Kızılay haftası ile ilgili okul öncesi – anasınıfı oyunları.

YAĞMUR – DOLU – SEL

Öğretmen tef, marakas ya da trampet ile ritm tutar.
Yavaş ritm tuttuğunda ( yağ – mur ) yürüyüşü
Hızlı ritm tuttuğında ( do- lu -do -lu ) sıçrama
Sürekli ritm tuttuğunda ( sel ) koşma hareketleri yapılacağı anlatılır. Öğretmen ritm ile birlikte, ritme eşlik eden kelimeyi ritme uygun söyler. Çocuklar tutturulan ritme uygun hareketleri yapmaya çalışırlar. Şaşıran oyun dışı kalır. Sona kalan kişi kazanır.

KIRMIZI AY TOPLAYALIM

Öğretmen önceden kırmızı ayları hazırlar. Çocuklar iki gruba ayrılır. Kızılayın aylarını çocuklar rasgele yere saçarlar.
İki grupta düdük sesiyle kırmızı ayları toplamaya başlar. Öğretmen düdüğü tekrar çaldığı zaman toplamaya ara verilir yine tekrar çalınca yarış başlar.
En çok kırmızı ay toplayan grup alkışlanır. Kırmızı aylar diğer kızılay faaliyetleri için muhafaza edilir.

KIZILAY EKİBİ ( DRAMA )

Bir grup doğal afetleri, hastalık kaza v.b canlandırır ve önceden rolleri belli olan Kızılay ekibi yardıma koşar. Oyun oynanırken kostüm ve araç gereç kullanılır.

KAYBOLANI BUL (Arama kurtarma çalışmaları)

Sınıfta bulunan tahta yap – boz parçaları birbirinden ayrılır. Sınıfın ya da bahçenin değişik köşelerine parçalar sakatlanır. Çocuklara beş dakika zaman verilir. Her çocuk bulduğu parçayı getirerek, yerine koyar. En çok parça bulan çocuk alkışlanır.
Yap – boz tamamlanınca yardımlaşmanım önemi üzerine konuşulur bir çok şeyin daha kolay ve çabuk başarılabileceği anlatılır.

ÇADIRDA KİM VAR ?

Bir çocuk sınıftan dışarı çıkar. Sınıfın bir köşesine battaniye ,örtü v.s ile çadır kurulur. Sınıftan seçilen bir çocuk çadırın içine gizlenir.. Dışarıdan diğer çocuk çağırılır ve sorular sorarak çadırın içinde kim var bilmeye çalışır. Oyun yeni bir öğrenciyle devam eder.

ÇABUK OL KIZILAY RESMİNİ BOYA

Afet bölgesini canlandıran ya da Kızılayın görevlerini gösteren boyama faaliyeti fotokopi makinesinde büyütülür ya da elle büyütülerek çizilir.
Her resmin önüne pastel boya koyulur.
Çocuklar iki gruba ayrılır ve sıraya girerler. Öğretmenin elindeki tefe vurarak ” başla ” komutu ile her iki gruptan birer kişi resmi boyamaya başlar. Öğretmen ve geride kalan diğer çocuklar 10′ a kadar yüksek sesle sayarlar. Öğretmen yine tefe vurarak sırada bekleyenlere sıranın geçtiğini hatırlatır. Sırayla koşarak boyamaya devam eder gruplar bitirenler sıranın sonuna geçerler.

Amaç boyamayı bitirme ve güzel boyamaktır.
Birinci olan grup alkışlanır ve gruba boyadıkları resmi anlatırlar.