EĞİTİCİ DRAMA ETKİNLİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
1. Eğitici Dramanın Türlerine göre Sınıflandırması:
• Tanışma, isim öğrenme, selamlaşma çalışmaları
• İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmaları
• Rahatlama, gevşeme çalışmaları
• Duyu geliştirme çalışmaları
• Dinleme çalışmaları
• Gözlem çalışmaları
• Dokunma çalışmaları
• Doğaçlama ve yaratıcı etkinlikler
• Beden doğaçlamaları
• Pandomimle doğaçlama
• Konu doğaçlama
• Olay/öykü doğaçlamaları

2. Amaç ve Beceri Alanlarına Göre Sınıflandırması
• Kendilik kavramın gelişmesinin desteklemesi
• Yaratıcılığın desteklenmesi
• Sosyal becerilerinin kazandırılması
• İletişim becerilerinin kazandırılması
• Özbakım becerilerin kazandırılması

DRAMA ÇOCUKLARA NELER KAZANDIRIR?
• Çocuklar drama oyunlarını oynadıktan belli bir zaman içerisinde birbirlerine daha özenle davranmaya başlıyorlar
• Rahatlama çalışmalarından sonra itiş, kakış azalıyor
• Duyular gelişiyor; görme, işitme, duyma
• Öykü canlandırma becerileri artıyor
• Kavramaları daha iyi öğreniyorlar
• Drama sırasında değerler eğitimi da almış oluyorlar
• Sorun çözme becerileri artıyor
• Çevreye daha duyarlı oluyorlar, bununla birlikte empati geliyor. Empatinin daha da gelişmesi için çocukların bitki ve hayvan bakımlarına üstlenmelerini sağlanması gerekiyor.