Depremde, yangında, hemen koşar yardıma, İlaç, çadır, yemek verir, muhtaçları sevindirir
(Kızılay)

Deprem felaketinde, Kızılay’ca kurulur, evsiz barksız insanlar, sokakta kalmaktan kurtulur
(Çadır)

Kara deve çöküp oturur, zülfünü döküp oturur
(Çadır)

Yeryüzünü sallarım, evleri de yıkarım, çok canları yakarım
(Deprem)

Dağdan gelir, taştan gelir, bir kükremiş arslan gelir
(Sel)

Sireni var hastası var çok aciliyeti var, Herkez ona yol verir bilin bakim bu nedir
(Ambulans)