdeki lider o olur

ETKİNLİK ADI: Doğaçlama SDA
Amaç 3-Duygularını kontrol edebilme
Kazanım 2-Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
Amaç 6-Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanım 1-Kendiliğinden iletişimi başlatır.
Kazanım 8-Gerektiğinde liderliği üstlenir.
MATERYAL: Sınıf ortamı
SÜREÇ: Öğretmen seçtiğimiz liderle konuşur. Yanına yardımcı seçmesini ister. Liderin o olduğunu ve öğretmen tüm yetkiyi ona verdiğini söyler. Bir drama gerçekleştirmelerini ister. Öğretmen çocuğa konuyu verir; huzur evine gitmelerini ve genç insanların onları ziyaret etmesi, oradaki insanların mutluluğunu, oraya giden arkadaşlarımızın onlara ne götüreceğini vb. durumları arkadaşlarına anlatmasını ve uygun ortamı arkadaşlarıyla beraber hazırlamasını, arkadaşlarına rolleri verip bir doğaçlama yapmalarını ister. Dramamız bittikten sonra çocuklar minderlere geçerler.

ETKİNLİK ADI: SDA
Amaç 2-Duygularını fark edebilme
Kazanım 1- Duygularını söyler
Amaç 5- Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanım 1- Başkalarının duygularını ifade eder.
MATERYAL: —-
SÜREÇ: Öğretmen gözlerini kapamalarını söyler. Çocuklar şimdi sınıfımıza bir yaşlı dedemizin geldiğini düşünelim. Dedemiz sınıftan içeri giriyor, hepimiz mutlu oluyoruz. Sırayla dedemizin elini öpüyoruz. Dedemizle muhabbet ediyoruz, konuşmamız bittikten sonra dedemiz kalkıyor. Ama o da ne dedemiz sandalyeye takılıyor, eyvah hepimiz dedemiz için çok endişelendik. Ama hemen dedemizin yanına gittik ve dedemizin elinden tuttuk. Dedemiz bize çok teşekkür etti ve bizde çok mutlu olduk. Dedemizi uğurladık ve gözlerimizi açıyoruz. Dedemiz sandalyeye takıldığında ne hissettiniz? Dedemiz sizce o durumda ne hissetmiştir vb. sorular sorulur.

KONU: BÜYÜK-KÜÇÜK
ISINMA ÇALIŞMASI: BEDEN HAREKETLERİ
HEDEF: PMA:A1:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
K1:Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapar.
SÜREÇ: Bütün sınıf.
Çocuklarla eşya ve araçların büyüklük ve küçüklükleriyle ilgili konuşulur.
Çocuklar ayağa kalkar ısınma hareketlerine başlanır.
-Kafa, omuz, kol, kalça ve bacaklarıyla büyük-küçük daireler çizmeleri istenir.
HEDEFA:A5inlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme.
K5inlediklerini müzik, drama, şiir vb. yollarla ifade eder.

ESAS ÇALIŞMA:
SÜREÇ: Bütün sınıf.
YAŞ:5-6Yaş
MATERYAL:—–
Çocuklardan oynamak isteyenler alınır. İkili eş olmaları istenir. Bir eşya seçmeleri ve o eşyanın biri büyüğünü diğerinin ise küçüğünü vücudunu kullanarak göstermeleri istenir. İsteyen varsa seçtiği bir eşyayı canlandırabilir. Bu eşya büyük mü? yoksa
Küçük mü? olduğu sorulur.

RAHATLAMA ÇALIŞMASI: Makineler
HEDEF:BA:A2:olay ya da varlıkların özelliklerini söyleyebilme
K1:Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
Çocuklardan gözlerini kapatmaları istenir. Şimdi kendinizi bir makine olarak düşünün sahibiniz sizi çalıştırdı. Büyük- küçük makineler olabilirsiniz. Siz o makinesiniz ve o makine gibi çalışıyorsunuz hızlı çalışıyorsunuz….yoruldunuz yavaş çalışıyorsunuz sahibiniz geldi sizi durdurdu kapandınız. Artık çalışmıyorsunuz.5`e kadar sayacağım.5dediğimde gözlerinizi açabilirsiniz.
-neler hissettikleri sorulur?
-büyük-küçük mü makinaydınız?
-ne yaptınız?
Gibi sorular sorularak etkinlik tamamlanır.

ISINMA ÇALIŞMASI: Tırtıl
Hedef:BA:A4:Algıladıklarını hatırlayabilme
K4:Varlıkların şeklini söyler.
SÜREÇ: Bütün sınıf.
Evet bir tana tırtıl arıyorum diyerek, bir çocuk seçilir. Bu tırtılı uzamak için arkadaş arıyor. İsteyenler tırtılın arkasına geçer. Tırtılın şekli sorulur. Tırtıl artık uzun oldu
Ve küçük adımlarla yürümeye başladı şimdi de hızlı ve büyük adımlarla yürümeye başladı. Artık yoruldu. Diye yönlendirilir. Esas çalışmaya geçilir.

EASA ÇALIŞMA:KRALİN KIZI
HEDEF:BA:A16:Belli durum olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme.
K1:Bir olayın olası nedenlerini söyler.
SÜREÇ: Bütün sınıf
YAŞ:5-6
MATERYAL:—–
Çocuklarla hikaye canlandırılır. Bir gün kralın kızı hastalanmış kızının hastalığına çare karşıki dağın arkasındaki mağaranın içinde bulunan bir bitkiymiş. kral bu bitkiyi alıp getirene büyük ödül verecekmiş. Bir gün birkaç köylü toplanmışlar ve o bitkiyi almaya kara vermişler koyulmuşlar yola. Yürümüşler…tepede çok yüksekmiş. Başlamışlar tırmanmaya biraz korkmuşlar çıkamayız diye ama sonunda tepeye gelmişler uzaktan mağarayı görmüşler. Çok sevinmişler…
Başlamışlar yürümeye…yürürken çok geniş bir bahçenin içinden, çiçekleri koklayarak geçmişler önlerine çıkan kısa upuzun n bir dere çıkmış bakmışlar ve ne kadar uzun bir dere bu diye konuşmuşlar.. yüksek köprüden geçmişler ve mağaraya ulaşmışlar.. Mağaranın girişi çok darmış. Herkes teker teker hem de sıkışarak girmişler(neden sıkıştıkları sorulur) içeri bitkiyi alıp sonra dar girişten geçerken biraz canları acımış ama… aynı yollardan sevinçle geçerek kralın yanına gitmişler bitkiyi krala vermişler.. kralın kızı iyileşmiş..ve kral onlara yetecek kadar ödül vermiş. aralarında paylaşmışlar. Bu ödül için kadar çok yorulduklarına değmiş…
RAHATLAMA ÇALIŞMASI: Çocuklardan hikayenin resmini çizmeleri istenir. Çizdikleri hakkında konuşulur.

KONU: BÜYÜK-KÜÇÜK
ISINMA ÇALIŞMASI: TOP
HEDEF:PMA:A1:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
K1:Atılan nesneleri yakalar
SÜREÇ:BÜTÜN SINIF
Çocuklarla halka olunur. Şimdi elimde kocaman bir top var ve bu topu çok büyük olduğu için tutamıyorum. Topu yanımda duran arkadaşıma veriyorum ve topu sırayla herkes tutacak yine bana gelecek. Şimdi elimdeki top çok küçük aman dikkat edeyim. Düşebilir
Al bakalım sen de dikkat et olur mu elinden kayabilir. Yönergeleri verilerek calışma tamamlanır. Daha sonra verilen topu birbirlerine isim söyleyerek atmaları istenir.

ESAS ÇALIŞMA:EL ARABASI
(Tavşan kocaman lahanayı zar zor taşımaktadır.)
Minik tavşan: hop ho-o-op biraz daha ho-o-p! çok ağır, hem de çok büyük. Yoruldum ama vazgeçmeyeceğim onu eve götürmeliyim.(lahananın üzerine düşer.)oh, nasıl götüreyim ben bunu?
Öğretmen: bu ne hal tavşan kardeş? İine karıştığım için özür dilerim, yardım etmemi istermisin?
Minik tavşan: (korkar ve sıçrar)Günaydın öğretmenim. Özür dilerim. Sizi görmedim. Lahanayı götürmeye çalışıyorum da …
Öğretmen : Anlıyorum. Lahanayı arabayla götürsene.
Minik tavşan: (çaresiz omuz silker)Arabam yok ki!
Öğretmen: Şimdilik bizimkini kullanabilirsin. Ama görüyorsun ki yük taşımak için bir araba
Gerekli. Sen de kendine bir tane yapmalısın. Yalnız şunu unutma! Yükün arabadan düşmemesi için parmaklık yapman gerekli bunlar ne kadar sık olursa yük o kadar rahat taşınır.(herkese bir araba yapması söylenir.)
Minik tavşan: Anladım harika! Mutlaka yapacağım. Ama şimdi sizin arabanızı kullanabilir miyim?
Öğretmen: Tabi, çocuklar. Arabayı veriyorsunuz değil mi?
Minik tavşan: (arabayı alır şarkı söylemeye başlar.)
Tekerlekli küçük bir araba çocuklar verdiler bana,
Hey kocaman lahana hemen atla arabaya
(Arabayı itmeye başlar. Hızla kaybolur. sonra yorgun argın, boş arabayla geri gelir.)
Beni bekleyen kardeşler, lahanayı yediler.
Lahana hem büyüktü, hem de çok lezzetliydi.
Bakın arabanızı hemen geri getirdim Çok teşekkür ederim. Size bir ricada bulunacağım. Bana ve kardeşlerime araba modelleri çizer misiniz? Onlara bakarak arabalarımızı yaparız.
Öğretmen minik tavşanın başını okşayarak!)Elbette. Ne dersiniz çocuklar?(evet derler)
Minik tavşan: Çizin çocuklar! Kardeşlerim buna çok sevinecekler
Öğretmen: Hadi çocuklar, tavşancıklara aynı büyüklükte tekerlekli araba çizmeye çalışın sakın parmaklık çizmeyi unutmayın çünkü ,havuçlar düşebilir

RAHATLAMA ÇALIŞMASI:LAHANA
Çocuklardan gözlerini kapamaları istenir şimdi büyük bir lahana taşıyorsunuz. O lahanaya taşımakta çok zorlanıyorsunuz önünüze dik bir yokuş çıktı yokuşu tırmanıyorsunuz… Ama lahana çok ve ağır taşıyamıyorsunuz kenarda durup dinlenmek istiyorsunuz lahanayı yanınıza koydunuz oh dinleniyorsunuz havada uçan kuşa bakın ne kadar güzel uçuyor kuşa bakarken baktınız ki lahana birden yuvarlanarak aşağı doru ilerliyor… Lahanayı kaçırdınız şimdi ne yapacaksınız bakalım 5’e kadar sayacağım 5 dediğimde gözlerinizi açabilirsiniz .
Çocukların neler hissettikleri, neler yaptıkları sorulur.

KONU: YÜKSEK-ALÇAK
ISINMA ÇALIŞMASI: FIRÇALAR
HEDEF: PMA: A5: Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
K4: Tek/Çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar
SÜREÇ: Bütün sınıf
Çocuklar sınıfta dağınık olarak dururlar şimdi ellerinde bir fırça varmış gibi duvar boyamaları istenir daha sonra zıplayarak yüksekleri boyamaları istenir daha sonrada alçak olan yerleri boyamaları istenir
ESAS ÇALIŞMA: Serçenin kahvaltısı
HEDEF: SDA: A11: Estetik özellik oluşturan ürünler oluşturabilme
K8: Sunularında hayali /gerçek nesneler kullanır
SÜREÇ: Bütün sınıf
YAŞ: 5-6
MATERYAL: —-
_Öğretmen yüksek sesle anlatır
(Çocuklar hareketleri istedikleri gibi canlandırırlar)
_ Bir ağacın dalında uyuyan serçe uyandı
(Çocuklar yere çömelir, kolları yukarı kaldırır ve çırpar)
_ Kuş çok yükseklerde uçuyor
(Çocuklar kuş gibi uçarak yükseklerde olduklarını düşünürler)
_ Kuş solucan bulmak için alçaklara indi.
(Çocuklar kollarını yana açarak ve dikkatle bakarak sınıfta dolaşırlar)
_Sonra serçe bir solucan buldu.
(Çocuklar çömelir eller yerde baş önde)
_Kuş ağaca geri döndü en yüksek yerine kondu
(Kollar yanda uçma hareki yaparak ağaca geri dönerler)

RAHATLAMA ÇAILIŞMASI: Yaprak
HEDEF: BA: A2: Olay yada varlıkların özelliklerini gözlemleyebilme
K1: Olay yada varlık özelliklerini söyler
Şimdi gözlerinizi kapatın ve yüksek bir tepe düşünün o tepede bir ağaçta bulunan bir yapraksınız yüksekten aşağıya doğru bakıyorsunuz çiçekler tavşan kuşlar… ve önünüzde uzun bir dere ve derede yüzen ördekler balıkları görüyorsunuz. Ördekler balıklara göre daha yüksekte. Birde baktınız ki uçan kuşlardan bir tanesi size doğru geliyor ve siz korkuyorsunuz ve koptunuz şimdi yüksekten alçaklara doğru düşüyorsunuz biraz önceki gördüğünüz şeyler kayboldu artık alçalta ve yerdesiniz yatıyorsunuz şimdi neler görüyorsunuz 5’e kadar sayacağım 5 dediğimde gözlerinizi açabilirsiniz. Neler hissettikleri sorulur yüksek ve alçak arasındaki farklar konuşulur

KONU:uzun_kısa
ISINMA ÇALIŞMASI: Balonlar
HEDEF: PMA:A1:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
K1:sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapabilme.
SÜREÇ: Bütün sınıf.
İsteyen çocuklar oyuna çağrılır. Herkesin kendine bir eş bulması istenir. Eşlerden biri
Balon, diğeri ise pompa olur uzun balondurlar. Şimdi pompalar balonları şişirmeye başlıyor; aa uzun balonlarımız uzamaya uzayın balonlar uzayın .başladı
balonlarımız uzuyor pompalarımız yoruldu.
Zaten biraz daha şişirirlerse balonlar patlayacak, dikkat edelim ki patlamasın pompalarımız çalışmaya başladı. balonlarımız dayanamıyorlar patlamaya başlıyorlar teker teker
Evet bütün balonlarımız patladı şimdide pompalar balon, balonlarda pompa olsun diyerek oyun devem eder.
ESAS ÇALIŞMA: Bakma çalışması
SÜREÇ: Bütün sınıf
YAŞ:5-6
MATERYAL:—-
HEDEF:SDA:A1:Kendini tanıyabilme.
K1:Fiziksel özelliklerini söyler.
Çocuklar daire olurlar öğretmen herkes birbirinin boylarını incelesin. bakalım en uzun boylu arkadaşınızı bulabilecek misiniz. Şimdi herkes elini önüne koysun ve parmaklarını incelesin
Herkes en uzun boylu Parmağını tutsun der .sırayla uzundan kısaya parmaklar sıralanır, un uzun boylu arkadaşlarını göstermeleri istenir.

RAHATLAMA ÇALIŞMASI: Çiçek
HEDEF: SDA: A2: Duygularını fark edebilme
K2: Duygularının nedenlerini söyler
Çocuklardan gözlerini kapamaları istenir kendilerini minik bir tohum olarak hissetmeleri söylenir siz minik bir tohumsunuz sizi şimdi toprağa ektiler ama yeraltı çok karanlık ve sessiz korkuyorsunuz şimdi üstünüze yağmur yağıyor üşüyorsunuz… güneş çıkıyor ilk önce üstünüzdeki toprağı ısıtıyor toprak ısındıkça sizde ısınıp hareketleniyorsunuz yavaş canlanmaya başladınız filiziniz çıktı uzamaya ve büyümeye başladınız şimdi uzun bir çiçek oldunuz acaba hangi çiçeksiniz merak ediyorum şimdi hangi çiçek olduğunuzu düşünün 5’e kadar sayıcam 5 dediğimde gözlerinizi açabilirsiniz
_ Çocuklara neler hissettikleri sorulur
_ Hangi çiçek oldukları sorulur
_ neden o çiçeği seçtikleri sorulur