Parmak baskısı ile mısır baskısı çalışmaları ve etkinlikleri örnekleri çalışması.