Bilişsel Alan Gelişim Raporu Örnekleri

Cümle halinde örnekler:

-Resimde gösterilen nesnenin adını, rengini, şeklini söyleyebiliyor/olumlu bir gelişim sergilemektedir.

-Duyu organı ile ilgili yaptığımız çalışmalarda nesnenin dokusunu, sesini, kokusunu, boyutunu, tadını kolaylıkla söyleyebiliyor.

-Geometrik şekillerin ismini söylerken zaman zaman desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Geometrik şekillere benzeyen nesnelerle özgün çalışmalar yapabiliyor.

-Örüntü çalışmalarında eksik bırakılan öğeyi tamamlayabiliyor. Nesnelerle özgün örüntü oluşturabiliyor. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyleyebiliyor. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturabiliyor/ zaman zaman bireysel ilgi ve cesaretlendirmeye ihtiyaç duymaktadır.

-Dün, bugün yarın gibi zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanabiliyor. Zaman bildiren araçların işlevini açıklayabiliyor.

-Bir problem durumunda probleme çeşitli çözüm yolları önerebiliyor. Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçip deneyebiliyor. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerebiliyor.

-Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekleyip ayırarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapabiliyor/basit toplama ve çıkarma işlemlerinde gelişimi devam etmektedir.

-Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyleyebiliyor. Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyleyebiliyor. Atatürk’ü tanıyor.

-Standart ölçme araçlarını kullanarak nesneleri ölçebiliyor. Uzunluk ve kısalıklarına göre ölçme sonucunu söyleyebiliyor.

-Öğrenme hızı yaşından beklenen düzeyde ilerlemektedir. Bilişsel beceriler olan bilme, anlama, uygulama gibi yeterliliklere sahiptir

-Sayı, şekil, renk vb. kavram bilgilerinin kazanımı ve ileri düzey bilişsel becerilerde gruplama, sırlama, gelişimi devam etmektedir

-Öğrenim hızı yaşından beklenen düzeyde ilerlemektedir.

-Bilişsel gelişimi yaşıyla paralel devam etmektedir. Olay ya da varlıkların özelliklerini gözlemleyebilmekte ve karşılaştırmaktadır

-Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirme ve gruplama yapabilmektedir.

– 1den 10a kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesneyi gösterebilmede desteklenmelidir.

-Sayı, şekil, renk ve kavramları öğrenmede gelişimi devam etmektedir.

-Geometrik şekilleri tanıyarak daire, kare, üçgen, dikdörtgene benzeyen şekilleri gösterebilmektedir.

-Kendisi ve aile bireyleri ile ilgili bilgileri açıklayabiliyor.

-Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtabiliyor. Anne/babasının adını, soyadını, mesleğini, Anne/babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyleyebiliyor. Telefon numarasını, ev adresini söyleyebiliyor.

-Sınıfımızda yaptığımız etkinliklerden deney saatinde dikkat edilmesi gereken olaya odaklanıp merak ettiği soruları sorabiliyor. Dikkatini çeken olayı ayrıntılarıyla açıklayabiliyor.

-Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında gösterilen nesneleri rengine, şekline, boyutuna, miktarına, kullanım amaçlarına göre eşleştirebiliyor/ eşleştirmede gelişimi devam etmekte.

-Kendisi ve aile bireyleri ile ilgili bilgileri açıklayabiliyor.

-Olumlu bilişsel özellikler gösterir.

-Etkinlikler sırasında dikkatini toplama ve sürdürmede zaman zaman bireysel ilgiye ve cesaretlendirmeye ihtiyaç duymaktadır.

-Yaşıyla doğru orantılı bir bilişsel gelişim göstermektedir.

-Bilişsel gelişimi yaşıyla paralel devam etmektedir.

-Verilen bilgileri kavrama özelliklerini gösterebilmekte ve dikkatini yoğunlaştırabilmektedir.

-Dikkat edilmesi gereken olayı durumu fark edebilmektedir

-Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirme, sıralama, gruplama yapabilmektedir.

-Verilen bilgileri anlama, hatırlama, uygulama gibi bilişsel becerilere sahiptir

-Zaman zaman dikkatini yoğunlaştırmada bireysel ilgi ve desteğe ihtiyaç duyabilmektedir

-Bilişsel beceriler olan bilme, anlama, uygulama gibi yeterliliklere sahiptir

-Etkinlikler sırasında kendine güvenini kazandırılması için zaman zaman bireysel ilgi ve cesaretlendirmeye ihtiyaç duymaktadır.

-Sayı, şekil, varlıkları özelliklerine göre sınıflama, sıralama ve benzeri becerilerde gelişimi sürmektedir.

-Olay ya da varlıkların özelliklerini söyleyip karşılaştırma yapabilmektedir.

-Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olayı söyleyip dikkatini yoğunlaştırabilmektedir.

-Nesnelerle sayı kavramı, şekil kavramı arasında ilişki kurma gibi bilişsel becerilerde gelişimi olumlu olarak sürmektedir.

-Basit neden sonuç ilişkisi kurup açıklamalar yapabilmektedir.

-Algıladıklarını hatırlamada olumlu bir gelişim sergilemektedir

-Sayı, şekil, renk vb. kavram bilgilerinin kazanımı ve ileri düzey bilişsel becerilerde gruplama, sıralama vb. gelişimi devam etmektedir.

-Bilişsel alanın bilme, anlama, kavrama özelliklerini rahatlıkla yerine getirebilmektedir.

-Olay ya da varlıkların özelliklerini gözlemleme yeteneğine sahiptir, dikkatini toplamada çok başarılıdır, algıladıklarını hatırlar.

-Bilişsel alanın ileri düzey davranış özellikleri olan sayı, renk, şekil, sınıflama, sıralama vb. becerilerini de rahatlıkla yerine getirebilmektedir.

-Bilişsel alanın ileri düzey davranış özellikleri olan sayı, renk, şekil, sınıflama, sıralama vb. becerilerini de rahatlıkla yerine getirebilmektedir.

-Nesnelerle sayılar arasında ilişki kurabilmekte, tüm kavramlarda gelişimi olumlu olarak devam etmektedir.

-Dikkat edilmesi gereken durumu olayı fark eder, fakat zaman zaman dikkatini yoğunlaştırmada bireysel ilgi ve desteğe ihtiyaç duyabilmektedir

-Verilen bilgileri kavrar. Sayı, şekil, varlıkları özelliklerine göre sınıflama, sıralama vb. becerilerde gelişimi devam etmektedir.

-Verilen bilgileri çabuk kavramakta ve uygulamaktadır. Gözlem yeteneğine sahiptir.

-Neden sonuç ilişkisi kurabilmektedir. Söylenilen sayı kadar nesne gösterebilir ve doğru olarak sayar. Geometrik şekilleri ve sembolleri tanımaktadır. Dikkatini toplar, nesnelerle gruplama ve sırlama yapabilmektedir

-Nesnelerle sayılar arası ilişkiler, şekil kavrama, sınıflama, sırlama, problem durumları çözme gibi becerilerde gelişimi devam etmektedir.

-Gözlem yeteneğine sahiptir.

-Sayı, şekil, renk vb. kavram bilgilerinin kazanımı ve ileri düzey bilişsel becerilerde gruplama, sırlama da gelişimi olumlu olarak devam etmektedir.

-Verilen bilgileri anlama, hatırlama, uygulama gibi bilişsel becerilere sahiptir

-Nesneleri sayabilmekte, şekilleri tanımaktadır. İleri düzey problem durumları çözme, neden sonuç ilişkisi kurma, sıralama, gruplama becerilerinde gelişimi başarılı bir şekilde devam etmektedir.

-Algıladıklarını hatırlama becerisine sahiptir.

-Dikkatlidir, çabuk algılar, iyi bir gözlemcidir.

-Problem durumlarda probleme çözüm yolları önermektedir, mantıklı açıklamalar yapabilmektedir.

-Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri açıklayabilmektedir.

-Neden-sonuç ilişkisi kurma, problem durumları çözme gibi yeterliliklerde önemli bir gelişim gözlenmektedir.

-Mantıklı açıklamalar yapabilmektedir.

-Dikkat edilmesi gereken duruma, olaya odaklanmada olumlu bir gelişim gözlenmiştir.

-Dikkatini çeken duruma yönelik sorular sorabilmesi zihinsel gelişimin önemli bir adımıdır.

-Merak etmesi zihinsel anlamda öğrenmeye açık olduğunu göstermektedir.

-Dikkatini çeken durumu ayrıntılarıyla açıklayabilmesi önemli bir gelişimdir.

-Nesne, olay ve durumla ilgili ipuçlarını birleştirerek tahminini söylemesi önemli bir zihinsel beceridir.

-Durum ve olayı belli süre sonra yeniden söyleyebilmekte ayrıca hatırladıklarını yeni durumlarda kullanabilmektedir.

-İleri ve geriye doğru sayma becerisine sahiptir/bu konuda desteklenmelidir.

-Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterebilmekte, kaç tane olduğunu söyleyebilmektedir.

-Sayı kavramı gelişmiş düzeydedir, sayı ve nesne arasında bağ kurabilmektedir.

-Sayı kavramının çeşitli destekleyici etkinliklerle geliştirilmesi gerekmektedir.

-Nesnenin mekandaki konumunu söyleyebilmekte, mekanda konum alabilmektedir.

-Ölçme sonucunu tahmin ederek söyleyebilmektedir.

-Günlük yaşamdaki sembolleri tanıyabilmektedir.

-Neden-sonuç arasında bağ kurması önemli bir zihinsel gelişim göstergesidir.

-Atatürk’ü tanımada önemli bir gelişim göstermiştir, Atatürk’ün Türk toplumu için öneminin farkındadır.

-Nesnelerle örüntü(yeni bir şekil)oluşturabilmekte ayrıca nesneleri kullanarak toplama-çıkarma işlemleri yapabilmektedir.

Birleştirilmiş Örnekler:

Nesnelerin farklı ve benzer özelliklerini ayırt etmede oldukça iyi. Sayıları tanıma ve sayı sayma gibi becerileri ortalama seviyenin üzerinde. Ancak sayıları matematiksel işleme dökme konusunda desteklenmesi gerekiyor. Bilişsel beceri gerektiren etkinliklerde dikkatini yoğunlaştırıyor ve etkinliğini erken tamamlıyor.

Çoğu kavramı ve özelliklerini net bir şekilde biliyor ve buna uygun davranışlar sergiliyor. Sayı sayma konusunda devamsızlıklardan ötürü uyum sorunu yaşıyor. Yaş düzeyinin üzerinde zihinsel beceriye sahip olması ileri düzeydeki problemlere bile mantıklı ve pratik çözümler üretmesine olanak veriyor. Ren ve şekillerin çoğunu tanıyor ve isimlerini biliyor.

Ardışık bir şekilde sayı saymada herhangi bir sorun yaşamazken rastgele bir sayıyı temsil eden nesne gösterildiğinde sayıyı bulmakta güçlük çekiyor. Bu konuda evde alıştırmalar yapması yararlı olacaktır. Renk ve şekilleri iyi derecede biliyor ve bunu günlük hayatındaki cümlelerine doğru bir şekilde yansıtıyor. Geniş-dar büyük-küçük zayıf-şişman gibi kavramların anlamlarını bilme konusunda sorun yaşamamaktadır.

Geometrik şekilleri tanıyarak daire, kare, üçgen, dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterebilir. Belli bir durumla ilgili neden-sonuç ilişkisini destekle kurabilir. Parça-bütün ilişkisini söyler. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurarken desteğe ihtiyaç duyar. Toplama-çıkarma alıştırmalarında desteğe ihtiyacı vardır.

Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini üzerinde yoğunlaştırabiliyor. Etkinliklerde ilgisini uzun süre kaybetmeden etkinliğini tamamlayana dek dikkatini sürdürebiliyor. Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabiliyor ve olayları oluş sırasına göre sıralayabiliyor. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebiliyor ve gruplama yapabiliyor.

Yaşına uygun düzeyde zihinsel beceriye sahip. Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırabiliyor. Yönlendirmelerle daha rahat yapabiliyor. Nesnenin mekândaki konumunu doğru olarak söyleyebiliyor. Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabilme, olayları oluş sırasına göre sıralayabilme, nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme ve gruplama yapmada desteklenerek yapabiliyor.

1’den 7’e kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesne göstermede henüz yeterli bir gelişme gösteremedi. Bu konuda yapılan çalışmalara ek olarak evde de bu kavramları oyunlaştırarak öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. Evde bulunan materyalleri kullanarak, bu materyallerin sayı, şekil, renk özelliklerini vurgulayarak öğrenmesinin pekiştirilmesine yardımcı olabilirsiniz. Kolaydan zora doğru ifadeler kullanmaya dikkat ediniz.

Renkleri, rakamları ve şekilleri tanımada başarılı fakat renkler ve rakamlar üzerinde başarılı olsa da evde çalışmalar yapılmalı. Dikkatini toplamada ve sürdürmede de başarılı olduğunu gözlemledim. Öğrenme hızı yaşından beklenilenin düzeyde. Evde 1 ve 10 arasında ufak çıkarma işlemleri yapılmalı. Aynı zamanda adres ve telefon bilgilerinin evde tekrar edilip ,çocuğa kazandırılması gerekiyor.

Sıralama, sınıflama ve nesneleri amaçlarına uygun olarak kullanma konusunda başarılı ve bu yönde de desteklenip pekiştirme yapılması gerekir. Ayrıca çocuğa sağ-sol kavramları tekrarlanmalı. Bunu kalemi tuttuğun elin hangisi ise o sağ elin, diğeri de sol elin diyerek kazandırabilirsiniz.

Renkleri tanır. Fakat şekiller ve sayılar üzerinde evde çalışmalar yapılmalı. Dikkatini toplamada ve sürdürmede zorlanıyor. 1 den 10 a kadar ileriye ve geriye doğru ritmik sayma ve yazma çalışması yaptırılmalı. Ayrıca çocuğa sağ-sol kavramları kazandırılmalı. Adını soyadını yazma çalışması yaptırılmalı Evde eşleme, gruplama, sıralama çalışmaları yapılarak bilgileri pekiştirilebilir.

Zihinsel faaliyetlerde yaşıtlarına göre oldukça iyi bir öğrenci. Somut kavramlarla birlikte soyut kavramları da çok rahatlıkla algılayabilmektedir. Algıladıklarını çok rahat bir şekilde ifade edebilmektedir. Zihinsel faaliyet gerektiren eşleşme-gruplama-sıralama gibi etkinlikleri çok rahatlıkla yapabilmektedir. Lider ruhludur. Ses öğretimi konusunda oldukça iyidir.

Kavram, sayı, gruplandırma, eşleme v.b çalışmalarda dikkatlidir. Kısa sürede gösterilen resmin ayrıntılarına dikkat eder ve açıklar. Dün, bugün, yarın ile ilgili zaman bildiren kelimeleri cümlelerinde kullanır, yaşantısından örnekler verir. Aynı sesle başlayan nesnelere örnekler verir. Daha önce dinlediği hikaye ve olayları oluş sırasına göre anlatır. Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder.

Çeşitli nitelikteki yap-bozları tamlamada, geometrik şekilleri tanımada ve onlarla özgün ürünler oluşturmada başarılıdır. Çeşitli nesneleri özelliklerine göre eşleştirir ve gruplandırır. Gösterilen iki resimden birinde var olan farklılıkları ve nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulur. Okulumuzda bulunan renkli geometrik şekilleri doğru olarak şekil çubuğundan geçirip sıralayabilmektedir.

Varlıkların rengini, şeklini, sayısını söyler; varlıkları büyüklüklerine, şekillerine, miktarlarına göre guruplar, eşleştirir nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır. Ev adresi ve telefon numarasını öğrenmesi önemli bir kazanımdır. Kendine güven duyduğu zaman daha güzel ürünler ortaya çıkaracak ve kendisini daha iyi ifade edecektir. Söz hakkı aldığı zaman istenilen etkinliği başarıyla yerine getirebilmektedir.

Eksik bırakılan bir hikayeyi kendi sözcükleriyle ifade eder. Dün, bugün, yarın ile ilgili zaman bildiren kelimeleri cümlelerinde kullanır, yaşantısından örnekler verir. Daha önce dinlediği hikaye ve olayları oluş sırasına göre anlatır. Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder. En az, en çok, bir kaç’ın anlamını bilir ve uygun davranışı gösterir.

(Öğrenci İsmi), kendini tanır. Kendi ile ilgili özellikleri bilir. Dikkatini olay üzerinde yoğunlaştırır. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler ve karşılaştırır. Olay içerisindeki problemi fark eder ve çözüm yolları önerir. Bir olayın olası neden ve sonuçlarını söyler.

Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade edebilir. Basit şekilleri tanır.(Daire-üçgen-kare) Bir bütünün parçalarını söyler. Nesnenin mekandaki konumunu bilir. Eksilen ve eklenen nesneyi fark eder.
(Öğrenci İsmi),renkleri tanır. (Ana renkler ve bazı ara renkler)Nesneleri renk ,şekil ve ebatlarına göre eşleştirebilir.

Verilen yönerge doğrultusunda nesneyi uygun yere yerleştirir. Yarım bırakılan olay ,durum ,şiir , ve öyküyü özgün bir şekilde kısaca tamamlar.

(Öğrenci İsmi), Az-çok ,büyük –küçük, mutlu-üzgün, kirli-temiz gibi kavramları bilir ve bunları ifade eder.
Bir bütünün parçalarını söyler. İki yarımı birleştirerek bir bütün elde eder. Bütünü iki eş parçaya böler. (Öğrenci İsmi)‘nin bilişsel alanda kazanılması beklenen davranışlara ulaşıldığı gözlemlenmiştir.