NOT: MEB tarafından yayınlanan yeni kazanım ve göstergelere göz atın:

 

 

 

🥰YENİ KAZANIM VE GÖSTERGELER 🥰
TIKLAYIN

 

 

 

 

Motor Gelişimi Raporu Örnekleri

Cümle halinde örnekler:

-Çok hareketli bir fiziksel yapıya sahiptir.

-Yönergeler doğrultusunda yürüme, koşma, belli bir yükseklikten atlama, belli bir yüksekliğe zıplama, tırmanma hareketlerini yapabiliyor/ benzeri becerilerde gelişimi sürmektedir.

-Çift ayak, tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerleyebiliyor. Tek ayak üzerinde durup sıçrayabiliyor/gibi becerilerde gelişimi olumlu olarak sürmektedir.

-Atlama, koşma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapabiliyor/gibi becerilerde gelişimi devam etmektedir.

-Farklı ağırlıktaki nesneleri itme, çekme ve kaldırmaktadır.

-Etkinliklerde verilen malzemeleri istenilen nitelikte kesme, katlama, çizme konusunda başarılıdır.

-Denge gerektiren becerileri yapabilmektedir.

-El-göz koordinasyon becerisine sahiptir.

-Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapabiliyor. Atılan topu elleri ile tutabiliyor. Koşarak duran topa ayakla vurabiliyor. Küçük topu tek elle yerden yuvarlayabiliyor.

-Nesneleri toplayabiliyor, kaptan kaba boşaltabiliyor, üst üste yan yana iç içe dizebiliyor. Takıp çıkarıp ipe dizebiliyor. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirebiliyor.

-Yaşıyla paralel bir fiziksel yapı ve hareket becerisine sahiptir.

-Nesneleri takma, çıkarma, toplama, boşaltma vb. becerileri rahatlıkla yerine getirebilmektedir

-Güç gerektiren hareketleri yapabilmektedir.

-Büyük kaslarını kullanarak farklı ağırlıktaki nesneleri itme çekme, nesneleri kaldırma ve döndürmede, nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gitmede yaşından beklenilen performansı gösterebiliyor.

-El ve göz koordinasyonu gerektiren malzemeleri kesip yapıştırma, değişik şekillerde katlama değişik malzemeler kullanarak resim yapmada oldukça başarılı.

-Küçük kaslarını kullanarak nesneleri kopartıp yırtma, sıkma, çekip germe, açıp kapamada yaşından beklenilen performansı gösterebiliyor/gibi becerilerde gelişimi sürmektedir.

-Malzemelere elleriyle ya da araç kullanarak şekil verebiliyor.

-Kalemi doğru tutabiliyor. Kalem kontrolünü sağlayabiliyor. Çizgileri istenilen nitelikte çizebiliyor/ Kalemi doğru tutma, Çizgileri istenilen nitelikte çizme becerilerinde gelişimi sürmektedir.

-Büyük kaslarını kullanarak koşma, atlama, zıplama, tırmanma gibi koordinasyon ve güç gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabilmektedir.

-Topu tutma, hedefe atma gibi ileri düzey motor becerilerde gelişimi olumlu olarak sürmektedir.

-Küçük kaslarını kullanarak toplama, çıkarma, takma, malzemelere şekil verme; kesme, katlama vb. becerileri rahatlıkla yapabilmektedir.

-Büyük kaslarını kullanarak koordinasyon, güç, denge becerilerini rahatlıkla yapabilmektedir.

-Sözel yönergelere uygun olarak ısınma ve jimnastik hareketlerini yönergeye uygun olarak yapabilmektedir.

-Tek ayak üzerinde durma, sekme, zıplama vb. denge gerektiren becerilerde gelişimi sürmektedir.

-Hareketli etkinliklere katılmaktan zevk almaktadır.

-Eğitim öğretim dönemi boyunca okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel açılardan yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir.

-Ona hareket etme fırsatını devamlı olarak tanıyın ve enerjisini olumlu yönde harcamasını sağlayın.

-İnce motor hareketleri konusunda başarılı fakat evde kalem tutma kesik çizgileri birleştirme ve boyama çalışmaları çocukta kalem tutma alışkanlığının kazanılması için yapılması gerekmektedir.

-Topu tutma, hedefe atma gibi ileri düzey motor becerilerde gelişimi olumlu olarak sürmektedir.

-Güç gerektiren hareketleri yapabilmektedir.

-Yaşıyla paralel bir fiziksel yapı ve hareket becerisine sahiptir.

-Denge gerektiren hareketleri yerine getirebilmektedir.

-Bedenini ve nesneleri kullanarak ritim çalışmalarını uygun olarak yapabilmektedir.

-Müzik ve ritim eşliğinde dans edebilmektedir.

Birleştirilmiş Örnekler:

Genel olarak bedensel hareketleri ve devinimleri yaş grubundan beklenen düzeyde. Ayrıca makas tutma, kağıt katlama vb el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede yaşından beklenen düzeyde başarılı fakat yine de pekiştirme amaçlı destek olunmalı. İnce motor hareketleri konusunda başarılı, fakat evde kalem tutma, kesik çizgileri birleştirme ve boyama çalışmaları çocuğa pekiştirme amaçlı yapılmalıdır.

İnce motor kasları yeterince gelişmediği için makas ile düzgün kesme ve boyama konusunda sorun yaşamaktadır. Bu alanlarda desteklenmesine devam edilmesi önerilmektedir. Ancak katlama ve yapıştırma etkinliklerinde başarılıdır. Nesneleri değişik malzemelerle bağlayabilme gelişimini tamamlamıştır. Bedenini koordineli olarak kullanabilmektedir.

Dönem boyunca, okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel açıdan, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, ip atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede çok başarılı. Etkinliklerde süreyi çok iyi kullanabiliyor.

Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Tek ayak üzerinde durma, tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.

Nesneleri değişik malzemelerle bağlayabilme gelişimini tamamlamıştır. Bedenini koordineli olarak kullanabilmektedir. Kalemi düzgün tutma gelişimi ve makas kullanma gelişimi devam etmektedir. Bu alanlarda desteklenmesine devam edilmesi önerilmektedir.

Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapmakta zorlanıyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapmakta yaşıtlarının çok altında başarı göstermektedir.

Sözel yönergelere uygun olarak yürür, koşar, belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir. Değişik yönlere yuvarlanabilmekte ve uzanabilmektedir. Belirli bir yüksekliğe çıkar, tırmanır, pedal çevirme hareketlerini yapabilir. Küçük nesneleri toplar, nesneleri üst üste dizer, takar, çıkarır, nesneleri ipe dizer ve el becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.

Büyük ve küçük kaslarını kullanmada çok başarılıdır. El göz koordinasyonu gerektiren kazanımlardan şekilleri çizme, malzemeleri istenilen nitelikte kesme, çeşitli malzemeleri katlama, yeni şekiller oluşturma vb. hareketleri yapmakta ilgilidir. Nesneleri değişik malzemelerle bağlama çalışmalarında da beklenen başarıyı göstermektedir.

Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapar, şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer ve çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar, kalemi istenilen nitelikte kullanma çabası gösterir. Ancak kesme çalışmalarında zorlandığını gözlemledim. Malzemeleri istenilen nitelikte kesmeye çalışır. Büyük ve küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapmada başarılıdır.

Kağıt üzerine çizilmiş basit şekilleri kesebilmektedir. Hamur gibi yumuşak materyalleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapabilmektedir. Modele bakarak daire, kare ve üçgen çizebilir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmede yaşının özelliklerini gösteriyor.

Büyük kas gelişimi ve bedensel devinimleri yaşına göre normal düzeydedir. Koşma, atlama, zıplama, atma, tutma gibi becerileri yapabiliyor. Bunun dışında küçük kas gelişimi gerektiren boyama, çizme gibi hareketleri oldukça iyi yapabiliyor. Kalem tutma ve rakamları yazma çalışmaları yapılmalı ve bu konularda daha başarılı olması sağlanmalıdır.

Koşma, atlama, zıplama vb. büyük kas gelişimi isteyen hareketleri başarıyla yapabilmektedir. Fakat bunları yönerge eşliğinde değil kendi istediği zamanlarda yapmaktadır. Küçük kas gelişimi ise istenen seviyede henüz değildir.

El becerisi gerektiren faaliyetlerde başarılı ancak çok yavaş tamamlıyor. Sözel yönergelere uygun olarak yürür, koşar, belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir. Değişik yönlere yuvarlanabilmekte ve uzanabilmektedir. Belirli bir yüksekliğe çıkar, tırmanır, pedal çevirme hareketlerini yapabilir

Okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel ve bedensel olarak, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, ip atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Etkinliklerde çok iyi kullanamıyor.

Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilmektedir. Ancak denge gerektiren zıplama, sekme hareketlerinde zorlanmaktadır. El göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yardımla yapar; kesme, resim yapma, yapıştırma. Evde katlama, bağlama çalışmaları yapılabilir. Küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapabilir.

(Öğrenci ismi), büyük kas gelişimi olarak; büyük olan nesneleri toplar. Sözel yönergeye uygun olarak ısınma hareketleri yapar. Verilen yönerge doğrultusunda (hızlı-yavaş) yürür ya da koşar. Değişik yönlere yuvarlanır, uzanır. Kendisine doğru atılan nesneyi yakalar. Belli bir yüksekliğe tırmanır ve o yükseklikten geriye doğru iner. Verilen nesnelerle değişik şekiller oluşturur.(tahta bloklarla kule, köprü vb.) (Öğrenci ismi), küçük kas gelişimi olarak; El becerisi gerektiren bazı araçları (makas, kalem, yapıştırıcı) kullanır. Küçük nesneleri takıp, çıkartır.

Rahatlıkla makası nasıl kullanacağını bilir. Verilen basit şekilleri çizgi üzerinden kesme çabasında bulunur.
(Öğrenci ismi), çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. Malzemeleri (talaş ya da oyun hamuru, tuz seramiği vb.) elleriyle sıkarak, yoğurarak basit şekiller verir. Sıvıları bir kaptan diğer kaba boşaltır. Nesneleri kopartır, yırtar. Yırtmış olduğu malzemeyi kullanarak çeşitli faaliyetler çıkartabilir.

(Öğrenci ismi)’nin Psikomotor gelişim içerisinde yer alan büyük-küçük kas gelişiminde amaçlanan davranışlar kazanılmasına rağmen; davranışların yerleşmesi için davranışların doğruluğunu takip etme /olumlu davranışa pekiştireçler verilerek gelişimin ilerleyeceği düşünülmektedir.