Patates baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.