TÜM GELİŞİM ALANLARINDA BAŞARILI ÖĞRENCİ

Motor Gelişimi

Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketlerde oldukça rahat yapar. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilme de yaşıtlarına göre oldukça gelişti. Tek ayak üzerinde durma, tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketlerini rahatlıkla yapabiliyor.

Bilişsel Gelişimi

Yaşıyla doğru orantılı bir bilişsel gelişim göstermektedir. Bilişsel gelişimi yaşıyla paralel devam etmektedir. Verilen bilgileri kavrama özelliklerini gösterebilmekte ve dikkatini yoğunlaştırabilmektedir. Yaptığımız dikkat çalışmalarında dikkat edilmesi gereken olayı durumu fark edebilir, dikkatini yoğunlaştırabilir. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirme, sıralama, gruplama yapabilmektedir. Verilen bilgileri anlama, hatırlama, uygulama gibi bilişsel becerilere sahiptir

Dil Gelişimi

Üstlendiği role uygun konuşur, sesin kaynağını, geldiği yönü ve özelliğini söyleyebilir, dinlerken ve konuşurken göz teması kurar, dinlediklerini başkalarına anlatır, görsel materyalleri inceler ve özenle kullanır, Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini göstermektedir. Öğrendiğimiz şarkı tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede başarılıdır. Yeni sözcüklerin anlamını sorar, sohbete katılır. Belli bir konuda konuşmayı başlatır, sürdürür konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır. Ev telefonu ve adresini bilir.

Sosyal Duygusal Gelişim

Etkinliklere isteğiyle katılan, ön planda olmayı tercih etmekle beraber, kendini iyi ifade edebilen bir çocuk. Arkadaş ilişkilerinde son derece başarılı, saygılı. Yetişkin ilişkileri olumlu seyrediyor. İletişim becerisine sahiptir ve genellikle uyumludur. Kendini tanıyabilen, duygularını kontrol edebilen bir öğrencidir. Arkadaşlarıyla iletişim becerisine sahiptir. Kurallara uyar, uyumludur. Duygularını ifade etmede, nedenini ve sonucunu söylemede zaman zaman cesaretlendirilmesi gerekebilir.

Öz bakım Becerileri

El-yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Kendi başına yemek yiyebiliyor. Boyuna uygun bir askıya ceketini asabiliyor. Kendisi için zamana göre gerekli olan şeyleri yapabilmekte. Temizlik malzemelerini doğru kullanır. Okuldaki eşyalarını temiz, düzenli kullanır. Sınıfta kullandığı araç, gereç ve oyuncakları toplar, yerine yerleştirir.

Görüş ve Öneriler

Genel olarak tüm gelişim alanlarında yaşıtlarının üzerinde performans sergiliyor. Bu başarının artarak devam etmesi için, okul içi ve okul dışı ilginizi sürdürmenizi öneririm. Okul dışında çocuğunuza biraz daha zaman ayırıp birlikte geçirdiğiniz kaliteli zamanı biraz daha arttırırsanız daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Bu dönem gösterdiğin üstün gayretten dolayı seni tebrik ediyorum minik yıldızım.

DESTEĞE İHTİYAÇ DUYAN ÖĞRENCİ

Motor Gelişimi

Çift-tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerlemeye gayret eder. Denge gerektiren hareketleri yapmaya çaba gösterir. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır, üst üste dizer, takar, ipe vb. dizer. El göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yardımla yapar; kesme, resim yapma, yapıştırma. Evde katlama, bağlama çalışmaları yapılabilir. Küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapabilir. Yaptığımız dans ve oyun hareketlerinde de elinden geldiğince katılarak gelişim gösterdi.

Bilişsel Gelişimi

Geometrik şekillerin adını söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini yardımla söyler. Nesnelerle örüntü oluşturmada desteğe ihtiyaç duyar. Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olayı söyleyip dikkatini yoğunlaştırabilmektedir fakat uzaktan eğitimde bu dikkat süresi biraz daha azalmıştır. Nesnelerle sayı kavramı, şekil kavramı arasında ilişki kurma gibi bilişsel becerilerde gelişimi olumlu olarak sürmektedir. Basit neden sonuç ilişkisi kurup açıklamalar yapabilmektedir. Algıladıklarını hatırlamada olumlu bir gelişim sergilemektedir.

Dil Gelişimi

Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanmaya gayret eder. Konuşmak için sırasını beklemede desteğe ihtiyaç duyar. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Belli bir konuda konuşmayı başlatmada ve konuşurken göz teması kurmada desteklenmesi gerekmektedir. Kelimeleri doğru telaffuz etmektedir. Duygu, düşünce ve hayallerini söylemesi; kendini ifade etme ve öz güven duygusu anlamında önemli bir gelişimdir.

Sosyal Duygusal Gelişim

Kendisine ait özellikleri tanıtır. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade etmeye gayret eder. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklamaya gayret eder bu konuda desteklemeye ihtiyacı var. Kendiliğinden bir işe başlar, başladığı işi bitirme çabası gösterir. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. Günlük yaşamın gerektirdiği kurallara uyar. Çevresinde görmüş olduğu güzel/ rahatsız edici durumları söyler. Bu duruma bağlı olarak çevresini farklı biçimler de düzenler.

Öz bakım Becerileri

Kendine ait olan ve sınıfta bulunan ortak eşyaları toplar. Giysilerinin önünü arkasını ayırt eder ve giyinmede desteğe ihtiyaç duyar. Ellerini, yüzünü yıkar ve kurular. Düğme ilikleme, fermuar çekme, bağcık bağlama gibi becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Olumlu alışkanlık kazanımları için süreç devam etmektedir.

Görüş ve Öneriler

İlgi görmek, değerli olduğunu hissetmek çok önem verdiği davranışlar olduğundan ona değerli olduğunu hissettirmenizi öneririm. Sen yapamazsın, sen zaten hep böyle olumsuz şeyler yapıyorsun gibi ifadeler çocuğun kendini değersiz hissetmesine neden olacağından kullanmamaya özen gösteriniz. Birlikte okul dışı faaliyetlerde bulunma zamanınızı arttırmanızı öneririm. Bu dönem gösterdiğin üstün gayretten dolayı seni tebrik ediyorum minik yıldızım.

İÇE DÖNÜK ÖĞRENCİ

Motor Gelişimi

Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, , yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yayabilmede yaşına uygun gelişim gösteriyor. Yaşıyla paralel bir fiziksel yapı ve hareket becerisine sahiptir. Denge gerektiren hareketleri yerine getirebilmektedir. Büyük kaslarını kullanarak koordinasyon, güç, denge becerilerini rahatlıkla yapabilmektedir. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma ve jimnastik hareketlerini yönergeye uygun olarak yapabilmektedir.

Bilişsel Gelişimi

Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini konu üzerinde kısa aralıklı yoğunlaştırıyor. Algıladıklarını hatırlamada olumlu bir gelişim sergilemektedir. Sayı, şekil, renk vb. kavram bilgilerinin kazanımı ve ileri düzey bilişsel becerilerde gruplama, sıralama vb. gelişimi devam etmektedir. Renkleri tanır. Fakat şekiller ve sayılar üzerinde evde çalışmalar yapılmalı. Dikkatini toplamada ve sürdürmede zorlanıyor. Evde eşleme, gruplama, sıralama çalışmaları yapılarak bilgileri pekiştirilebilir.

Dil Gelişimi

Çekinmediği zamanlarda kendini ifade edebilen bir çocuk ama yeni ve bilmediği kelimelerin anlamlarını merak edip sormuyor. Bu konuda birlikte merak etme sorgulama çalışmaları yapabilirsiniz. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanmada zorluk çekiyor. Belli bir konuda konuşmayı yardımla başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması yardımla kuruyor. Evde bu konuda onu destekleyecek sözcük dağarcığını geliştirecek konuşması için cesaretlendirecek çalışmalar yapabilirsiniz.

Sosyal Duygusal Gelişim

Her zaman kendini ifade edemiyor. Grup içerisinde iletişim öğretmenin yardım gerçekleşiyor. Olumlu-olumsuz duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edemiyor. Başkalarının liderliğini kabul edebiliyor. Kendini ifade etmekte zorlandığı için, arkadaşları ile iletişime girmekten çekiniyor. Arkadaşlarını seviyor ve onlara karşı saygılı davranıyor. Çok hassas duygusal bir çocuk. Bazen sebepsiz ağlamaları olabiliyor. Etkinlik ve sınıf kurallarına uymadığı zamanlar oluyor. Gerektiği durumlarda nezaket sözcüklerini kullanmaktadır. Kendisine ve ailesine ait özellikleri söyleyebilmektedir.

Özbakım Becerileri

El yüz yıkama, tuvalet temizliği v.b temizlik kurallarını uygulayabilmektedir. Giysilerini yardımsız giyinip çıkarabilmektedir. Kendi başına yemek yiyebilme becerisine sahiptir. Yiyecekleri ayrım yapmadan yiyebilmektedir. Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılmaktadır.

Görüş ve Öneriler

Evde kendi işlerinin kendisinin yapması yönünde desteklemeniz sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlayacaktır. Sınıf içinde gerektiği zaman kendini güzel ifade edebiliyor, ancak içe dönüklük devam ediyor. Sosyal yönden daha çok arkadaşla birlikte olacağı ortamlar oluşturulmalı, onlarla kaynaşıp birliktelik yaşayabileceği zaman dilimleri oluşturulmalıdır. Böylece sosyal duygusal gelişimine destek sağlamış olacaksınız. Bu dönem gösterdiğin üstün gayretten dolayı seni tebrik ediyorum minik yıldızım.

ÇOK İYİ ÖRNEK ÖĞRENCİ

Motor Gelişimi

Büyük ve küçük kaslarını kullanmada çok başarılıdır. El göz koordinasyonu gerektiren kazanımlardan şekilleri çizme, malzemeleri istenilen nitelikte kesme, çeşitli malzemeleri katlama, yeni şekiller oluşturma vb. hareketleri yapmakta ilgilidir. Nesneleri değişik malzemelerle bağlama çalışmalarında da beklenen başarıyı göstermektedir. Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Denge gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır, üst üste dizer, takar, ipe vb. dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Malzemelere elleriyle şekil verir. Kalemi doğru tutar ve kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder

Bilişsel Gelişimi

Bilişsel alanın ileri düzey davranış özellikleri olan sayı, renk, şekil, sınıflama, sıralama vb. becerilerini de rahatlıkla yerine getirebilmektedir. Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır. İleriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Nesne ve varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna göre eşleştirir ve gruplar. Geometrik şekillerin adını söyler. Nesnelerle örüntü oluşturur. Problem durumlarına çözüm üretir.

Dil Gelişimi

Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Kendisini son derece iyi ifade edebilmekte ve düzgün tümceler kurabilmektedir. Verilen sesin kaynağını ve özelliğini söyleyip verilen sese benzer sesler çıkarabilmektedir. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Görsel materyalleri inceler ve açıklar. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Sosyal Duygusal Gelişim

Kendisine ait özellikleri tanıtır. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başkalarının haklarına özen gösterir, yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabilmektedir. Arkadaşlarıyla ilişkileri olumludur. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. Sorumluluklarını yerine getirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Nezaket kurallarına uyar. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

Öz bakım Becerileri

Kendine ait olan ve sınıfta bulunan ortak eşyaları toplar. Giysilerinin önünü arkasını ayırt eder ve yardımla giyinir. Ellerini, yüzünü yıkar ve kurular. Dinlenme ile ilgili kurallara uymaktadır, yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılmaktadır. Düğmesiz ve bağcıksız giysileri çıkarır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklayabilmektedir. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçların farkındadır. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Görüş ve Öneriler

Yaşının üstünde bir olgunluk ve kurallara uyum sergilemektedir. Çoğu gelişim alanında yaşıtlarının üzerinde başarı sağlamaktadır. Resim müzik gibi etkinliklere çok meraklı olduğundan çocuğunuzu bu tarz etkinlikleri güçlendirecek hafta sonu kurslarına yönlendirebilirsiniz. Meraklı, ilgili, heyecanlı bir çocuk. Yeni bilgilere çok açık ve öğrendiği şeyleri çabuk unutmuyor. Merakını artırmak için birlikte eğitici filmler izleyebilir, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Bu dönem gösterdiğin üstün gayretten dolayı seni tebrik ediyorum minik yıldızım.

YAŞITLARINA GÖRE NORMAL SEVİYEDE OLAN ÖĞRENCİ

Motor Gelişimi

Bu dönem boyunca gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitim sürecinde yapılan etkinliklerde fiziksel açıdan, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yürüme, koşma, sekme, sıçrama, ip atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapıyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilme de çok başarılı. Etkinliklerde süreyi çok iyi kullanıyor. Tek ve çift ayak üzerinde duruyor.

Bilişsel Gelişimi

Yaşına uygun düzeyde zihinsel beceriye sahiptir. Olay sıralama çalışmalarını yapabilir ve bir olaydan sonra ne olacağını tahmin ediyor. Evinin adresini ve telefon numarasını söylüyor. Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırıyor. Gerek hikayeler de gerekse kitap etkinliklerinde olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabiliyor ve olayları oluş sırasına göre sıralıyor. Geometrik şekillerin adını söylüyor ve nesneleri şekillerine göre eşleştiriyor.

Dil Gelişimi

Dil gelişimi yaşıtlarına göre normal seviyede aynı zamanda Türkçeyi doğru kullanıyor. Yapılan etkinliklerde yeni ve bilmediği kelimelerin anlamlarını merak ederek soruyor. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Belli bir konuda konuşmayı başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması kuruyor. Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini göstermektedir.

Sosyal Duygusal Gelişim

Etkinliklerde lider olmaya hevesli ama başkaları liderlik yaptığında severek etkinliklere katılım sağlıyor. Başkalarının hakkına saygı gösteriyor özellikle sıra ile konuşma kurallarına ya da sıra ile bir yere gitme kurallarına uyuyor. Farklı özellikleri olan arkadaşlarına karşı, onların özelliklerini kabul ederek olumlu tavır sergiliyor. Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getiriyor. Grup içerisinde iletişim kendiliğinden başlatıyor arkadaşlarıyla oyunlar kurabiliyor oyunlarda kendisine verilen role uygun davranabiliyor.

Öz bakım Becerileri

Doğru beslenmenin önemini bilmektedir. Ellerini, yüzünü yıkar ve kurular. Dinlenme ile ilgili kurallara uymaktadır, yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılmaktadır. Öz bakımını istenilen nitelikte yerine getirebilmektedir. Eşyalarını koruyabilmekte, giysilerini asabilmekte ve düzenli olabilmektedir. Tehlikeli olan durumları söyler. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur. Acil durumlarda başvurulabilecek telefon numaralarını söyler.

Görüş ve Öneriler

Gelişimi yaşına uygun olarak devam etmektedir. Çocuğunuzun gelişimi desteklemek için merak duygusunu perçinleyecek çalışmalar yapabilir, farklı kitap ve dergilerle onun bu gelişimi destekleyebilirsiniz. Bu dönem gösterdiğin üstün gayretten dolayı seni tebrik ediyorum minik yıldızım.

DİĞER ÇOCUKLARA GÖRE DAHA HAREKETLİ OLAN ÖĞRENCİ

Motor Gelişimi

Tek ayak üzerinde 8-10sn durur. Orta büyüklükteki topu 3 m ileriye atabilir. Kâğıt üzerine çizilmiş resim ve şekilleri özenle kesip, baskı ve yapıştırma işlerini verilen yönergeye uygun olarak yapabilmektedir. Modele bakarak daire, üçgen vb. çizebilir. Model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar yönergeye göre çalışmasını tamamlar. Hamur gibi yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan kompozisyon oluşturur İnsan resmi çizimlerinde ayrıntıya dikkat eder.

Bilişsel Gelişimi

Soru sorma, merak etme, çabuk kavrama, neden deme gibi özellikleri belirgindir. Verilen bir problem durumunda çeşitli çözüm yolları önerir. Anlatılanları tekrar ettirmeden kavrar. Çeşitli nitelikteki yapbozları tamamlamada, geometrik şekilleri tanımada başarılıdır. Çeşitli nesneleri özelliklerine göre eşleştirir. Verilen resimdeki farklılıkları bulur. 1-10 arası sayıları düzgün bir şekilde yazar.10 dan geriye doğru sayar. Ritmik sayma yapar. 1. ve 2. gibi, nesnenin mekanda ki konum doğru söyler.

Dil Gelişimi

Günlük deneyimlerini anlatırken birleşik cümleler kullanır. Yeni ve bilmediği kelimelerin anlamlarını öğrenmek ister. Verilen birçok kelimenin zıt anlamını bilir. Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerinin üzerinde gösteriyor Kendisine sorulan soruyu cevaplar, sesleri ayırt eder. Şiir, parmak oyunu ve şarkıyı çok çabuk ezberlemesine rağmen katılmada isteksizlik gösterir.

Sosyal Duygusal Gelişim

Duygularını anlar ve duygularını uygun yollarla ifade eder. Birebir ilgi bekler. Yaşıtlarından çok yetişkinlerle iletişim kurmayı tercih eder. Verilen kurallara uymaktan ziyade kendi isteklerine göre kuralları koyar ve bunları uygular. Grupla hareket etmektense bireysel hareket etmeyi tercih eder. Kendisini başkalarının yerine koyarak onun sıkıntılarını fark etme ve bununla ilgili üzerine düşeni yapma konusunda desteklenmelidir. Karşıdaki kişinin onu anlamadığını düşündüğü an iletişim kopabilir.

Öz bakım Becerileri

El-yüz yıkama, diş fırçalama vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Kendi başına yemek yiyebiliyor. Sofra kuralları konusunda uyarılması gerekiyor.

Görüş ve Öneriler

Puzzle ve legolarla oynamayı çok seviyor. Tatilde de zeka gelişimini desteklemek adına eğitici oyuncaklar alabilir, birlikte oyun oynayarak verimli zaman geçirebilirsiniz. Mutlu bir tatil geçirmeniz dileğiyle. Bu dönem gösterdiğin üstün gayretten dolayı seni tebrik ediyorum minik yıldızım.

HAZIRLIK GRUBUNDA OLAN VE 1.SINIFA HAZIR ÖĞRENCİ

Bilişsel gelişimi: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır. İleriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Sıra bildiren sayıyı söyler. Nesne ve varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna göre eşleştirir ve gruplar. Geometrik şekillerin adını söyler ve geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Nesnelerle örüntü oluşturur. Nesneleri kullanarak toplama işlemi yapar. Problem durumlarına çözüm üretir. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

Dil gelişimi: Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Görsel materyalleri inceler ve açıklar. Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Motor gelişim: Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Denge gerektiren hareketleri yapar. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır, üst üste dizer, takar, ipe vb. dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Malzemelere elleriyle şekil verir. Kalemi doğru tutar ve kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Sosyal duygusal gelişim: Kendisine ait özellikleri tanıtır. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. Sorumluluklarını yerine getirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Nezaket kurallarına uyar. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

Öz bakım becerileri: Kendine ait olan ve sınıfta bulunan ortak eşyaları toplar. Giysilerinin önünü arkasını ayırt eder ve yardımla giyinir. Ellerini, yüzünü yıkar ve kurular. Tuvalet gereksinimini yardımla karşılar. Düğmesiz ve bağcıksız giysileri çıkarır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

3 YAŞ GELİŞİM RAPORU

BİLİŞSEL ALAN: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır. İleriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. (1-5 arası) Nesne ve varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, göre eşleştirir. Geometrik şekillerin adını söyler. Ana renklerin adını bilir.

Dil ALANI: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.

MOTOR ALAN: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Belli bir yükseklikten atlar, iner. Denge gerektiren hareketleri yapar. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır, üst üste dizer, takar, ipe vb. dizer. Malzemelere elleriyle şekil verir. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

SOSYAL DUYGUSAL ALAN: Kendisine ait özellikleri tanıtır. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Grup önünde kendini ifade eder. Başkalarıyla sorunlarını çözmede yetişkinlerden yardım alır.

ÖZ BAKIM BECERİLERİ: Yemeğini yetişkin yardımı olmadan yer. Ellerini yıkar. Tuvalet temizliğini kendisi yapmaya çaba gösterir. Giysilerini yardımla giyer ve çıkarır. Bağcıksız olan ayakkabılarını giyer ve çıkarır. . Gerek uzaktan eğitim de gerekse yüz yüze eğitimde gösterdiği üstün gayretten dolayı seni tebrik ediyorum minik yıldızım

 

4 YAŞ GELİŞİM RAPORU ÖRNEĞİ

BİLİŞSEL GELİŞİM: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır. İleriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Nesne ve varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna göre eşleştirir ve gruplar. Geometrik şekillerin adını söyler. Nesnelerle örüntü oluşturur. Problem durumlarına çözüm üretir.

DİL GELİŞİMİ: Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Görsel materyalleri inceler ve açıklar. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

MOTOR GELİŞİM: Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Denge gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır, üst üste dizer, takar, ipe vb. dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Malzemelere elleriyle şekil verir. Kalemi doğru tutar ve kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM: Kendisine ait özellikleri tanıtır. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. Sorumluluklarını yerine getirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Nezaket kurallarına uyar. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

ÖZBAKIM BECERİLERİ: Kendine ait olan ve sınıfta bulunan ortak eşyaları toplar. Giysilerinin önünü arkasını ayırt eder ve yardımla giyinir. Ellerini, yüzünü yıkar ve kurular. Tuvalet gereksinimini yardımla karşılar. Düğmesiz ve bağcıksız giysileri çıkarır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.