Gelişim Raporu Fiziksel Gelişim ve Sağlık Alanı – YENi

Kazanım 1. Bedenini fark eder.
Göstergeler:
Bedenini/beden bölümlerini işlevine uygun olarak kullanır.
Beden bölümlerini farklı amaçlara uygun olarak koordineli kullanır.
Nesne/varlıklara göre beden pozisyonunu belirler.
Bedeninin/beden bölümlerinin pozisyonunu açıklar.
Farklı duruş pozisyonları sergiler.

Kazanım 2. Büyük kaslarını koordineli kullanır.
Göstergeler:
Kol ve bacaklarını eş zamanlı hareket ettirir.
Farklı yönde/formda/hızda yürür.
Farklı yönde/formda/hızda koşar.
Farklı zeminlerde değişik şekillerde yuvarlanır.
Yönergelere uygun olarak farklı yönlere uzanır.
Sürünerek belirli bir mesafede ilerler.
Belirli bir yüksekliğe tırmanır.
Tırmandığı yerden iner.
Kayma adımı yaparak ilerler.
Galop yaparak ilerler.
Belirli bir yükseklikten atlar.
Belirli bir yüksekliğe zıplar.
Çift ayak uzağa atlar.
Tek ayak üzerinde sıçrar.
Tek ayak sıçrayarak belirli mesafede ilerler.
Bir hareketten diğerine seri bir şekilde geçiş yapar

Kazanım 3. Nesne/araç kullanarak koordineli hareketler yapar.
Göstergeler:
Atılan nesneleri yakalar.
Nesneleri belirli bir mesafeden hedefe atar.
Hareket hâlindeki nesneleri durdurur.
Farklı büyüklükteki topları zıplatır.
Park/bahçe oyun araç-gereçlerini kullanır.
Denge/koordinasyon gerektiren araçları kullanır.

Kazanım 4. Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeler:
Nesneleri/eşyaları iter.
Nesneleri/eşyaları çeker.
Nesneleri/eşyaları yuvarlar.
Nesneleri/eşyaları kaldırır.
Nesneleri/eşyaları taşır.
Nesneleri/eşyaları indirir.
Nesneleri/eşyaları döndürür.

Kazanım 5. Denge gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeler:
Belirli bir harekete başlamadan önce dengesini korur.
Çizgi üzerinde farklı yönde/formda/hızda yürür.
Denge tahtası üzerinde farklı yönde/formda yürür
Kol ve bacaklarından destek alarak dengesini korur.
Atlarken dengesini korur.
Güç uygulandığında dengesini korur.
Hareket hâlindeyken nesne alarak hareketini sürdürür.
Nesneyi bırakarak hareketini sürdürür.
Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
Eşli olarak denge hareketleri yapar.

Kazanım 6. Küçük kaslarını kullanarak koordineli hareketler yapar.
Göstergeler:
Nesneleri toplar.
Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
Nesneleri farklı şekillerde dizer.
Nesneleri değişik şekillerde katlar/rulo yapar.
Ellerini/parmaklarını/ayaklarını eş zamanlı ve koordineli hareket ettirir

Kazanım 7. Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeler:
Nesneleri kopartır.
Nesneleri yırtar.
Nesneleri sıkar.
Nesneleri gerer.
Nesneleri takar.
Nesneleri çıkarır.
Nesneleri açar.
Nesneleri kapatır.
Nesneleri eğer/büker.
Nesneleri döndürür.
Nesneleri elleri/parmakları ile iter.
Nesneleri elleri/parmakları ile çeker.
Materyallere elleri/parmakları ile şekil verir.

Kazanım 8. Araç gereç kullanarak manipülatif hareketler yapar.
Göstergeler:
Farklı nesnelerle kule yapar.
Nesneleri ipe, çubuğa dizer.
Farklı materyaller kullanarak boyama yapar.
Nesnelere şekil verir.
Farklı yapıştırıcılar kullanarak materyalleri yapıştırır.
Farklı nesneleri keser.
Parmağını kullanarak çizim yapar.
Kalem tutmak için üç parmağını işlevsel kullanır.
Nesneleri kullanarak özgün ürünler oluşturur.
Bir nesneyi kontrol etmek için başka bir nesne kullanır.

Kazanım 9. Özgün çizimler yaparak kompozisyon oluşturur.
Göstergeler:
Kontrollü karalamalar yapar.
Farklı materyaller kullanarak çizim yapar.
Farklı zeminlerde çizim yapar.
Çeşitli figürler/temel figürler çizer.
Desen oluşturur.
Özgün çizimler yapar.
Belirli çizimlerde kendine özgü imgeler kullanır.
Figürlerinde ayrıntı kullanır.
Anlam bütünlüğü olan bir resim çizer.

Kazanım 10. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeler:
Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Müziğin temposuna, ritmine ve melodisine uygun dans eder.
Materyal kullanarak dans eder.
Eşli ya da grup halinde dans eder.

Kazanım 11. Bedenini kullanarak yaratıcı hareketler yapar.
Göstergeler:
Nesne/durum/olayı hareketleri ile taklit eder.
Verilen bir yönergeye/göreve uygun farklı hareket formları üretir.
Farklı hareket formlarını ardışık olarak/aynı anda sergiler.
Eşli olarak özgün hareket formları oluşturur.
Nesneleri farklı şekillerde kullanarak hareket doğaçlamaları yapar.
Bedenini rahatlatmak için farklı hareket formları kullanır.

Kazanım 12. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeler:
Elini/yüzünü yıkar.
Dişini fırçalar.
Saçını tarar.
Burnunu temizler.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
Beden temizliğiyle ilgili araç gereçleri kullanır.

Kazanım 13. Yemek süreçlerinde sorumluluk alır.
Göstergeler:
Yemek hazırlama sürecinde temizlik kurallarına uyar.
Yemek için gerekli malzemeleri söyler.
Yemek için gerekli malzemeleri hazırlar.
Yemeği aşamalarına uygun olarak hazırlar.
Yemek masasını hazırlar. Yemek servisi yapar.
Yemek masasını toplar.

Kazanım 14. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeler:
Eşyaları temiz kullanır.
Kullandığı eşyayı yerine kaldırır.
Eşyaları katlar.
Eşyaları asar.
Eşyaları düzenler.
Eşyaları özenli kullanır.
Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır

Kazanım 15. Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeler:
Giysilerini çıkarır.
Giysilerini giyer.
Giysilerini hava durumuna göre seçer.
Giysilerinin tamamlayıcı aksesuarlarını kullanır

Kazanım 16. Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeler:
Besinleri yeterli miktarda yer/içer.
Acıktığını/susadığını söyler.
Öğün zamanlarında beslenmeye özen gösterir.
Yeni tatları dener.
Sağlıklı besinleri yemeye/içmeye özen gösterir.
Beslenme sırasında uygun araç gereçleri kullanır

Kazanım 17. Dinlenmeye özen gösterir.
Göstergeler:
Dinlenmenin önemini açıklar.
Dinlendirici etkinliklere katılır.
Kendisini dinlendiren etkinlikleri söyler.
Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.

Kazanım 18. Kendini riskli durumlardan korur.
Göstergeler:
Riskli olan durumları söyler.
Temel güvenlik kurallarını söyler.
Oyun için güvenli alanları ayırt eder.
Acil durumlar ile ilgili telefon numarasını söyler.
Herhangi bir risk durumunda yardım ister.
Riskli olan durumlardan/kişilerden/alışkanlıklardan uzak durur.
Riskli durumlar için gerekli olan araç ve gereçleri güvenli kullanır.

Kazanım 19. Bedenini ve kişisel alanını korur.
Göstergeler:
Bedeniyle ve kişisel alanıyla ilgili güvenlik sınırlarını ayarlar/korur.
İyi-kötü dokunuşları ayırt eder.
İstemediği davranışlara/taleplere hayır der.

Kazanım 20. Fiziksel egzersizler/nefes egzersizleri uygular.
Göstergeler:
Fiziksel egzersizler/nefes egzersizleri yapar.
Fiziksel egzersizler/nefes egzersizleri yapmanın önemini açıklar.
Fiziksel egzersizler/nefes egzersizleri için kullanılan araç gereçleri amacına uygun kullanır.
Fiziksel egzersizleri/nefes egzersizlerini rutin olarak yapar

Kazanım 21. İlk yardım için gerekli önlemleri alır.
Göstergeler:
İlk yardım çantasında neler olduğunu söyler.
İlk yardım çantasında bulunan araç gereçlerin işlevini açıklar.
İlk yardım çantasında bulunan araç gereçleri işlevine uygun kullanır.
İlk yardım gerektiren durumları açıklar.
İlk yardım gerektiren durumlarda yardım ister.
Basit ilk yardım uygulamaları yapar.

Kazanım 22. Sağlıklı olmak için gerekli önlemleri alır.
Göstergeler:
Sağlıklı olmak için yapılması gerekenlerin önemini açıklar.
Sağlığı etkileyen bireysel riskleri söyler.
Sağlığı etkileyen çevresel riskleri söyler.
Hastalığı önlemeye yönelik davranışları sergiler.
Hastalık durumunda görülen belirtileri söyler.
Hastalığın iyileşme sürecinde temizlik, tedavi için gerekli olan kurallara uyar.
Sağlığın önemli bir değer olduğunu söyler.

Kazanım 23. Afetlere ilişkin uygun davranışları sergiler.
Göstergeler:
Afetlerin neler olduğunu söyler.
Afetlerin nedenlerini söyler.
Afetlere karşı alınabilecek önlemleri söyler.
Afetlerden korunmaya yönelik hazırlıkları yapar.
Afet sırasında/sonrasında uygun davranışları sergiler

36-48 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN MOTOR GELİŞİM

1. Düz çizgide yürür.
2. Koşar.
3. Çift ayakla yerinde zıplar.
4. Tek ayak üzerinde sıçramayı taklit eder.
5. Çift ayakla öne doğru atlar.
6. Değişik yönlere yuvarlanır.
7. İki eliyle topu hedefe atar.
8. Topu yere vurup tutar.
9. Duran topa vurur.
10. Topu gövdesi ile yakalar.
11. Tek ayak üzerinde dört-beş saniye durur.
12. Denge tahtasında kısa mesafe yürür.
13. Üç tekerlekli bisiklete biner.
14. Merdivenleri iner-çıkar.
15. Ortalama on beş-yirmi cm yükseklikten atlar.
16. Parmak ucunda yürür.
17. Salıncakta sallanır.
18. Kaydıraktan kayar.
19. Öne takla atar.
20. Müzik eşliğinde dans eder.
21. Sıvıları bir kaptan başka bir kaba boşaltır.
22. Yumuşak malzemeleri kullanarak değişik şekiller oluşturur.
23. Makasla düz çizgiyi keser.
24. Baskı-yapıştırma işlerini yapar.
25. Daire ve artı çizer.
26. Sekiz küple kule yapar.
27. On iki-yirmi dört parçalı yapbozu yapar.
28. Yoğurma maddesi ile basit şekiller oluşturur.
29. Kalem tutar.
30. Nesneleri ipe dizer.
31. Kâğıt katlar.
32. Boyama yapar.
33. Harf ve rakam benzeri çizimler yapar.
34. Bir nesneyi sabitlemek için iki elini kullanır.

49 – 60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN MOTOR GELİŞİM

1. Dairesel çizgide yürür.
2. Yön değiştirerek koşar.
3. Ortalama yirmi beş-otuz cm yükseklikten atlar.
4. Engelin üzerinden çift ayak atlar.
5. Tek ayak üzerinde ritmik olarak beş-altı kez sıçrar.
6. Galop hareketi yaparak ilerler.
7. Kayma adımı yaparak ilerler.
8. Topu yerde iki-üç kez sektirir.
9. Küçük topu tek elle atar.
10. Atılan topu elleri ile yakalar.
11. Küçük topu yerden yuvarlar.
12. Koşarak duran topa ayakla vurur.
13. Tek ayak üzerinde altı-yedi saniye durur.
14. Denge tahtasında yürür.
15. Bisikletle köşeleri döner.
16. Basit dans adımları yapar.
17. Hareketli topa tekme atar.
18. Farklı formlarda koşar.
19. Çift ayak ileri sıçrar.
20. Çift ayak geriye doğru sıçrar.
21. Ayak değiştirerek merdiven iner ve çıkar.
22. Topuk ayakucu teması ile ileriye doğru yürür.
23. Seken topu yakalar.
24. Geometrik şekilleri çizer.
25. Bazı harf ve rakamları yazar.
26. Yirmi dört-otuz altı parçalı yapbozu yapar.
27. Makasla basit şekilleri keser.
28. Kalemi koordineli tutar.
29. Yoğurma maddesi ile yeni şekiller oluşturur.
30. Kâğıdı farklı şekillerde katlar.
31. Ev, insan, ağaç gibi çizimler yapar.
32. Yapıştırıcı kullanır.
33. Üç kısımlı insan çizer.

61-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN MOTOR GELİŞİM

1. Koşarak bir engel üzerinden atlar.
2. Ritme uygun seker.
3. Topu tek elle omuz üzerinden atar.
4. Topu tek elle yerden yuvarlar.
5. Nesneleri hedefe atar.
6. Topu yerde beş-altı kez sektirir.
7. İp atlar.
8. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak dengede durur.
9. Tek ayak üzerinde sekiz-dokuz saniye durur.
10. Çeşitli hareketleri müzik ve ritim eşliğinde ardı ardına yapar.
11. Ayak değiştirerek sıçrar.
12. Koşarken yerden nesne alır.
13. Denge tahtasında ileriye ve geriye doğru yürür.
14. Tek elle top tutar.
15. Sopa ile topa vurur.
16. Paten kayar.
17. İki tekerlekli bisiklete biner.
18. Kızak kayar.
19. Barfikste altı-sekiz saniye asılı kalır.
20. Nesne taşıyarak merdiven iner ve çıkar.
21. Topuk ayakucu teması ile geriye doğru yürür.
22. Yoğurma maddeleri ile kompozisyonlar oluşturur.
23. Dik, yatay, eğik ve eğri çizgiler çizer.
24. Harf ve rakamları yazar.
25. İsmini yazar.
26. Makasla oyarak şekilleri keser.
27. Çekiçle çivi çakar.
28. Otuz altı ve daha fazla parçalı yapbozu yapar.
29. Geçmeli yapı inşa oyuncaklarını kullanarak tasarımlar yapar.
30. Altı kısımlı insan çizer.

36-48 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIK

1. Kendi kendine yemek yer.
2. Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız çıkarır.
3. Yardımla giyinir.
4. Giysilerini ön ve arkasını ayırt ederek giyer.
5. Ellerini ve yüzünü yardımla yıkar, kurular.
6. Dişlerini yardımla fırçalar.
7. Saçını yardımla tarar.
8. Tuvalet gereksinimini yardımla karşılar.
9. Kendine ait eşyaları toplar.
10. Burnunu mendille siler.
11. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
12. Tehlikeli durumları söyler.
13. Tehlikeli durumlardan uzak durur.
14. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.
15. Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır.
16. Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar.
17. Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına gider.

49-60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIK

1. Saçını tarar.
2. Giysilerini yardımsız çıkarır.
3. Giysilerini yardımsız giyer.
4. Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler, çözer.
5. Giysilerini asar.
6. Alt kısmı takılmış fermuarı yukarı doğru çeker.
7. Ayakkabılarının bağcıklarını yardımla bağlar.
8. Ellerini ve yüzünü yıkar, kurular.
9. Dişlerini fırçalar.
10. Sofra kurallarına uygun davranır.
11. Sofranın hazırlanmasına yardım eder.
12. Yemekle ilgili araç gereçleri doğru kullanır.
13. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkar.
14. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
15. Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer.
16. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekleri yemekten/ içmekten kaçınır.
17. Ev işlerine yardımcı olur.
18. Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar.
19. Tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra iç çamaşırını ve alt giysisini uygun şekilde giyer.
20. Tuvalete gitmesi gerektiğinde uykusundan uyanır.
21. Boyuna uygun bir askıya ceketi/montunu asar.
22. Yemekte kendisine ait bardak, çatal gibi araç gereçleri kullanır.

61-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIK

1. Dişlerini yardımsız günde iki defa fırçalar.
2. Elini yüzünü yıkar, kurular.
3. Vücudunu yıkar.
4. Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir.
5. Duruma ve mevsim koşullarına uygun giyeceği seçer.
6. Giysilerini yardımsız çıkarır.
7. Giysilerini yardımsız giyer.
8. Giysilerini doğru şekilde giyer.
9. Giysilerini katlar.
10. Giysilerini asar.
11. Giysilerinin düğme ve çıt çıtlarını açar.
12. Giysilerinin düğmelerini yardımsız ilikler.
13. Ayakkabılarını bağlar.
14. Yemek araç gereçlerini doğru kullanır.
15. Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır.
16. Su, süt, meyve suyu gibi içecekleri dökmeden bardağına doldurur.
17. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
18. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
19. Tehlike yaratacak durumlardan kaçınır.
20. Sandviç, ekmeğe krem peynir sürme gibi bağımsız yapabileceği yiyecekleri hazırlar.
21. Tuvalet kâğıdı ve su kullanarak yardımsız temizliğini yapma, sifonu çekme gibi tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.
22. Tırnakları uzadığında kesilmesi gerektiğini bilir.
23. Yatağını düzeltir.
24. Toz alma gibi ev işlerinden birini üstlenir.
25. Saçlarını tarar, kurutur.

HAZIR CÜMLELER

Giysilerini hava durumuna göre seçer. Giysilerinin tamamlayıcı aksesuarlarını kullanır. Küçük kas becerileri oldukça gelişmiştir. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Dönem boyunca, okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel açıdan, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, ip atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabilmektedir.

Yeterli ve dengeli beslenir. Beslenme sırasında uygun araç gereçleri kullanır. Nesneleri değişik malzemelerle bağlayabilme gelişimini tamamlamıştır. Bedenini koordineli olarak kullanabilmektedir. Kalemi düzgün tutma gelişimi ve makas kullanma gelişimi devam etmektedir. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Dönem boyunca, okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel açıdan, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir.

Oyun için güvenli alanları ayırt eder. Riskli olan durumlardan/kişilerden/alışkanlıklardan uzak durur. Psikomotor becerileri yaşının gerektirdiği şekilde ilerlemektedir. Sözel yönergelere uygun olarak yürür, koşar, belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir. Değişik yönlere yuvarlanabilmekte ve uzanabilmektedir. Belirli bir yüksekliğe çıkar, tırmanır, pedal çevirme hareketlerini yapabilir. Küçük nesneleri toplar, nesneleri üst üste dizer, takar, çıkarır, nesneleri ipe dizer ve el becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.

Yemek süreçlerinde sorumluluk alır. Yemek masasını toplar. Büyük ve küçük kaslarını kullanmada başarılıdır. Bedensel devinim gerektiren jimnastik hareketlerini başarı ile yapabilmektedir. El göz koordinasyonu gerektiren kazanımlardan şekilleri çizme, malzemeleri istenilen nitelikte kesme, çeşitli malzemeleri katlama, yeni şekiller oluşturma vb. hareketleri yapmakta , nesneleri değişik malzemelerle bağlama çalışmalarında da başarı göstermektedir.

Sağlıklı olmak için yapılması gerekenlerin önemini açıklar. Sağlığı etkileyen bireysel riskleri söyler. Etkinliklerde verilen malzemeleri istenilen nitelikte kesme, katlama, çizme konusunda başarılıdır. Denge gerektiren becerileri yapabilmektedir. El-göz koordinasyon becerisine sahiptir. Yaşıyla paralel bir fiziksel yapı ve hareket becerisine sahiptir. Nesneleri takma, çıkarma, toplama, boşaltma vb. becerileri rahatlıkla yerine getirebilmektedir. Güç gerektiren hareketleri yapabilmektedir. Büyük kaslarını kullanarak koşma, atlama, zıplama, tırmanma gibi koordinasyon ve güç gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabilmektedir.

Nesneleri farklı şekillerde kullanarak hareket doğaçlamaları yapar. Bedenini rahatlatmak için farklı hareket formları kullanır. Rahatlıkla makası nasıl kullanacağını bilir. Verilen basit şekilleri çizgi üzerinden kesme çabasında bulunur. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. Malzemeleri (talaş ya da oyun hamuru, tuz seramiği vb. ) elleriyle sıkarak, yoğurarak basit şekiller verir. Sıvıları bir kaptan diğer kaba boşaltır. Nesneleri kopartır, yırtar. Yırtmış olduğu malzemeyi kullanarak çeşitli faaliyetler çıkartabilir.

Afetlere ilişkin uygun davranışları sergiler. Afetlerden korunmaya yönelik hazırlıkları yapar. Afet sırasında/sonrasında uygun davranışları sergiler. Büyük ve küçük kaslarını kullanmada başarılıdır. Bedensel devinim gerektiren jimnastik hareketlerini başarı ile yapabilmektedir. El göz koordinasyonu gerektiren kazanımlardan şekilleri çizme, malzemeleri istenilen nitelikte kesme, çeşitli malzemeleri katlama, yeni şekiller oluşturma vb. hareketleri yapmakta , nesneleri değişik malzemelerle bağlama çalışmalarında da başarı göstermektedir.

Denge ve koordinasyon gerektiren araçları kullanabilir. Okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel ve bedensel olarak, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, ip atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri başarıyla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır.

Özgün çizimler yaparak kompozisyon oluşturabilir. Psikomotor becerileri yaşının gerektirdiği şekilde ilerlemektedir. Sözel yönergelere uygun olarak yürür, koşar, belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir. Değişik yönlere yuvarlanabilmekte ve uzanabilmektedir. Belirli bir yüksekliğe çıkar, tırmanır, pedal çevirme hareketlerini yapabilir. Küçük nesneleri toplar, nesneleri üst üste dizer, takar, çıkarır, nesneleri ipe dizer ve el becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.

Bedenini ve kişisel alanını korur. Bedeniyle ve kişisel alanıyla ilgili güvenlik sınırlarını ayarlar/korur. Nesneleri değişik malzemelerle bağlayabilme gelişimini tamamlamıştır. Bedenini koordineli olarak kullanabilmektedir. Kalemi düzgün tutma gelişimi ve makas kullanma gelişimi devam etmektedir. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Dönem boyunca, okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel açıdan, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir.

Bedeninin/beden bölümlerinin pozisyonunu açıklar. Farklı duruş pozisyonları sergileyebilir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Tek ayak üzerinde durma, tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.

Belirli çizimlerde kendine özgü imgeler kullanabilir. Bedensel devinim hareketleri yaşının gerektirdiği şekilde ilerlemektedir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme becerileri yaşıtlarına göre oldukça iyi düzeydedir. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Etkinliklerde süreyi iyi kullanabilmektedir.

Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapabilir. Müziğin temposuna, ritmine ve melodisine uygun dans eder. Hareketli etkinliklere katılmaktan mutluluk duymaktadır. Eğitim öğretim dönemi boyunca okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel açılardan yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Ona hareket etme fırsatını devamlı olarak tanıyın ve enerjisini olumlu yönde harcamasını sağlayın. İnce motor hareketleri yerine getirme kazanımlarında da oldukça başarılıdır.

Verilen bir yönergeye/göreve uygun farklı hareket formları üretebilir. Farklı hareket formlarını ardışık olarak/aynı anda sergileyebilir . Küçük nesneleri toplar, nesneleri üst üste dizer, takar, çıkarır, nesneleri ipe dizer ve el becerileri gerektiren bazı araçları kullanır. Psikomotor becerileri yaşının gerektirdiği şekilde ilerlemektedir. Sözel yönergelere uygun olarak yürür, koşar, belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir. Değişik yönlere yuvarlanabilmekte ve uzanabilmektedir. Belirli bir yüksekliğe çıkar, tırmanır, pedal çevirme hareketlerini yapabilir.

Araç gereç kullanarak manipülatif hareketler yapabilir. Bedensel devinim hareketleri yaşının gerektirdiği şekilde ilerlemektedir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme becerileri yaşıtlarına göre oldukça iyi düzeydedir. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Etkinliklerde süreyi iyi kullanabilmektedir.

Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. Elini, yüzünü yıkar, burnunu temizler. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Bedensel devinim hareketleri yaşının gerektirdiği şekilde ilerlemektedir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabilir.